Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παντελής Σιώκος
Αντί τών ρυθμίσεων αυτών πού πραγματικά πολύ λίγα θά αποφέρουν στό Δημόσιο, είναι προτιμώτερο νά συσταθεί μιά εταιρεία πού θά έχει τίς εξής αρμοδιότητες/ αντικείμενα:- Έλεγχο κατάστασης, ενεργειακής ταυτότητας, καταλληλότητας ΟΛΩΝ τών κτιρίων τού Δημοσίου- Έλεγχο εξόδων γιά Ηλεκτρικό καί Θέρμανση καί σύγκρισή τους μέ αντίστοιχο κτίριο αναφοράς ενεργειακής κλάσσης Β. Αμέσως θά προκύψει τό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ποσόν περιστολής εξόδων πού θά αποφέρει στό Δημόσιο η μεταφορά τής υπηρεσίας σέ καλύτερο ενεργειακά κτίριο, ή η ενεργειακή ανάβάθμιση τού υπάρχοντος.Καθορισμός χρονικού ορίζοντα γιά τήν επίτευξη τού συγκεκριμμένου στόχου από ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καί θέσπιση ΠΟΙΝΗΣ στήν περίπτωση υπέρβασης τού στόχου αυτού. Μέσα σέ δύο χρόνια ΚΑΜΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δέν πρέπει νά υπερβαίνει σέ κατανάλωση τήν ενέργεια πού αντιστοιχεί στό ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο.- Έλεγχο διαθεσίμων κτιρίων γιά τήν (μετα)στέγαση τών Κρατικών υπηρεσιών καί διαπραγμάτευση τού μισθώματος όπως ακριβώς κάνουν π.χ. οι Τράπεζες.Αυτό πού περιγράφεται στό σχέδιο νόμου μέ ποσοστά μείωσης 10%, 15%, 20% ΚΛΠ, χωρίς ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ στήν Ενεργειακή ταυτότητα τού υπό εξέτασιν κτιρίου, μοιάζει εντελώς παράλογο. Είναι π.χ. πολύ πιθανό νά συμφέρει νά μετακομίσει μιά Υπηρεσία σέ κτίριο μέ υψηλώτερο μίσθωμα τού υπάρχοντος εάν έτσι εξοικονομεί ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από τήν εξοικονομηση ενεργείας.Τό Δημόσιο σπαταλά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ γιά τήν θέρμανση/ Ψύξη καί τόν φωτισμό τών δημοσίων κτιρίων. Ένας απλός οπτικός έλεγχος θά σάς πείσει. Πετάμε κυριολεκτικά «τσουβάλια» μέ χρήματα στόν αέρα.Η μείωση -ή η αύξηση τών μισθωμάτων είναι κάτι πού αφορά προσφορά καί ζήτηση είτε προκειται γιά ίδιώτες είτε γιά κρατικές Υπηρεσίες. Τό καλύτερο πού μπορεί νά προσφέρει τό Δημόσιο στόν εαυτό του – καί άρα σέ όλους εμάς τούς πολίτες αυτής τής χώρας – είναι νά λειτουργήσει επι τέλους μέ τούς αυτονόητους όρους τής αγοράς. Νά «παζαρέψει» τά μισθώματα όχι μέ φόρμουλες καί «ποσοστά» αλλά όσο πάει η αγορά όπως ο κάθε ιδιώτης.Καί νά περικόψει δραστικά τήν ΣΠΑΤΑΛΗ τήν τραγική ΣΠΑΤΑΛΗ «πικρών» δημοσίων χρημάτων γιά τήν λειτουργία κτιρίων ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.Έχω νά προτείνω καί τρόπο πού θά γίνεται αυτό τό «παζάρι» καί ο αντίστοιχος έλεγχος:- Θά επιλεγούν 6 εταιρείες συμβούλων (ιδιωτικές) κατόπιν αντιστοίχου διαγωνισμού οι οποίες θά αναλάβουν τό έργο πού αναφέραμε πιό πάνω.Αυτές οι εταιρείες θά ψάχνουν τήν αγορά, θά ελέγχουν τά κατάλληλα κτίρια, καί θά είναι γενικά ο μεσάζων ανάμεσα στόν ιδιώτη πού νέμεται τό κτίριο καί στήν Υπηρεσία πού ενδιαφέρεται γιά αυτό (ή στεγάζεται ήδη σέ αυτό).ΟΙ εταιρείες αυτές θά μπορούν νά λειτουργούν καί ανταγωνιστικά μεταξύ τους, δηλ. μιά Υπηρεσία θά μπορεί νά απευθύνεται σέ περισσότερους συμβούλους καί νά επιλέξει ποιά προσφορά κτιρίου είναι η καλύτερη γιά τήν στέγασή της.Γενικά, ο όρος πού πρέπει νά μπεί είναι ότι π.χ. από 01-01-2014 καμμία Κρατική Υπηρεσία δέν επιτρέπεται νά στεγάζεται σέ κτίριο Ενεργειακής Κλάσσης χαμηλώτερης τής Β.Τότε η εξοικονόμηση θά ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΑ καί μάλιστα θά είχαμε καί παράπλευρα οφέλη αφού οι ιδιοκτήτες ανταγωνιζόμενοι ο ένας τόν άλλο θά έσπευδαν νά αναβαθμίσουν τά κτίριά τους γιά νά μήν χάσουν τό -πολύτιμο -μίσθωμα. Δώστε στήν περίφημη «ανάπτυξη» μιά δυνατότητα, μήν φτιάχνετε «κουτάκια μέ ποσοστά». Δώστε στό Δημόσιο τήν δυνατότητα νά μπεί δυναμικά στόν «εξυχρονισμό», τόσο στίς υποδομές όσο καί στήν λογική λειτουργίας πού τό διέπει. Δέν μπορεί νά λειτουργούμε μέ λογικές είσπραξης καί περικοπών πού θυμίζουν άλλες εποχές καί άλλα πολιτικά συστήματα
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που το δημόσιο έθεσε προδιαγραφές γιά να νοικιάσει το ακίνητό τους. Έτσι πολλοί από αυτούς συνήψαν δάνεια με τράπεζες γιά την κατασκευή η επισκευή τους.Τώρα με την μονομερή μείωση του μισθώματος εκ μέρους του δημοσίου πολλοί εξ αυτών κινδυνεύουν να χάσουν τά ακίνητά τους διότι είναι πιθανόν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα δάνεια που έχουν πάρει.Σε χειρότερη δε μοίρα είναι οι ιδιοκτήτες των οικημάτων των εφοριών που θα κλείσουν εντελώς,και έχουν πάρει δάνειο.Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει πρόνοια εκ μέρους του νομοθέτη ώστε αυτοί οι εκμισθωτές να μην (τιμωρηθούν) με πιθανή κατάσχεση του οικήματος τους από τισ τράπεζες.Κατά την γνώμη μου πρέπει και η δόση του δανείου τους να μειωθεί ανάλογα χώρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκους τόκους αποπληρωμης του δανείου τους.
 
 
ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Νά κοπούν οι συντάξεις πού λαμβάνουν οι βουλευτές έν ενεργεία καί νά περιοριστούν στή βουλευτική αποζημείωση, ή οποία καί αυτή είναι προκλητική γιά τά σημερινά δεδομένα.Οί πρώην βουλευτές νά λαμβάνουν (ΜΈ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥΣ ΠΟΙΑ)μία μόνο σύνταξη καί όχι δύο και πολλές φορές τρεις καί τέσσερεις.Νά μειωθεί στό 25-30% τό προσωπικό τής Βουλής καί νά λαμβάνει όσους μισθούς ετησίως λαμβάνουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι.Οι βουλευτές νά έχουν μέ απόσπαση μόνο ένα άτομο καί όχι τρείς καί συνήθως παραπάνω ( ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈς ΕΊΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΔΕΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΄γιατί τό βουλευτηλίκι κατάντησε τό επικερδέστερο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ).Νά περιοριστουν δραματικά οι αμοιβές τών ΑΝΩΤΕΡΩΝ καί ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (Διαιτησίεσ κλπ.).Ν.α ελέγχονται οι ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ γιά τόν χρόνο τελεσιδικίας τών αστικών διεκδηκήσεων καί νά περιοριστούν οί λόγοι αναβολής εκδίκασης υποθέσεων, ώστε νά παραγραφονται καί νά ΘΡΙΑΜΒΕΥΗ ή ΔΙΑΠΛΟΚΗ δικαστων-δικηγορων μέ τούς ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ καί καθε παραβατικό πολίτη καί επιτέλους νά γίνει κάποια βελτίωση τής χώρας στόν τομέα τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.