Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης
Με τους αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους από ΝΠΔΔ οι οποίοι αποσπάσθηκαν λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο τι θα γίνει; θα ακυρώσετε τις αποσπάσεις; θα αναγκάσετε τις οικογένειες να περάσουν έναν νέο Γολγοθά μέχρι να εγκριθούν από την αρχή οι αποσπάσεις; ποιο το όφελος να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος;
 
 
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστά σοβαρό πλήγμα για την κοινότητα των Κοινωνικών Επιστημόνων. Η συγχωνευση του που υποκρύπτει και την κατάργηση του, αποτελεί μια αδιέξοδη κίνηση με μηδενικά –οικονομικά– αποτελέσματα και οφέλη.Η 50χρονη επιτυχής λειτουργία του EKKE σήμερα διακυβεύεται. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποτελεί το μοναδικό Ακαδημαϊκό Κέντρο για την κοινωνική έρευνα στη χώρα μας, με διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε πολλά και σημαντικά ερευνητικά έργα διεθνούς εμβέλειας.Υπηρετεί με δυναμισμό την έρευνα εδώ και 50 χρόνια ενώ με τη σε βάθος ανάλυση των όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αναδύονται τα καίρια κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται μια οργανωτική αναδιάταξη και στην ουσία μεθοδεύεται η κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δημοσιονομικό όφελος.Επίσης, με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά και δικαιώματα.Οι περισσότεροι πρωτοπόροι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι της Κοινωνιολογίας έχουν περάσει και ξεκινήσει από το ΕΚΚΕ, ενώ η δυνατότητα απασχόλησης πλέον νέων κοινωνιολόγων σε αυτό μηδενίζεται, οξύνοντας ακόμη πιο πολύ την ανεργία των νέων με εξειδίκευση και υψηλού επιπέδου σπουδές.
 
 
Ολυμπία Σελέκου Ιστορικός-ΕΚΚΕ
Κύριε Υπουργέ,Στις Προγραμματικές δηλώσεις σας στη Βουλή (7/7/ 2012), μεταξύ άλλων, είπατε: «Θα διερωτηθεί ίσως κανείς τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ο Μανιτάκης, ένας συνταγματολόγος, με το Υπουργείο που ανέλαβε; Προφανώς θα κάνω ότι έκανα όλα τα χρόνια της ζωής μου: θα υπερασπιστώ και στην πράξη τη δημοκρατική συνταγματική νομιμότητα και θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι για να αλλάξει η κοινωνία και το κράτος στον τόπο μας και στην Ευρώπη. Μαζί με όλους όσοι αγωνίζονται χρόνια τώρα με συνέπεια, ήθος και σεμνότητα και με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης να γίνει την κοινωνία μας πιο δίκαιη». Σήμερα, σύσσωμος ο και επίσης χειμαζόμενος (όπως, άλλωστε, και το συντριπτικό τμήμα της κοινωνίας μας) κόσμος της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, με Στεντόρεια φωνή, αποδοκιμάζει (και ζητάει τη απόσυρση) με στερρά επιχειρηματολογία την εξαγγελθείσα πρόταση συγχώνευσης ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ, επισημαίνοντας την αντισυνταγματικότητα,(άρθρο 16 παρ.1 και αρ.103 παρ. 4 του Συντάγματος), την παρέκκλιση-απαγκίστρωση από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα (Ν.1514/85) και την εθνική-κοινοτική στρατηγική περί έρευνας, την ανυπαρξία δημοσιονομικού οφέλους και , επίσης, αρκετές πτυχές άλλων σοβαρών θεμάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης από αρμοδίους, έγκριτους Συναδέλφους. Σήμερα, λοιπόν, θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς: κ. Υπουργέ θα διαγράψετε με μία μονοκοντυλιά το επιστημονικό κύρος και την πολιτική σας τιμή, βάζοντας την υπογραφή σας, προκειμένου να φανεί η Κυβέρνηση «πειστική στους εταίρους που μας δανείζουν»? (φράση του κ. υφυπουργού). Σήμερα, λοιπόν, αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε είναι να επανακυκλοφορηθεί στη συλλογική μνήμη το μνημειώδες απόσπασμα του Αριστόβουλου Μάνεση (1968): «Και επειδή θεωρία και πράξη είναι αλληλένδετες, το ουσιώδες είναι να μείνει κανείς ελεύθερος, όρθιος και αλύγιστος απέναντι στους καταναγκαστικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς των κρατούντων». Ολυμπία Σελέκου. Ιστορικός-Κοινωνιολόγος. Ερευνήτρια ΕΚΚΕ.
 
 
Μιχάλης Πέτρου
Επισυνάπτουμε παλαιότερο κείμενο συλλογής υπογραφών διαμαρτυρίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την προηγούμενη απόπειρα κατάργησης του ΕΚΚΕ.Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι συγκεντρώθηκαν 6.500 υπογραφές http://www2.ekke.gr/signatures.php?s=2&page=2 Το ΔΣ ΣΠ του ΕΚΚΕ
 
 
Πάνος Παναγόπουλος
1. Η Διεύθυνση Υδάτων, της οποίας οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3199/2003, δεν μπορεί να αναλάβει λειτουργία τεχνικών έργων – ενώ από την κείμενη νομοθεσία έχει ήδη την εποπτεία της ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης της περιοχής. Προτείνεται λοιπόν να διαγραφεί η σχετική αναφορά στην Διεύθυνση Υδάτων. 2. Δεν φαίνεται δόκιμη η πρόβλεψη ότι η Διεύθυνση Υδάτων ορίζεται ως κύριος φορέας δικαιωμάτων για την περίοδο εκτέλεσης των τεχνικών έργων, δεδομένου ότι τα έργα εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας κλπ. δια της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κάρλας, η δε Διεύθυνση Υδάτων δεν διαθέτει ούτε μπορεί τώρα να αναπτύξει τεχνικές υπηρεσίες για την διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής των έργων που είναι σε εξέλιξη. Προτείνεται να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη. 3. Στην αρχή του εδαφίου ε της παρ. 10 προβλέπει ότι η αρμοδιότητα της λειτουργίας των έργων αναλαμβάνεται από την Διεύθυνση Υδάτων ενώ στο τέλος του ότι η αρμοδιότητα της λειτουργίας θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. Άλλωστε, ο καθορισμός των Υπηρεσιών και φορέων λειτουργίας ίσως να μην αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κλπ. 4. Σχετικά με την λειτουργία των έργων της Κάρλας επισημαίνεται ότι το σύστημα είναι σύνθετο και περιλαμβάνει κυρίως:- τα έργα μεταφοράς του νερού από τον Πηνειό προς την λίμνη- την ίδια την λίμνη- τα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια- την σήραγγα προς τον Παγασητικό- τα αντλιοστάσια και τα λοιπά έργα μεταφοράς του νερού άρδευσης- τον υγρότοπο ανάδειξης και καθαρισμού στραγγιδίων, και- τις γεωτρήσεις, δεξαμενές και τα αντλιοστάσια για την ύδρευση του Βόλου. Κατά συνέπεια, η λειτουργία των έργων από τις κατά την κείμενη νομοθεσία Υπηρεσίες και φορείς θα έχει ως αποτέλεσμα:- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την πλήρωση της λίμνης και την λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων (τεχνικές υπηρεσίες Περιφέρειας)- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση από την λίμνη (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ)- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του οικοτόπου της λίμνης (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την παράγραφο δ), και- η Διεύθυνση Υδάτων θα κληθεί να παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμενα.Τα παραπάνω εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος, 5. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η λειτουργία της λίμνης να γίνεται από ενιαίο φορέα (όπως άλλωστε γίνεται και για την λειτουργία ταμιευτήρων), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Υδάτων.Ο Φορέας που προβλέπεται να ασκήσει την ολοκληρωμένη αυτή λειτουργία είναι ο «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου». Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει και στις αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε.. Σημειώνεταί δε ότι, σύμφωνα με την από 29.8.2011 Απόφαση της Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, πρέπει μέχρι 31.12.2012 οι Ελληνικές Αρχές να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά στην προστασία και τη διαχείριση τη περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Κατά συνέπεια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσο θα μπορούσε να διαχειρίζεται την λίμνη κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον πολλαπλό της σκοπό που περιλαμβάνει:- την περιβαλλοντική διαχείριση της λίμνης και των σχετικών έργων- την άρδευση της γύρω περιοχής από την λίμνη και εν μέρει από τα υπόγεια νερά- την ύδρευση Βόλου από τα υπόγεια νερά, και- την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Η διαχείριση των έργων από έναν περιβαλλοντικό φορέα είναι καινοτόμος και θα διασφάλιζε την λειτουργία της λίμνης κατά τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών του νερού. Προτείνεται λοιπόν η διατήρηση του φορέα αυτού, με πρόβλεψη μάλιστα στο σχέδιο νόμου του ειδικού του σκοπού που περιλαμβάνει την λειτουργία των έργων.