Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μιχάλης Πέτρου εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟ 5/9/2012 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην έκτακτη συνεδρίαση της στο Λαύριο (5-9-2012) αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος συμπαράστασης προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ): Στις πρόσφατες εξαγγελίες (24.7.2012) για το πρώτο υπό τη νέα κυβέρνηση κύμα συγχωνεύσεων φορέων στη Δημόσια Διοίκηση περιλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ. Είναι γνωστή η αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας σε αυτή την προσπάθεια, που κορυφώθηκε το 2009 με τη συλλογή, τότε, δώδεκα χιλιάδων υπογραφών έγκριτων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να μην κλείσει το ΕΚΚΕ και για να μην απαλλοτριωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής έρευνας στη χώρα μας. Σήμερα η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την ίδια ενέργεια, ενώ εκκρεμεί η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, προϋποθέσεις για την υλοποίηση της οποίας είναι:1. η θέσπιση νέου νόμου για την έρευνα και2. η χάραξη συγκεκριμένης ερευνητικής στρατηγικής μέσω της κατάρτισης Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία Η όποια αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ερευνητικών φορέων θα πρέπει να γίνεται εντός του ανωτέρω σχεδιασμού, που με τη σειρά του προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία αλλά και τις αναλυτικά διατυπωμένες προς τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του διαλόγου που βρισκόταν σε εξέλιξη, απόψεις του ΕΚΚΕ και των άλλων ερευνητικών φορέων. Αντ’ αυτού, αντί λοιπόν να εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο για την έρευνα στη χώρα μας, διασφαλίζοντας την ουσιαστική σύνδεση παιδείας και έρευνας, προωθούνται σήμερα ενέργειες σπασμωδικές, αποσπασματικές, που γεννούν την υποψία ότι υπηρετούν καθαρά επικοινωνιακούς στόχους τη στιγμή μάλιστα που είναι απολύτως βέβαιο ότι αποφέρουν μηδενικό δημοσιονομικό όφελος. Ενώ, δηλαδή, εκκρεμεί η εκ βάθρων ανακαίνιση του οικοδομήματος στο χώρο της έρευνας, η Πολιτεία γκρεμίζει και ξαναχτίζει εδώ κι εκεί «αυθαίρετους» ερευνητικούς φορείς, τους οποίους ενδεχομένως εν καιρώ θα χρειαστεί να «αναδομήσει»- και ούτω καθεξής. Μόνο που, στο μεταξύ, λόγω αυτής της ανορθολογικής αντιμετώπισης θα έχει επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη στις κοινωνικές επιστήμες, στην κοινωνική έρευνα και, εντέλει, στη χώρα. Η Σύνοδος εκφράζει την άμεση και ρητή συμπαράστασή της στον αγώνα των ερευνητών του ΕΚΚΕ για να μην προχωρήσει καμία συγχώνευση και καμιά θεσμική αλλαγή που αφορά το ΕΚΚΕ, αν δεν προηγηθεί συνολικός σχεδιασμός για τον ερευνητικό ιστό και την ερευνητική στρατηγική της χώρας.
 
 
Αναστασία Χ.
Άλλες χώρες κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να το συγχωνεύσουμε.Πού αναμένεται να βοηθήσει αυτή η συγχώνευση? Στην προστασία και διαχείριση των ΠΠ? Οι ελάχιστοι επόπτες-φύλακες που διαθέτει η πλειονότητα των Φορέων δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες περιοχές αρμοδιότητάς τους. Πόσο μάλλον μετά τις προτεινόμενες αυτές συγχωνεύσεις, με τις νέες περιοχές αρμοδιότητας των Φορέων να είναι α) τεράστιες και β) κατακερματισμένες.Επιπλέον, εξαιρετικά αρνητική φαντάζει η κατάργιση Φορέων, όπως αυτός της Λίμνης Παμβώτιδας, με σημαντικό έργο στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής ή του ΦΔ Αίνου, αφήνοντας απροστάτευτο(?) τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου.Εκτός και αν η προτεινόμενη αυτή συγχώνευση είναι για να δωθεί και πάλι η διαχείριση των περιοχών σε άλλες Υπηρεσίες, που έχουν απαξιωθεί επίσης τα τελευταία χρόνια (πχ Δασαρχεία).Εκτός και αν η προτεινόμενη αυτή συγχώνευση είναι για οικονομικούς λόγους.. Πού ο λόγος δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής, καθώς οι ΦΔ χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω Ευρωπαικών προγραμμάτων.Στην πραγματικότητα θα έπρεπε αντί για συγχωνεύσεις, να προωθηθεί η δημιουργία νέων Φορέων. Για πχ εξαιρετικά σημαντικοί ορεινοί όγκοι, όπως ο Ταύγετος, ενά από τα σημαντικότερα κέντρα ενδημισμού χλωρίδας δεν έχουν Φορέα.Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι διαχειριζόμενες ΠΠ μπορούν ακόμα και να συνεισφέρουν οικονομικά στη χώρα και στην τοπική κοινωνία. Μέσω πχ της ανάπτυξης οικοτουριστικών προγραμμάτων, ξεναγήσεων κλπ. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν από πολλές χώρες της Ευρώπης και την Αμερική.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΑθήνα 8 Οκτωβρίου 2012Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά στην επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών εκφράζει την επιφύλαξη του έχοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο το μέχρι σήμερα αποδοτικό έργο σε σχέση με την στήριξη, ενίσχυση και προώθηση του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.Η Ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια είναι μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χώρας μας με συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην περιφέρεια. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί την πρώτη παραγωγό χώρα Μεσογειακών ειδών, αλλά και την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά τα παραγόμενα είδη τσιπούρα και λαβράκι. Η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του διεθνούς εγχειρήματος του κλάδου.Ο ΣΕΘ θεωρώντας απαραίτητη για την επιτυχή στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου μας και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα τη στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τόσο για τα ανωτέρω όσο και για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. στεγάζεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε χώρο γραφείων που του έχει παραχωρηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.Ενδεχόμενη συγχώνευση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα άριστη και αποδοτική συνεργασία και να διασπάσει την κοινή προσπάθεια για την ευημερία του κλάδου και των επιχειρήσεών του ακολούθως, κάτι που θα ήταν καταστροφικό λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Σχετικά με την παρ. 1.α): Να εξαιρεθεί η περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος νομοσχεδίου (Βλ. ειδικότερο σχόλιό μου υι) επί της παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος).Σχετικά με την παρ. 1.β): Εφόσον οι αποσπάσεις προσωπικού έχουν γίνει με νομοθετικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι φορείς/ οργανισμοί στους οποίους έχουν αποσπαστεί συγκεκριμένοι υπάλληλοι, τότε προτείνονται τα εξής: ι) Εφόσον οι φορείς που χρησιμοποιούν αποσπασμένους υπαλλήλους, τους χρειάζονται, ν’ αναλάβουν και τη μισθοδοσία τους, χωρίς να επιβαρύνεται ο φορέας από τον οποίο αποσπάστηκαν (αφού προσφέρουν τις υποηρεσίες τους στο φορέα που έχουν αποσπαστεί, άσχετα αν ανήκαν οργανικά σε άλλο φορέα) και να μη θεωρούνται πλέον ως προσωπικό του φορέα από τον οποίο αποσπάστηκαν. ιι) Εφόσον αίρεται η απόσπαση προσωπικού και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη από τις υπηρεσίες τους από το φορέα στον οποίον είχαν αποσπαστεί, τότε μετά από αξιολόγηση θα πρέπει να επιστρέψουν σε κάποια οργανική θέση στο φορέα από τον οποίον είχαν αποσπαστεί (και τους μισθοδοτεί) ή εναλλακτικά -με κατάλληλη ρύθμιση- να καλύψουν ανάγκες άλλου φορέα.Σχετικά με την παρ. 1.δ): Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις που αναφέρει στα σχολιά του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε ν’ αποφευχθούν προβλήματα στις διάφορες νομικές/ δικαστικές εκκρεμότητες των φορέων που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο.Σχετικά με την παρ. 3.α): Λόγω διαφορών και κατανομής των μισθολογικών κλιμακίων του προσωπικού του κάθε φορέα θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη νέα δομή του εκάστοτε υπό ίδρυση οργανισμού τι θα γίνει με τη μισθοδοσία του προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχουν ανισοκατανομές (π.χ. ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο με τα γνωστά κλιμάκια κι επιδόματα). Επίσης, στις θέσεις του νέου οργανισμού που θα κατατάσσεται το προσωπικό του εκάστοτε καταργούμενου φορέα, θα πρέπει να γίνει σχετική αξιολόγηση για την τελική κατάταξή του.Σχετικά με την παρ. 9.): Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το πώς θα διευθετηθούν προβλήματα/ περιπτώσεις όπου τα ακίνητα των καταργούμενων ή υπό συγχώνευση φορέων υπάγονται σε κάποια ρύθμιση (π.χ. περί αυθαιρέτων), διότι αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κόστος το οποίο -αν δε διευθετηθεί- μεταφέρεται είτε σε νέο υπό ίδρυση οργανισμό ή σε αντίστοιχο εποπτεύων Υπουργείο το οποίο θα πρέπει να διευθετήσει -πιθανόν με το ΥΠΕΚΑ ή άλλο Υπουργείο- την εν λόγω ρύθμιση, αφού θα την επωμισθεί.Σχετικά με την παρ. 10.): Πέραν του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες/ δραστηριότητες ορισμένων φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται σύμφωνα με τον παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος) και θα πρέπει να ενταχθούν σε κρατική επιχορήγηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά τα Στρατηγικά & Επιχειρησιακά Σχέδια (Business Plans) που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς αυτούς κι έχουν αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία που τα ζήτησαν. Στα Σχέδια αυτά περιλαμβάνονται και οι ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και δεδομένα της εποχής σχετικά με τις δράσεις, τον εξορθολογισμό του κόστους και τις ανάγκες σε προσωπικό (πάντα μετά από σχετική αξιολόγηση). Για παράδειγμα, ο ΕΛΟΤ έχει στείλει τέτοιο Σχέδιο στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Αν.Αν.Υ.Με.Δι.
 
 
Γιάννης Κανάβας
1. Ως προς το προσωπικό : Μετά από αξιολόγηση, παραμονή των αρίστων. Οι επιτυχόντες της πρόσληψης με ΑΣΕΠ να μην εξαιρούνται από την αξιολόγηση. Μέσω του ΑΣΕΠ αξιοκρατικά προσλήφθηκαν. Το τι παράγουν είναι το ζητούμενο. Το πόσο αποτελεσματικοί και ποιοτικοί είναι στην εργασία τους, είναι το θέμα. όχι μόνο το πως προσλήφθηκαν. Βεβαίως, σε άλλες περιπτώσεις προσλήψεων από το παράθυρο… του νόμου ή κάποιου κανονισμού, το προσωπικό να απολυθεί παρ’ αυτά εκτός αν τεκμηριώνεται ειδικός τεχνικός, επιστημονικός ή άλλος κρίσιμος λόγος παραμονής.2. ως προς τους κανονισμούς και τους στόχους των νέων οργανισμών : ρητές αναφορές στο Νόμο, με στόχους σαφείς και ρεαλιστικούς και με κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.