Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρία Τζωρτζοπούλου
Το ΕΚΚΕ είναι ένας ιστορικός φορέας που για 50 και πλέον χρόνια έχει υπηρετήσει την έρευνα,με περιορισμένη χρηματοδότηση,σε πολύ δυσκολους καιρούς, πάντα στηριγμένο στο ανθρώπινο δυναμικό του.Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ και του ΕΙΕ, όπως προτείνεται στο άρθρο 9, το μόνο που αποδεικνύει ειναι προχειρότητα που ίσως να εντάσσεταιστη συμπλήρωση κάποιου αριθμού των υπό συγχώνευση φορέων, για την πολυσυζητημένη αναδιάρθρωση. Η προτεινόμενη συγχώνευση ενώ δεν θα έχει κάποιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους δύο φορείς.Είναι αναγκαίος ένας ευρύτερος σχεδιασμός του χώρου της έρευνας και σε αυτό το πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν,μετά από μελέτη, να προκύψουν οι όποιες συγχωνεύσεις και όχι ταυτόχρονα με άσχετους με την έρευνα φορείς. Μαρία Τζωρτζοπούλουσυνταξιούχος
 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ανακοίνωση των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης ΠαμβώτιδαςΗ δημιουργία ενός φορέα για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας αποτελούσε απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια. Η απαίτηση αυτή ευδοκίμησε, έπειτα από αρκετά χρόνια με την ίδρυση το 2003, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, ενός θεσμού αναγκαίου για την συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Παρά την έλλειψη και τον ασαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας κατάφερε να υλοποιήσει διάφορα προγράμματα και δράσεις που αφορούν:• Την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης με τη διενέργεια μηνιαίων δειγματοληψιών, εργαστηριακών αναλύσεων και την καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων για την αξιολόγηση της ποιοτικής εκτίμησης του υδάτινου οικοσυστήματος• την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, με καθημερινές περιπολίες από τους φύλακες του Φορέα• την καταγραφή/καταμέτρηση υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών που διαχειμάζουν στην λίμνη Παμβώτιδα• την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.Η δράση του Φορέα όμως, δε σταματά εδώ. Αρμοδιότητά του αποτελεί και το «ακανθώδες» θέμα της παροχής γνωμοδοτήσεων για την χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, δραστηριοτήτων και έργων στην περιοχή ευθύνης του. Ο Φορέας της Λίμνης, έχοντας ως γνώμονα και βασικό μέλημα την προστασία, του ορόσημου της πόλης των Ιωαννίνων, τη Λίμνη, στάθηκε ενάντια στην καταπάτηση και την τσιμεντοποίηση του υδάτινου οικοσυστήματος. Λειτούργησε για 10 συναπτά έτη, ανεξάρτητα από πολιτικές βουλήσεις και οικονομικά συμφέροντα, με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, τεκμηριώνοντας όλες του τις αποφάσεις, με πρότερο διάλογο και αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.Τα προβλήματα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής εστιάζονται κυρίως στη διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ενδεικτικό παράδειγμα η καθυστέρηση για τη θεσμοθέτηση και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης, με αποτέλεσμα την ελλιπή θεσμική νομική προστασία. Η οριοθέτηση της λίμνης, επίσης, έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της, ενώ παράλληλα η πράξη οριοθέτησης της λίμνης δεν έχει λάβει χώρα, με γνώμονα το φυσικό της ανάγλυφο, βασισμένη σε καταγεγραμμένες πηγές και στοιχεία παρελθόντων ετών.Η αιφνιδιαστική κατάργηση, που προβλέπεται μέσω του σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση με τους εργαζόμενους, το επιστημονικό προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, και ιδιαίτερα χωρίς να έχει ερωτηθεί η τοπική κοινωνία μη έχοντας δοθεί ακόμα κάποια επίσημη εξήγηση ή ανακοίνωση για την πράξη αυτή και την αιτιολόγησή της γεννά πλήθος ερωτηματικών…• Ποια είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως θα υλοποιηθούν τα προγράμματα παρακολούθησης και εποπτείας της προστατευόμενης περιοχής;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απορρόφηση κονδυλίων;• Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης εκείνα που έλαβε υπόψη το ΥΠΕΚΑ;• Ποιος τελικά ωφελείται από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας;Η κατάργηση ενός Φορέα με ανεξάρτητο λόγο και προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης με κοινωνική αποδοχή και η δημιουργία μιας ακόμη υπηρεσίας στα πλαίσια της κρατικής διοίκησης μόνο ερωτηματικά δημιουργεί εν όψει και της επαναφοράς των σχεδίων για «αναπτυξιακά» έργα που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.Θεωρούμε και υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής αναδιοργάνωσης του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται με κατάργηση των φορέων διαχείρισης.
 
 
ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Προφανώς υπάρχει συμφωνία για την συγχώνευση των δύο εκθεσιακών φορέων. Εκτιμούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάσει την διεθνή εκθεσιακή της ταυτότητα, που συμβολίζει η ΔΕΘ από το 1926 και προσφέρει στην περιοχή ~ 550 εκατ. €/χρόνο.Η διοργάνωση εκθέσεων στο εξωτερικό, είναι μια άλλη κρατικίστικη δραστηριότητα, που ίσως να χρειάζεται βαθύτερες τομές για να βελτιωθεί.Η όποια προσπάθεια για την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη κέντρου Εθνικής Στρατηγικής για την εξωστρέφεια, είναι θετική προσπάθεια. Πιθανόν στο κέντρο αυτό να μπορούν να υπαχθούν οι οργανώσεις εκθέσεων στο εξωτερικό. Αξιοπαρατήρητο γεγονός παραμένει ότι, για να υπάρχει αύξηση εξαγωγών, κύριο αντικείμενο είναι η ύπαρξη επενδύσεων, η παραγωγή νέου εγχωρίου και εξαγώγιμου προϊόντος, για να υπάρχει αποτέλεσμα.Στην λογική της κατάθεσης πρότασης για την βελτίωση της εκθεσιακής ταυτότητας στη Θεσσαλονίκη, θα βρείτε πλήρη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, που προφανώς αφορά και το νέο νομικό σχήμα. ΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ1. Οι Λαχανόκηποι είναι η πλησιέστερη – όμορη τοποθεσία στον αστικό ιστό, στις αστικές υποδομές, που είναι η κύρια και ουσιαστική προδιαγραφή, για την ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ βιώσιμης λειτουργίας εκθέσεων και πόλης.2. Πρωταρχικά κριτήρια είναι: Η διατήρηση της εκθεσιακής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, με εκθεσιακό κέντρο Βαλκανικής και διεθνούς εμβέλειας. Η βιωσιμότητα της ΔΕΘ με ένα καινούργιο εκθεσιακό κέντρο, που να μπορεί να είναι ελκυστικό σε νέες διοργανώσεις, για να επανακτήσει η πόλη το χαμένο εκθεσιακό έδαφος. Η ανάπτυξη της πόλης μελλοντικά, είναι απαραίτητο να γίνει δυτικά του ΟΛΘ, με παράλληλη εξυγίανση του παράκτιου μετώπου. Είναι απαράδεκτη η σημερινή κατάσταση και η έξοδος από το «τέλμα». Αφορά την μισή Θεσσαλονίκη, 500.000 κατοίκους, όπως και την αναπτυξιακή προοπτική του συνόλου της πόλης, του νομού και της Βόρειας Ελλάδας.3. Βρίσκεται πλησιέστερα και όμορα στις συγκοινωνιακές υποδομές, ΠΑΘΕ, Εγνατία, μετρό, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, ΟΛΘ, εσωτερική και εξωτερική περιφερειακή οδός.4. Βρίσκεται πλησιέστερα σε ξενοδοχεία, διατροφή και διασκέδαση, με δεκάδες μονάδες 4 – 5 αστέρων.5. Προτάθηκε διαχρονικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Εύοσμου.6. Υπάρχει επάρκεια εκτάσεων, με την απαραίτητη εξυγίανση περιοχής Λαχανόκηπων, όπου αναβαθμίζεται το θαλάσσιο μέτωπο δυτικά του ΟΛΘ, προσχώνεται και δημιουργούνται 300 – 400 στρέμματα γης, προσθέτως των 200 – 300 στρεμμάτων του Δημοσίου ( βάσει μελέτης EXPO 2008 ). Χρειάζονται ελάχιστες χαμηλού κόστους απαλλοτριώσεις στα πλέον υποβαθμισμένα ακίνητα Θεσσαλονίκης, καθώς και μικρού σχετικού κόστους μεταφορές δεξαμενών.7. Είναι η μοναδική περιοχή όμορη της πόλης, που μπορεί να δοθεί παραχώρηση χώρων γης με μικρό κόστος, μπορεί να δοθεί ο αναγκαίος συντελεστής δόμησης, με την δυνατότητα να γίνει ένα μικρό business center, ένα νέο εκθεσιακό κέντρο 50.000 τμ, με προοπτική να προστεθούν και άλλα 50.000 τμ την επόμενη δεκαετία και να γίνουν οι απαραίτητες προσχώσεις δυτικά του ΟΛΘ.8. Είναι η μοναδική περιοχή της πόλης, που μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί το εκθεσιακό κέντρο, χωρίς κρατικά χρήματα, όπως π.χ. στην Metropolitan Expo στην Αθήνα, που έγινε σε 9 μήνες μόνο, με 47 εκατ. € για 50.000 τμ.9. Δίνεται η δυνατότητα με την μέθοδο της παραχώρησης, και να κατασκευαστεί και να λειτουργεί το νέο εκθεσιακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με ελληνική χρηματοδότηση και διαχείριση. Πιθανόν να χρειάζεται βελτιώσεις στο οργανωτικό σχήμα.10. Και στο Μιλάνο – πόλη 5,5 εκατ. κατοίκων, τα 40 χιλ. τετραγωνικά στεγασμένου χώρου λειτουργούν στο κέντρο και τα καινούργια ~ 350 χιλ. τετραγωνικά είναι στις παρυφές της πόλης και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα αεροδρόμια. ΑΝΤΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ, «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ» ΚΑΙ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» ΛΥΣΕΙΣ. 1. Ακόμη και η σκέψη για διατήρηση στον υπάρχοντα χώρο, εμπεριέχει τα παρακάτω αδιέξοδα και απραγματοποίητες λογικές. Ποτέ δεν δαπανάς μεγάλα ποσά σε παλιούς και γερασμένους χώρους, στο κέντρο των πόλεων. Αντίθετα, φροντίζεις την απελευθέρωση τους και την διάθεση στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι χρήσιμο να χάσει η Θεσσαλονίκη την ιστορική εκθεσιακή της ταυτότητα, όταν έχουν γίνει στην χώρα εκατοντάδες χιλιάδες τμ αλλού. Δεν είναι θετικό να υπάρχει σκέψη συρρίκνωσης του εκθεσιακού όγκου και χώρου, για τα επόμενα 50 με 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, μόνο και μόνο για να υπάρχουν αγκυλώσεις και εμμονές. Άλλες αφορούν, είτε στην κρατικίστικη χρηματοδότηση, είτε στις παραχωρήσεις με απόλυτα ασύμφορους όρους, είτε στις σκέψεις άρνησης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είτε στις σκέψεις για ξενοδοχεία (όταν τα περισσότερα είναι άδεια ήδη σήμερα), είτε για εμπορική δραστηριότητα τύπου mall στο κέντρο των πόλεων (όταν παρόμοιες λύσεις γίνονται μόνο στις παρυφές των πόλεων και μακριά από τα ιστορικά εμπορικά κέντρα). Είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι δεν χωράει μια «νέα εμπορική Τσιμισκή» στο εκθεσιακό κέντρο. Οποιαδήποτε σκέψη ανακατασκευής κτιρίων στον υπάρχοντα χώρο, σημαίνει πλήρης απαξίωση της έκθεσης, για όσα χρόνια κρατήσουν τα έργα κατασκευών.2. Το πρόσθετο κόστος για τις απομακρυσμένες από τον αστικό ιστό και τις συγκοινωνιακές υποδομές λύσεις και τους κόμβους διασκέδασης, είναι τεράστιο και πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογιστεί.3. Η γειτνίαση αεροδρομίου, επιλέγεται για απομακρυσμένες γεωγραφικά πόλεις, ή άλλες πολύ μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, όπου η κύρια συγκοινωνιακή επαφή με την έκθεση είναι αεροπορική.4. Η επισκεψιμότητα ΔΕΘ είναι κυρίως οδική, ελληνική, βαλκανική και αστική.5. Οι Λαχανόκηποι, με την ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής, θα βρίσκεται ~ 20 – 25 λεπτά από το αεροδρόμιο, δηλαδή πολύ κοντά.6. Δεν υπάρχουν πολεοδομικοί ή άλλοι αναπτυξιακοί περιορισμοί.7. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη έχει εξυγιανθεί με πολιτικές – πολεοδομικές παρεμβάσεις, εμπορικά κέντρα, καζίνο, θαλάσσιο μέτωπο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως έχει γίνει και σε πολλές άλλες πόλεις, Βαρκελώνη, κλπ., με εξυγίανση και ανάπτυξη πέρα του λιμανιού.8. Τα πλησιέστερα ξενοδοχεία ανατολικά, είναι σχετικώς μικρά και λίγα, μόνο 2 – 3.9. Καμιά έκταση του Δημοσίου δεν πρέπει να αποτιμηθεί λιγότερο της αντικειμενικής αξίας. Όλες οι σκέψεις, για Σίνδο, υπάρχουσα εγκατάσταση ή και αλλού, είναι λύσεις υψηλού κόστους και βασικά αποκλείουν την ιδιωτική χρηματοδότηση, στηριζόμενοι μόνο σε κρατικίστικες απόψεις. Νίκος Σπ. ΦιλίππουΠρόεδρος ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.Νέα Μοναστηρίου 114, 56334, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: +30 2310 763925, φαξ: +30 2310 764883, e-mail:fil-sa@hol.gr
 
 
Ιωάννης Δίκαιος
Θα πρέπει το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται να καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του απορροφώντος φορέα στον οποίο μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίεςτους με την ίδια σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, θα πρέπει να συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 65 ν. 4002/2011. Η μισθοδοσία του προσωπικού των συγχωνευθέντων φορέων από την έναρξη της ισχύος της παρούσας θα πρέπει να καταβάλλεται από τον απορροφώντα φορέα. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.
 
 
Ειρήνη Φλουδά
Για να έχει ένα σχήμα συγχώνευσης τέτοια αποτελέσματα που να αξίζει τον κόπο η αναστάτωση που προκαλεί και οι εργατοώρες που χάνονται, θα πρέπει να έχει καλά ορισμένο τελικό στόχο. Εάν ο στόχος είναι να πείσουμε τους οποιοδήποτε δανειστές μας ότι συρρικνώνουμε τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τότε είναι αδιάφορη η διαδικασία, γιατί μόνο με μείωση θέσεων μπορούμε να τους πείσουμε. Στην περίπτωση, όμως, που τελικός στόχος είναι να γίνουν οι φορείς πιο αποδοτικοί και να λειτουργούν πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη, πρέπει να γίνει ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο δεν θα προσπαθεί απλώς να βολέψει κάποιους αλλά θα αποβλέπει στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.Το ΕΙΜ, στο οποίο εργάζομαι από τη γέννηση του, δημιουργήθηκε από την Πολιτεία το 1994, και με τον ιδρυτικό του νόμο η ίδια η Πολιτεία καθόρισε το πεδίο δραστηριοτήτων του. Και μετά το ξέχασε. Τα εργαστήρια του Ινστιτούτου εξοπλίστηκαν με εξαιρετικό και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, στην διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του προσλήφθηκε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό το οποίο έλαβε εκπαίδευση υψηλότατης τεχνογνωσίας, και ο Έλληνας πολίτης συνέβαλε στο κόστος όλης αυτής της επένδυσης. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν για την υλοποίηση του ρόλου του ΕΙΜ οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό του που δούλεψε με μεράκι και κέφι όλα αυτά τα χρόνια, συχνά και εκτός ωραρίου και χωρίς καμιά πρόσθετη αποζημίωση. Λάθη και παραλείψεις μπορεί να υπήρξαν, αλλά όλα απουσία της Πολιτείας. Ανεξάρτητα της χρηματοδότησης του φορέα, που σε άλλες εποχές ήταν καλή, σε άλλες μέτρια και τώρα τελευταία πενιχρή, η Πολιτεία ΠΟΤΕ δεν ασχολήθηκε με το έργο του φορέα, ποτέ δεν αναρωτήθηκε πως ακριβώς επενδυόταν η όποια χρηματοδότησή της προς τον φορέα. όχι πως ξοδευόταν, ακολουθήθηκαν πάντα όλοι οι σχετικοί νόμοι και κανόνες, αλλά πως επενδυόταν. Στα 15 χρόνια εργασίας μου ήταν πολλές οι φορές που απευθύναμε στην Πολιτεία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των Διοικήσεων του Ινστιτούτου, προτάσεις (εφαρμογή της έννοιας του εθνικού χρόνου στις υπηρεσίες χρονοχρέωσης που προσφέρονται προς τον πολίτη, διακρίβωση ταξιμέτρων, διακρίβωση συστημάτων μέτρησης της ταχύτητας οχημάτων, κ.α.) , με σκοπό την ικανοποίηση του ρόλου του ΕΙΜ ως Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας. ΠΟΤΕ δεν λάβαμε μια απάντηση, και φυσικά καμιά από τις προτάσεις δεν προχώρησε. Θα τονίσω ότι όλες αυτές οι προτάσεις συνεπάγονταν επιπλέον εργασία για τους συναδέλφους μου και εμένα, χωρίς κανένα επιπρόσθετο ατομικό οικονομικό όφελος. Είμαι για 15 χρόνια θεατής ενός συστήματος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεταλλάξει ανθρώπους άξιους και με μεράκι για τη δουλειά τους, που ευτυχώς έχουν αποδείξει την ισχυρή άμυνά τους στην προσπάθεια μετάλλαξής τους, σε κακώς εννοούμενους δημοσίους υπαλλήλους.Θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση της χώρας είναι μια καλή, αν και οδυνηρή, ευκαιρία, να προσπαθήσουμε να απαλλαχτούμε από παθογένειες του παρελθόντος. Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι εάν το ζητούμενο από την όποια συγχώνευση είναι μόνο το «θεαθήναι», πράγμα για το οποίο διαφωνώ έντονα, το μόνο σχόλιό μου για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι να εξασφαλιστούν, όχι μόνο στο μεταβατικό στάδιο αλλά και στο μεταγενέστερο της λειτουργίας του νέου φορέα, οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων και μάλιστα, με αξιοπρεπείς μισθούς. Εάν, όμως, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος πραγματικά θα λειτουργεί ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ποιότητας και στην υπηρεσία του πολίτη, τότε πραγματικά έχω πολλές προτάσεις τις οποίες έχω και την υποχρέωση, αλλά κυρίως την διάθεση, να τις συζητήσω, επιτέλους, με την Πολιτεία, της οποίας τους θεσμούς εξακολουθώ και σέβομαι, αν και έχει κάνει ότι μπορούσε για το αντίθετο.