Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μυρτώ Χολιαστού
ΥΠΌΘΕΣΗ: Αν στόχος της ενοποίησης είναι η ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας στην Ελλάδα και όχι η πρόχειρη επίδειξη υποτιθέμενης συρρίκνωσης εξόδων, τότεΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ αποτελεί η επίδοση στο νέο φορέα των απαραίτητων εργαλείων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ποιότητας για την προστασία του καταναλωτή και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του νέου φορέα. Ως βάση γι’ αυτό και όπως ισχύει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (http://www.welmec.org/welmec/country-info), η νομική μετρολογία θα πρέπει να ασκείται σε συνεργασία με το Ε.Ι.Μ. το οποίο διαθέτει σύγχρονη τεχνογνωσία, εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κράτος πρέπει να ωθήσει και όχι να παρεμποδίζει την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου για τo oποίo το ΕΙΜ έχει κάνει αλλεπάλληλες ολοκληρωμένες προτάσεις που αφορούν την επαλήθευση των μετρητικών οργάνων και την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας.
 
 
Στέφανος Χρηστογούλας
Κατάργηση ΦΔ περιοχών θα έχει ως αντίκτυπο την πλήρη ασυδοσία κάποιοων να εισέρχονται σε αυτές και να κάνουν ότι θέλουν. Η συγχώνευση δε , μεγαλώνει το πρόβλημα που λίγοι ελεγκτές θα έχουν τεράστιο χώρο ευθύνης. Ότι εξοικονομούμε από μείωση προσωπικού θα δαπανείτε σε καύσιμα για τον έλεγχο των περιοχών
 
 
Αναστασία Δανέλη
Οι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ, τους τελευταίους μήνες, παρακολουθούμε να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου». Και εξηγούμε γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο:α) Χάνεται η διακριτή ονομασία του ΕΚΚΕ με την αναγνωρισιμότητα που συνεπάγεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.β) Συγχωνεύεται με ένα οργανισμό που θεραπεύει διαφορετικό αντικείμενο (ανθρωπιστικές επιστήμες).γ) Μετατρέπεται η σχέση εργασίας του προσωπικού του από μόνιμη σε αορίστου χρόνου και για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του νέου φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο 10 α΄του άρθρου 15: «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εκτίμηση, κατ’ αντικειμενικό τρόπο, των αναγκών σε προσωπικό κάθε φορέα με ανακαθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεών τους στο αναγκαίο για την ορθολογική τους οργάνωση μέγεθος». Ανοίγει δηλ. η κερκόπορτα των απολύσεων στο δημόσιο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μετάταξης!δ) Αλλάζει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΚΕΑ. Δανέλη, Α. Γυπαράκη, Ευ. Καρανίκας, Ειρ. Κοσμά