Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.
Καλώς καταργείται ο Οργανισμός, αλλά έπρεπε να υπαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας, εφόσον παρέχεται κάποια εκπαίδευση. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι Σχολές Ξεναγών είναι πολλές και επικαλύπτονται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται Πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλα τα επαγγέλματα του τουρισμού. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) θα έπρεπε να συγχωνευθούν μόνο σε ΙΕΚ και να παραμείνει μόνο μία Πανεπιστημιακή Σχολή, αυτή των Ξεναγών. Όταν πρέπει να συμμαζέψετε τα πράγματα, τα συμμαζεύετε, δεν κόβετε το κεφάλι και όλα τα άλλα τα χώνετε αλλού.
 
 
Παπαγεωργιάδου Χαρίκλεια
Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ υπακούοντας στις επιταγές του Υπουργείου και ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της χώρας προέβησαν αυτοβούλως στη μεταξύ τους συγχώνευση, απεμπολώντας, μεταξύ άλλων, και το «ιστορικό» τους όνομα με το οποίο ήταν γνωστά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παρόλα αυτά οι ερευνητές του ΕΙΕ βρίσκονται σήμερα στη δυσάρεστη θέση να υφίστανται την άνιση μεταχείριση έναντι του ΕΚΚΕ, το οποίο εντάσσεται στο ΕΙΕ χαίροντας εξαιρετικών προνομιών σε σχέση με τα υπάρχοντα Ινστιτούτα.1. Αλλοιώνεται ο τίτλος του ΕΙΕ,στον οποίο επεξηγματικά παρατίθενται τα επιστημονικά πεδία που το απαρτίζουν-τακτική άγνωστη μέχρι τώρα και επιβληθείσα από την ένταξη του ΕΚΚΕ. Και είναι απορίας άξιο πώς ένα Ίδρυμα Ερευνών μετά την παύλα μετουσιώνεται και ουσιαστικά υποβιβάζεται σε Κέντρο Μελετών. ΄Η το ένα θα είναι ή το άλλο. Αν δεν χρειαζόμαστε ως χώρα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών ας έχουν οι κρατούντες το θάρρος και την πολιτική τόλμη να το καταργήσουν, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία πανθομολογείται ο ρόλος της έρευνας ως μοχλός ανάπτυξης.2. Η προνομιακή εκπροσώπηση του ΕΚΚΕ στο ΔΣ συνιστά παραβίαση κάθε σχέσης ισοτιμίας μεταξύ των Ινστιτούτων, εκτός αν προβλέπται κάποιου είδους αυτοτέλειά του σε αντιδιαστολή με την πράξη ένταξής του στο ΕΙΕ.Εν συντομία, οι παράγραφοι 2 και 4 βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την εισαγωγική παρ. 1, εφόσον η ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ ως Ινστιτούτο δεν δικαιολογεί τους προνομιακούς όρους με τους οποίους γίνεται αυτή και θίγει κατάφωρα την αρχή τις ισοτιμίας με τα άλλα Ινστιτούτα.Παράλληλα, τα υπάρχοντα Ινστιτούτα του ΕΙΕ καλούνται να συναινέσουν στη νέα αυτή συγχώνευση σε ένα θολό τοπίο όσον αφορά στις οικονομικές παραμέτρους της (μισθοδοσία αυξημένου προσωπικού, κάλυψη λειτουργικών αναγκών κλ.π.) για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμμία πρόνοια, και τις οποίες επωμίζεται το ΕΙΕ ως φορέας υποδοχής.Εν κατακλείδι, αν η πολιτεία θεωρεί ότι τελικά χρειάζεται ένα ακόμα εσωστρεφές και μίζερο Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών δικαιούται να το πράξει, ας αναλογιστεί όμως και τις συνέπειες, και σε διεθνές επίπεδο, και ας αναλάβει τις ευθύνες της για την κατάργηση ενός Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 
 
Γεώργιος Χαιρόπουλος
Είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη η διαδικασία κατάργησης του Ε.Κ.Κ.Ε και η συγχώνευσή του με το Ε.Ι.Ε., που γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μελέτη και χωρίς καμία απολύτως λογική. Αποτελεί δε προσβολή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των οποίων είναι κατά πολύ ανώτερα αυτών που αποφασίζουν. Είναι προφανές ότι άρχισε να εφαρμόζεται ένα σχέδιο διάλυσης των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ειδικά αυτών που παράγουν αξιόλογο επιστημονικό έργο, σύμφωνα με τις επίσημες αξιολογήσεις και απορροφούν σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως είναι το Ε.Ι.Ε. Ποιόν εξυπηρετεί άραγε αυτό; Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο υπάγεται το Ε.Ι.Ε. Θα περιμένουμε μια επίσημη τοποθέτηση…
 
 
Αγγέλου Μ.
Το Άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν νομοσχέδιο, για λόγουςαντισυνταγματικότητας και γιατί παρουσιάζει μια πρόταση συγχώνευσης τηςοποίας τα επιστημονικά και οικονομικά οφέλη δεν τεκμηριώνονται κατ΄ ουδένα τρόπο. Προτείνω τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων (επιστημονικών και οικονομικών) μιας ενδεχόμενης συγχώνευσης του ΕΚΚΕ με το «Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» της Ακαδημίας Αθηνών (http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=65&nt=109&lang=1), λόγωταύτισης του ερευνητικού αντικειμένου και ενδυνάμωσης του τελευταίου μεέναν ικανό αριθμό κοινωνικών επιστημόνων.
 
 
Μίλτος Ανδριανέσης
Χαρακτηριστικό της ανορθολογικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης είναι και το γεγονός,ότι ενώ διακηρυγμένος στόχος του νομοσχεδίου είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας α. με τη σύσταση της προβλεπόμενης υπερτροφικής εταιρίας προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση άδηλου ύψους σε χαλεπούς καιρούς και β.ενώ η HELEXPO καιη ΔΕΘ παύουν να υπάρχουν,διατηρείται άθικτο το Ν.Π.Δ.Δ. Πανελλήνια Έκθεσις Λαμίας με το εννιαμελές του Διοικητικό του Συμβούλιο!