Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
XK
Για την ιστορία (και για όσους δεν γνωρίζουν περί ΚΕΤΕΑΘ, βλ άρθρο 7)Το ΚΕΤΕΑΘ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές και αρίστευσε Το ΚΕΤΕΑΘ για κάθε 1 ευρώ κρατικής χρηματοδότησης απέδιδε 3,5 ευρώ από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Το ΚΕΤΕΑΘ είχε σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, (ιδρύθηκε μόλις το 2006) ΑΜΙΣΘΟΥΣ διευθυντές και συνεργάτες (συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ από το Πανεπιστημιο Θεσσαλίας), ελάχιστο μόνιμο προσωπικό (μάλιστα κάποιοι ερευνητές του ήλθαν από κέντρα του εξωτερικού), και πολύ προσωπικό που πληρωνόταν από τα προγράμματα – άρα δεν επιβάρυνε τον ‘κρατικό’ προϋπολογισμό με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να ακούμε Το ΚΕΤΕΑΘ έχει ξεκάθαρους στόχους και υλοποίησε σημαντικές δράσεις άρρηκτα δεμένες με την ανάπτυξη της περιφέρειας της Θεσσαλίας και γενικά της νότιας Ευρώπης [Όλα αυτά η ελληνική κοινωνία δεν πρόλαβε να τα μάθει - η κυβέρνηση όμως οφείλει να τα γνωρίζει και να τα αναγνωρίζει.] Το ΚΕΤΕΑΘ δεν υπήρξε ποτέ προβληματικός φορέας για αυτό και η συγχώνευσή του σε ένα, καθόλα αξιόλογο, ερευνητικό κέντρο μεγάλης πόλης (200 χιλιόμετρα μακριά), για προφανώς λογιστικούς λόγους, θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Είναι μια αντιαναπτυξιακή απόφαση να κλείνεις ένα κέντρο που έχει τρομερές επιτυχίες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κοστίζει ελάχιστα στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκρατεί νέους επιστήμονες στην Θεσσαλία, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να δώσει τα περισσότερα χρήματα για την έρευνα που έχουν ποτέ δοθεί!!!
 
 
Μανώλης Γλύτσης
Η συγχώνευση αυτή των Φορέων κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Η ίδρυση πολυάριθμων Φορέων Διαχείρισης στηριζόμενων στα κονδύλια της Ε.Ε. δεν φαίνεται να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα του εάν αυτή τη στιγμή προκαλούν ή όχι επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως πρόκειται για μια διορθωτική κίνηση που στην ουσία ενισχύει τους Φορείς, ενόψει δύσκολων περιόδων, στις περιοχές όπου αυτοί είναι απαραίτητοι, και τους καταργεί εκεί όπου η διαχείριση των περιοχών θα μπορούσε να γίνει και από άλλες υπηρεσίες. Εάν δεν γίνει αυτή η συγχώνευση, και παραμείνουν χωρίς αρμοδιότητες και προσωπικό, κινδυνεύουν οι Φορείς να γίνουν στοιχεία εντελώς «διακοσμητικά» στο μέλλον, και τελικά να καταργηθούν στο σύνολό τους. Η επιλογή των νέων Φορέων φαίνεται επίσης ότι έχει βασισθεί σε μεγάλο βαθμό σε κριτήρια επιστημονικά, δηλαδή οικολογικά/διαχειριστικά. Ο Παρνασσός και η Οίτη είναι πράγματι οικοσυστήματα με μεγάλες ομοιότητες (ελατοδάση, κοινά είδη θηλαστικών), και αντί να στεναχωριόμαστε για τη συγχώνευσή τους, ας ελπίσουμε να δοθεί η δυνατότητα στο νέο Φορέα τις επόμενες δεκαετίες να επεκτείνει τη χωρική του αρμοδιότητα και να συμπεριλάβει όλο τον ορεινό όγκο της Στερέας Ελλάδας ως ενιαίο οικοσύστημα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τον Βίκο/Αώο και τα Τζουμέρκα. Η Ροδόπη και ο Νέστος αποτελούν τμήματα της ίδιας υδρολογικής λεκάνης, και ο νέος Φορέας καλείται να τη διαχειριστεί πιο ολοκληρωμένα. Αυτή είναι και ή έννοια του «δικτύου»: Διαχειριζόμαστε ένα οικοσύστημα ενιαία, π.χ. ένα ποτάμι από τις πηγές του ως τους υγροτόπους των εκβολών του. Κάπως αντίστοιχη είναι και η περίπτωση του Δέλτα Έβρου/Δάσος Δαδιάς, αν και εκεί η λειτουργική τους σύνδεση δεν διακρίνεται τόσο άμεσα. Σε άλλες περιπτώσεις δυστυχώς, η συγχώνευση που προτείνεται βασίζεται απλώς στη μείωση του αριθμού των Φορέων: Ο Αξιός δεν συνδέεται λειτουργικά με την Κορώνεια και την Κερκίνη. Το μόνο που τους συνδέει είναι ότι ανήκουν στην Κεντρική Μακεδονία. Ούτε ο Αμβρακικός με το Μεσολόγγι, ούτε η Στροφυλιά με το Χελμό. Εξετάστηκε η δυνατότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον η Κερκίνη, η Κορώνεια-Βόλβη και το Μεσολόγγι ως ανεξάρτητοι Φορείς, λόγω της σημασίας των περιοχών τους; Ως προς τους καταργούμενους Φορείς, πρόκειται για ένα σκληρό μέτρο, που αδικεί ορισμένους που εργάστηκαν καλά. Από την αρχή δεν έπρεπε να γίνουν τόσοι πολλοί Φορείς ταυτόχρονα, αλλά λιγότεροι σε αριθμό, με μεγαλύτερες εκτάσεις και ουσιαστικότερες αρμοδιότητες. Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να εξετασθούν και πιο ολοκληρωμένες λύσεις, όπως η πρόταση του κ Ν. Καραβά για σύσταση ενιαίας υπηρεσίας για τη διαχείριση των περιοχών, στο πρότυπο ίσως της National Park Service των ΗΠΑ.————————————————————– Ορισμένα σχόλια για τη νομοτεχνική επεξεργασία του προτεινόμενου άρθρου: Σύσταση των ΔΣ των νέων Φορέων:Όπως τίθεται στην παράγραφο 7, είναι προφανές ότι η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται αφορά τόσο στον καθορισμό του αριθμού των μελών των ΔΣ, όσο και των υπηρεσιών/ φορέων που εκπροσωπούν. Επομένως πρέπει να γραφεί «Η σύσταση των ΔΣ….» ή «Η σύσταση και η συγκρότηση των ΔΣ…».————————————————————— Έκδοση των νέων Κανονισμών λειτουργίας:Η έκδοση 5 Κανονισμών για κάθε νέο Φορέα, όπως τίθεται στην παράγραφο 3, ακολουθεί κατά γράμμα τους 5 Κανονισμούς που προβλέποντο αρχικά από την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999.Όμως στην πράξη δεν εκδόθηκαν πέντε Κανονισμοί για κάθε Φορέα, αφενός επειδή ο Κανονισμός λειτουργίας από μόνος του ήταν άνευ περιεχομένου, αφετέρου οι προμήθειες-αναθέσεις θα ήταν δυσλειτουργικές με εκείνη τη διάρθρωση. Αντίθετα εκδόθηκαν 4 Κανονισμοί που αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί. Είναι καλό να υιοθετηθούν και εδώ, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διαδικασία έκδοσης των 112 Κανονισμών, που απασχόλησε αρκετά τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και τα ΔΣ των Φορέων: -Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού-Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου-Κανονισμός Οικονομικής διαχείρισης-Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων——————————————————————– Οργανικές θέσεις προσωπικού των ΦορέωνΜε την παράγραφο 16 συστήνονται 4 θέσεις προσωπικού σε κάθε Φορέα (παλιό ή νέο) και παράλληλα καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 2742/1999 (παρ. 6 άρθρ15) για την έκδοση ΚΥΑ καθορισμού των θέσεων αυτών.Είναι προφανές ότι θα πρέπει η νέα αυτή διάταξη να είναι σαφής και πλήρης, ώστε να μπορεί να προσληφθεί/αποσπασθεί αυτό το προσωπικό, πράγμα που είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η λειτουργία των Φορέων, που είναι και το ζητούμενο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καθορισθούν αφενός α) οι ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού: είτε θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά εδώ στο νόμο, είτε θα πρέπει να δοθεί εξουσιοδοτική διάταξη ώστε αυτά να περιληφθούν στον Κανονισμό Προσωπικού που θα εγκριθεί ούτως ή άλλως με ΚΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του προτεινόμενου νέου άρθρου. και αφετέρουβ) ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού (για την περίπτωση τυχόν προσλήψεων):στο σημείο αυτό η νέα προτεινόμενη διάταξη αντιγράφει μεν την ισχύουσα παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.2947/2002, όμως ελλειπώς. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί με μια απλή απόφαση ΔΣ να προσληφθεί το προσωπικό. Επομένως πρέπει να προστεθεί η φράση που έχει παραληφθεί: «Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α)» ή κάποια άλλη αντίστοιχη.————————————————————— Αποσπάσεις για την πλήρωση των θέσεων των ΦορέωνΤα δύο εδάφια της παραγράφου 16 που αφορούν στην πλήρωση θέσεων με αποσπάσεις, είναι προφανές ότι πρέπει να μετακινηθούν πιο κάτω, και συγκεκριμένα μετά το εδάφιο που αναφέρει ότι «Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». Εάν παραμείνουν εκεί όπου είναι τώρα, δημιουργείται αντίφαση για τον τρόπο που θα γίνουν οι αποσπάσεις (με απόφαση Υπουργού ή με απόφαση ΔΣ).
 
 
Αναστασία Χ.
Άλλες χώρες κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να το συγχωνεύσουμε.Πού αναμένεται να βοηθήσει αυτή η συγχώνευση? Στην προστασία και διαχείριση των ΠΠ? Οι ελάχιστοι επόπτες-φύλακες που διαθέτει η πλειονότητα των Φορέων δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες περιοχές αρμοδιότητάς τους. Πόσο μάλλον μετά τις προτεινόμενες αυτές συγχωνεύσεις, με τις νέες περιοχές αρμοδιότητας των Φορέων να είναι α) τεράστιες και β) κατακερματισμένες.Επιπλέον, εξαιρετικά αρνητική φαντάζει η κατάργιση Φορέων, όπως αυτός της Λίμνης Παμβώτιδας, με σημαντικό έργο στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής ή του ΦΔ Αίνου, αφήνοντας απροστάτευτο(?) τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου.Εκτός και αν η προτεινόμενη αυτή συγχώνευση είναι για να δωθεί και πάλι η διαχείριση των περιοχών σε άλλες Υπηρεσίες, που έχουν απαξιωθεί επίσης τα τελευταία χρόνια (πχ Δασαρχεία).Εκτός και αν η προτεινόμενη αυτή συγχώνευση είναι για οικονομικούς λόγους.. Πού ο λόγος δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής, καθώς οι ΦΔ χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω Ευρωπαικών προγραμμάτων.Στην πραγματικότητα θα έπρεπε αντί για συγχωνεύσεις, να προωθηθεί η δημιουργία νέων Φορέων. Για πχ εξαιρετικά σημαντικοί ορεινοί όγκοι, όπως ο Ταύγετος, ενά από τα σημαντικότερα κέντρα ενδημισμού χλωρίδας δεν έχουν Φορέα.Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι διαχειριζόμενες ΠΠ μπορούν ακόμα και να συνεισφέρουν οικονομικά στη χώρα και στην τοπική κοινωνία. Μέσω πχ της ανάπτυξης οικοτουριστικών προγραμμάτων, ξεναγήσεων κλπ. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν από πολλές χώρες της Ευρώπης και την Αμερική.
 
 
Ι.Ι.
Δεν ξερω ποιο είναι ποιο τραγικό και ποιο δραματικό.Η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να πείσουν τον κόσμο ότι με την συγχώνευση θα λυθούν τα προβλήματα στο Δημόσιο ή τα ψέμματα που πολύ εύκολα καταρίπτωνται με ένα απλό έλεγχο στα οικονομικά της ΚΑΘ.Η πραγματικότητα και όχι η φαντασία, η λογική και όχι ο πανικός μπορούν να δώσουν τις λύσεις.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι αν γίνει στο τέλος αυτή η συγχώνευση εντος μικρου διαστήματος, με την εικονική κερδοφορία που θα παρουσιάσει ο ΟΚΑΑ (χάρη στο αποθεματικό της ΚΑΘ),το σύνολο που θα δημιουργηθεί θα ελέγχει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας της Ελλάδος.Όποιος ιδιώτης λοιπόν θέλει μετά θα ελέγχει την αγορά και τις τιμές.Γιατί το επόμενο βήμα να είστε σίγουροι είναι η πωληση σε ιδιώτη-ιδιώτες ως πραγματικό φιλέτο.Μην ξεχνάτε ότι και οι δύο αγορές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα τρέν, τα λιμάνια και την Εγνατία όδό. Ποιος λοιπόν δεν θέλει να ελέγχει όπως είπε ο κ.Γεωργίου έναν τέτοιο άξονα με άμεση πλέον πρόσβαση στην διατροφική αγορά της Ευρώπης. Ο απόλυτος έλεγχος.Οχι στην συγχώνευση λοιπόν.Οχι μόνο για τις άμεσες επιπτώσεις στους υπαλλήλους(και προκαλώ όποιον θελει να έρθει να ελέγξει τις μισθδοσίες των υπαλλήλων)Οχι λέμε για το καλό της πατρίδας φίλε Καλλικράτη.
 
 
Δημήτρης Παλλές
Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η παρέμβαση της πολιτείας στον ερευνητικό χώρο (αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην Ελλάδα), όταν γίνεται χωρίς προεργασία, διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την βοήθεια ανεξάρτητων συμβούλων, αλλά καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. 1. Η ονομασία του νέου φορέα γίνεται πλέον μακροσκελής, περιοριστική και άκομψη, δημιουργεί σύγχυση για το διεθνώς αναγνωρίσιμο Ε.Ι.Ε., δεν ωφελεί ούτε το Ε.Κ.Κ.Ε., ενώ μόνο βλάβη επιφέρει. 2. Η παράγραφος 4 αποτελεί μία επίδειξη πλήρους αδιαφορίας για την αρχή της ισονομίας με την πρόβλεψη ξεχωριστών εκπροσώπων εργαζομένων του Ε.Κ.Κ.Ε. στη διοίκηση του νέου Ε.Ι.Ε. Δημιουργεί απορία το ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται, για παράδειγμα, με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ (άρθρο 7 του ίδιου νομοσχεδίου). 3. Το άρθρο είναι απόλυτα αναντίστοιχο ως προς τις βασικές προτεραιότητες, όπως το οικονομικό θέμα, που θα έπρεπε να περιέχει ένα νομοσχέδιο: καθορίζει μία λεπτομέρεια όπως η καταγγελία της σύμβασης του ακινήτου του ΕΚΚΕ (παράγραφος 5στ, η οποία θα μπορούσε να ρυθμιστεί με ΠΔ, για παράδειγμα) και αγνοεί παντελώς κάθε πρόβλεψη για την ενίσχυση της ήδη ελλειμματικής επιχορήγησης του ΕΙΕ, ώστε να μπορέσει να σηκώσει το βάρος ενός νέου Ινστιτούτου (και πάλι σε αντιδιαστολή με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ). Η παράγραφος αυτή είναι ιδιαίτερα προκλητική και φανερώνει έναν τουλάχιστον μη ενημερωμένο (για να μην πω κακεντρεχή) νομοθέτη που στην πράξη ειρωνεύεται το ΕΙΕ σε περίπτωση που «αποφασίσει ότι εξακολουθεί να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του νέου φορέα». Πώς θα μπορούσε ένα Ερευνητικό Ίδρυμα του οποίου αυτή τη στιγμή η επιχορήγηση δεν επαρκεί ούτε για τη μισθοδοσία των εργαζομένων του, να αποφασίσει να επωμισθεί οποιοδήποτε άλλο κόστος; Τελικά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να αποσυρόταν τελείως το άρθρο. Δεν προσφέρει κανένα όφελος στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα αποδιοργανώνει δύο ερευνητικά κέντρα και απειλεί με οικονομικό αφανισμό το ΕΙΕ. Δημήτρης ΠαλλέςΕιδ. Λειτ. Επιστήμονας ΙΘΦΧ/ΕΙΕ