Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Βιδάκης
Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει, το δηλούμενο στις φορολογικές αρχές ποσό και το ποσό του φόρου που κατέβαλε, τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη και να προσκομίσει σχετικά παραστατικά στον φορέα που καταβάλει το μίσθωμα.
 
 
Πέτρος (Π.Κ.Τ.)
Ανάφερόμενος στο προτεινόμενο άρθρο 10 περί «Σύστασης Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), έχω να παρατηρήσω και παράλληλα να προτείνω τα εξής: Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος, θα πρέπει να είναι ουσιαστικός για να είναι και αποτελεσματικός. Κατά καιρούς και διαχρονικά, έχουν εφαρμοστεί προτάσεις ελέγχων εισπρακτικών μηχανισμών, που θα απέφεραν τα προσδόκιμα οικονομικά οφέλη στο Κράτος, οι οποίοι όμως ουδέποτε πέτυχαν.Επί της ουσίας, οι υπάρχοντες ελεγκτικοί μηχανισμοί, θεωρώ ότι είναι επαρκείς, θέλουν όμως ορισμένες μικροβελτιώσεις, ως προς τον τρόπο ελέγχου, καθώς και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται απαρέγκλιτα, σε κάθε περίπτωση, κατά των ελεγκτών, αυτών.Το υπάρχον νομικό πλαίσιο, βάση του οποίου καλούνται να ασκήσουν τους ελέγχους οι ελεγκτές, αφήνει πολλά περιθώρια στα φυσικά πρόσωπα να ελίσσονται και να φοροδιαφεύγουν, οπότε οι έλεγχοι να αποβαίνουν αναποτελεσματικοί.Χαρακτηριστικό είναι το ερώτημα, που προβληματίζει το μισθοσυντήρητο και το συνταξιούχο: γιατί συνεχίζει να συντηρείται και παράλληλα να σέρνεται η αναποτε- λεσματικότητα που έχουν τα μέτρα, ως προς τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, στους ελεύθερους επαγγελματίες; ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: «Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».Για τον λόγο αυτόν απαιτείται μεταξύ άλλων: Η μείωση του Φ.Π.Α. στους ελεύθερους επαγγελματίες, από 23% που είναι σήμερα, στο 5%. Ο λόγος είναι απλός και «απορώ», πως τόσα χρόνια κανείς από τους αρμόδιους δεν τον έχει σκεφθεί. Δηλαδή:Έχει διαπιστωθεί ότι, με τον υψηλό τον ΦΠΑ (23%) τα έσοδα του Κράτους είναι ελάχιστα ως ανύπαρκτα, η δε φοροδιαφυγή οργιάζει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, κανένας πολίτης δεν ζητά απόδειξη από τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μαζί τους, χωρίς τον ΦΠΑ, που του διαμορφώνει το τελικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.Επομένως ο ΦΠΑ λειτουργεί ως διακοσμητικό και καθαρά τυπικό εργαλείο, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, για τα έσοδα του Κράτους. Αν τώρα, ο ΦΠΑ μειωθεί και μάλιστα στο ελάχιστο δυνατό, τότε το κράτος θα είναι διπλά κερδισμένο, έμμεσα δε και ο πολίτης.Αν για παράδειγμα, παρεχόμενη υπηρεσία κοστίζει 500 € – με ΦΠΑ 5% -, ο πολίτης θα επιβαρυνθεί μόνο με 25 €. Με τα σημερινά δεδομένα, ο πολίτης επιβαρύνεται με 115 € για ΦΠΑ, οπότε συμβιβάζεται με τον πάροχο στο μικρότερο κόστος της παρε- χόμενης υπηρεσίας οπότε το Κράτος χάνει και τον ΦΠΑ αλλά και τη φορολογητέα ύλη ύψους 500 €, για το συγκεκριμένο ελεύθερο επαγγελματία.Πέραν αυτού, αν ο πολίτης έχει και μείωση του φορολογητέου εισοδήματος από τις συγκεκριμένες αποδείξεις, τότε ο ρόλος των Ελεγκτών Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή του ΣΔΟΕ ελαχιστοποιείται, καθώς και όλων των υπερκείμενων Ελεγκτικών Οργάνων.Έτσι λοιπόν ο πολίτης γίνεται, χωρίς να του το επιβάλλει κανείς πλέον, ενεργό μέλος της διαδικασίας του ελεγκτικού μηχανισμού, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την άμεση είσπραξης Δημοσίων εσόδων. Μην προσπαθεί λοιπόν το Κράτος να επιβάλλει στη συνείδηση των πολιτών ενοχές για τη μη συμμετοχή τους, στην προσπάθεια ελέγχου της φοροδιαφυγής των ελεύθε- ρων επαγγελματιών. Οι πολίτες, έχουν αντιληφθεί πως το Κράτος γνωρίζει και πολύ καλά μάλιστα, το «αλαλούμ» και το ένοχο κλίμα που επικρατεί στην αγορά, αλλά προφανώς δεν θέλει να το ανατρέψει, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι τη μη ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην υπόθεση της πάταξης της φοροδιαφυγής καθώς και δημιουργώντας ελεγκτικούς μηχανισμούς, χωρίς αποτέλεσμα.
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ »Τα μισθώματα, τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α’ 141) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011» ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4002/2011 ΗΤΑΝ »ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.1α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 3943/2011(Α΄66)». ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΕΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν.4002/2011.
 
 
P. Antonakakis
Όλα τα κτήρια του Δημοσίου και ΝΠΔΔ (νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.α.) να μεταβιβαστούν στην κυριότητα ενός και μόνο ενός συγκεκριμένου κρατικού φορέα (Πχ. κτηματική υπηρεσία δημοσίου).Στη συνέχεια να παραχωρούνται προς χρήση σε διάφορες υπηρεσίες κατά τις ανάγκες αυτών και με προτεραιότητα σε αυτές που τα έχουν σήμερα ώστε να ξενοικιαστεί ένα ποσοστό από τα ιδιωτικά κτήρια που σήμερα ενοικιάζει το Δημόσιο.Μόνο σε περίπτωση που τα κρατικά κτήρια «με ευρεία έννοια του όρου» έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 100% να επιτρέπεται η ενοικίαση άλλων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.Επίσης να μπουν κριτήρια ως προς το ποσό που θα καταβάλλει το δημόσιο για την ενοικίαση κάθε ιδιωτικού κτηρίου και να μην παρατηρείται το φαινόμενο να πληρώνει το δημόσιο πολλαπλάσιο ενοίκιο από αυτό που θα πλήρωνε ένας ιδιώτης για το ίδιο κτήριο.
 
 
Ιεροθεος Ζαχαριας
Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση από το νομο για τις πρόσφατες συμβάσεις που έχουν υπογραφει λογω ανανεωσησ συμβολαιου. Πως είναι δυνατόν να μεταφέρεται μια υπηρεσία σε νέο οίκημα, να μειώνει το ενοίκιο κερδίζοντας ένα πολύ ανταγωνιστικό μίσθωμα μέσω διαγωνισμού και στη συνέχεια να ζητάμε από τον ιδιοκτήτη να ξανά μειώσει το ενοίκιο κατα ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά όταν αυτό το μιθιο που προσφέρει έιναι ήδη πολύ ανταγωνιστικό λόγω του πρόσφατου διαγωνισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πρόσφατες συμβάσεις μέσω διαγωνισμών θα πρέπει να εξαιρεθούν από το νομο, γιατί είναι ήδη πολύ ανταγωνιστικές και δεν μπορούν να υποστούν νέες μειώσεις.