Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Με αφορμή το άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νόμου περί καταργήσεων των ΕΠΑ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουμε την τιμή να ενημερώσουμε ότι, η ΕΠΑ Καρδίτσας ΝΠΔΔ δραστηριοποιείται από το 1964, υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι,και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας ενός σημαντικού αριθμού ανηλίκων με έντονα οικογενειακά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως συμβουλευτική, ψυχολογική και ηθική στήριξη στα παιδιά της πόλης μας καθώς και κάλυψη βασικών υλικών αναγκών( παροχή γευμάτων, υποβοήθηση στην εκπαίδευσή τους μέσω υπολογιστών που διαθέτει η υπηρεσία ,αγορά ενδυμάτων-υποδημάτων- σχολικών ειδών- βιβλίων,κλπ).Το έργο της αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από το κοινό της Καρδίτσας.Σε περίπτωση κατάργησης της ΕΠΑ Καρδίτσας, η δράση της θα εκλείψει και η προσφορά υπηρεσιών προς τουν ανηλίκους της πόλης δεν θα είναι η ίδια.Προτείνουμε κατ’ εξαίρεση την διατήρηση της ΕΠΑ Καρδίτσας και προσθήκη στο εδάφιο 1 παρ. 4 του άρθρου 13 του υπο δια βούλευση νόμου, την πρόταση που εισηγείται στο σχόλιο για τη διατήρηση των ΕΠΑ Καρδίτσας και Αλεξανδρούπολης, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Ευτυχία Κατσιγαράκη. Με τιμήΤο ΔΣ και οι υπάλληλοι της ΕΠΑ Καρδίτσας
 
 
Χαρίκλεια Μπίσα
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο σχεδιασμός που προτείνεται, μέσω του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή και εξαιρέσεις των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων της χώρας είναι ατεκμηρίωτος και αυθαίρετος. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔ, από την έναρξη της λειτουργίας τους έως και σήμερα, διογκώνονται, όπως άλλωστε και τα κόστη λειτουργίας τους.Σύμφωνα με ότι προτείνεται στο άρθρο 10, πρακτικά δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για τη χώρα αλλά επιπλέον προτείνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η δημιουργία εδρών Φορέων σε περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχει κτιριακή υποδομή. Από πού θα εξασφαλιστούν οι πόροι για τη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών ώστε να δημιουργηθούν οι νέες έδρες;Όλος ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είχε βασιστεί σε εισηγήσεις που αρχικά θα προέρχονταν από την αρμόδια Επιτροπή Φύση 2000 και το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος που θεωρώ τους πλέον αρμόδιους φορείς να εισηγηθούν μια πρόταση για τη συγχώνευση των ΦΔ.Δεν διευθετείται το πρόβλημα της διαχείρισης των λοιπών περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ που αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας.Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει, μέσω της λειτουργίας των Εθνικών Πάρκων, σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας, αντιθέτως με τη συγκεκριμένη πρόταση, προωθείται όχι απλά η απαξίωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η υποβάθμισή του, από ιδιοτελή συμφέροντα. Επομένως, το άρθρο 10 θα πρέπει να εξαιρεθεί από το σχέδιο νόμου.Κατά τα λοιπά συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια του κ. Μπούσμπουρα. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ παράγραφος 16: θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η περίπτωση κάλυψης της θέσης του Διευθυντή (που θα απασχολείται με σύμβαση εργασίας τριών ή πέντε ετών) μετά από διαδικασία αξιολόγησης και υποβολής δικαιολογητικών κατευθείαν από το εποπτεύων Υπουργείο ΠΕΚΑ και όχι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτική που ακολουθείται και σε άλλα κράτη μέλη.Δεν αναφέρεται πως και από πού θα καλύπτεται η μισθοδοσία των τεσσάρων ατόμων που θα αναλάβουν καθήκοντα στις οργανικές θέσεις (Διευθυντής και τρεις τμηματάρχες).
 
 
Εργαζόμενοι Θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Ανατολικής Αθήνας
Άρθρο 15Αναφορικά με το Θεραπευτηρίο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας:Προτείνουμε την ενίσχυση του Τομέα Αποκατάστασης του, εξασφαλίζοντας την αποσυμφόρηση του χρόνου Νοσηλείας των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (δεδομένου ότι η Νοσηλευτική Κλίνη αξιωματικά δεν προορίζεται για Χρόνια Αποκατάσταση).Η συγκεκριμένη υπηρεσία , επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξακολουθεί να λειτουργεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια που λειτουργεί ήδη, προκειμένου:α) να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εξυπηρετούμενων μέσα στον αστικό ιστόβ)να είναι εφικτή η υποστήριξη του ασθενούς από το οικογενειακό του περιβάλλον γ)οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στη συγκεκριμένη γεωγραφική, υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας, σε περίπτωση μετακίνησης της Μονάδας, θα δεχτούν ένα επιπλέον χτύπημα με αρνητικές συνέπειες στην υπηρεσιακή τους ετοιμότητα.Για τους παραπάνω λόγους κι έστω κι αν πρόκειται για κτίριο που δεν είναι ιδιόκτητο, προτείνουμε να εξαιρεθεί από το άρθρο, δεδομένου επιπροσθέτως ότι τα έσοδά του –τουλάχιστο σε λογιστικό επίπεδο- είναι ικανότατα προς υπερκάλυψη των λειτουργικών του αναγκών (συμπεριλαμβανομένου και του ενοικίου του).
 
 
Ιωάννα Τσίγκανου
Πέραν των όσων έχουν ήδη σημειωθεί, το άρθρο 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 (Γενικές Διατάξεις) αποκαλύπτει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάργηση του ΕΚΚΕ για την επιβίωση τόσο του μεταφερόμενου Ινστιτούτου όσο και του προσωπικού του Κέντρου. 1. Δεν προβλέπεται καμία κατοχύρωση των επιστημονικών αντικειμένων του Ινστιτούτου πλέον του ΕΚΚΕ το οποίο εντάσσεται στο ΕΙΕ.2. Δεν προβλέπεται η διατήρηση της κυριότητας και χρήσης του αρχείου και της περιουσίας του Κέντρου από το Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ. Αντιθέτως προβλέπεται η κτήση της κυριότητας και η χρήση τους από το ΕΙΕ.3. Δεν προβλέπεται μεταφορά του προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ.4. Παραμένει μετέωρη η στέγαση του Ινστιτούτου του ΕΚΚΕ.5. Μεταβιβάζεται η αποκλειστική χρήση του λογοτύπου του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Αναφορικά με την τύχη του προσωπικού, πέραν της αντισυνταγματικής άρσης της μονιμότητας των δημοσίων λειτουργών που προβλέπει το άρθρο 9 η εφαρμογή των γενικών διατάξεων έχει τις εξής συνέπειες. 1. Λύση της σχέσης εργασίας του προσωπικού επί θητεία, δηλαδή ερευνητών Γ’ και Δ’ βαθμίδας του ΕΚΚΕ.2. Άμεσο κίνδυνο απόλυσης του προσωπικού κατ’ εφαρμογή της έκδοσης των Κανονισμών λειτουργίας του εδαφίου 10,α και β, του άρθρου 15 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου.3. Απώλεια εργασιακών, μισθολογικών και ιδιαίτερα ασφαλιστικών δικαιωμάτων για το προσωπικό του ΕΚΚΕ (ενδεικτικά ΕΦΑΠΑΞ). Ως εκ τούτων η προσεκτική και συνδυαστική ανάγνωση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη της άμεσης απόσυρσης του άρθρου 9 πριν επέλθει οριστικά το καταστροφικό αποτέλεσμα που αυτό επαγγέλλεται για το ΕΚΚΕ. Ιωάννα Τσίγκανου – Μαρία ΘανοπούλουΔιευθύντριες Ερευνών – ΕΚΚΕ
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ
Κυρίες, κύριοι,Με την απογραφή Δασών του 1992 το ποσοστό δασοκάλυψης της Χώρας μας ανέρχεται σε της 49,3%, που μεταφράζεται σε περισσότερα από 65 εκατομμύρια στρέμματα με 25,4% βιομηχανικά δάση και 23,9% μη βιομηχανικά δάση. Σε αυτά αν προσθέσουμε τους βοσκότοπους, 12,5%, τις γυμνές – βραχώδεις εκτάσεις (1,6%) και τα ορεινά ύδατα, 65% των εδαφών της Επικράτειας διαχειρίζεται και προστατεύει η Ελληνική Δασική Υπηρεσία, δηλ. 85 εκατομμύρια στρέμματα, από τα 132 της συνολικής έκτασης της Χώρας.Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει από κανέναν την πρόθεση για την καλύτερη διαχείριση και προστασία όλων των Δασών της Χώρας, Δασικών Εκτάσεων και γενικά δασικών εδαφών.Ο κατακερματισμός όμως των αντικειμένων και η ανάθεσή τους σε διαφορετικούς φορείς, όχι σπάνια, για να μην πούμε συνήθως, δημιουργούν σύγχυση και αποφυγή ευθυνών.Οπωσδήποτε είναι τρέλα με τη σημερινή οικονομική δυσπραγία να αποποιείται κάποιος ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως αυτά που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.Η Δασική Υπηρεσία «πληρώνει» το λάθος της να είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του στενού λεγόμενου τομέα.Κατά την εφαρμογή του 92/43 ΚΑΝ της ΕΟΚ και υλοποίηση του έργου NATURA 2000 (1/6/1994 μέχρι 31/3/1996), η Χώρα μας είχε το μεγαλύτερο ποσοστό Δημοσίων Δασών (77,5%) ανάμεσα στις 15 τότε Χώρες με δεύτερη την Ιρλανδία (64%)Επόμενο ήταν οι αποφάσεις για επιδοτήσεις και ενισχύσεις να αφορούν μη Δημόσιους Φορείς. (Τότε ειπώθηκε χωρίς να υποστηρίζω πως ίσχυσε, ότι η Ιρλανδία πέτυχε την επιδότηση – ενίσχυση και των Δημοσίων Δασών της).Το μόνο αντικείμενο που αποφασίστηκε για ενίσχυση ήταν αυτό το δασοπυρκαγιών, αντικείμενο που από το 1998 κατατμήθηκε και ανατέθηκε σε διαφορετικούς φορείς η πρόληψη και η καταστολή, με αποτέλεσμα να δίδονται για την πρόληψη ψίχουλα (αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα).Με τη μεγάλη διεύρυνση συνολικά τα μη Δημόσια Δάση στην Ε.Ε. ανέρχονται σε ποσοστό 60% , ήτοι 78.245.000 Ha και τα Δημόσια σε (μη ευκαταφρόνητο) ποσοστό 40% , ήτοι 52.685.000 Ha (Π. Π. Κουλελής Αν. Κ. Παπασταύρου Δασική πολιτική και δασικές συνθήκες στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση).Μήπως λοιπόν και η γενική Ευρωπαϊκή Δασική Πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς προστίθενται άλλα 19,9 εκατομμύρια Ha με την είσοδο της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και μελλοντικά της Τουρκίας (ε.α.)Οι τοποθετήσεις και προσεγγίσεις του θέματος του στυλ γιατί η Δασική Υπηρεσία και όχι οι Φορείς Διαχείρισης και το αντίστροφο, ή οι Δασολόγοι, οι Βιολόγοι, οι Ορνιθολόγοι … δεν λύνουν το πρόβλημα.Η Δασική Υπηρεσία αποτελούσε, ακόμη και σε δύσκολες εποχές, έναν τέλειο, κατά τα ανθρώπινα, μηχανισμό πρόληψης και πάταξης των Δασικών ανομημάτων.Φθάσαμε λοιπόν στο σημείο στη Χώρα μας να κατηγοριοποιείται η προστασία και η φύλαξη των Δασών της;Έτσι βλέπουμε εκτός από τα ψίχουλα της πρόληψης των πυρκαγιών σε σύγκριση με την καταστολή (1/50) να έχουμε τη Δασική Υπηρεσία καθηλωμένη χωρίς προσωπικό χωρίς οχήματα με καταργημένες μονάδες Δασοπροστασίας και οι Φορείς Διαχείρισης κινούνται με σχετική οικονομική άνεση.Ανεξάρτητα από τη πηγή των δαπανών και των πιστώσεων η Ελληνική Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ΕΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, όπως ΕΝΙΑΙΑ οργανικά σύνολα αποτελούν τα Δασικά Οικοσυστήματα…Είναι συγκινητικά τα κείμενα όπου με τόση θέρμη υποστηρίζεται η ανάγκη προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, ειδικά των κατοίκων της Κεφαλονιάς, που είναι άξιοι συγχαρητηρίων.Αναρωτιέμαι όμως από το 1962, που ιδρύθηκε ο Ε.Δ. Αίνου μέχρι το 2002 που συστάθηκε ο Φ.Δ. πώς προστατεύονταν ο Ε.Δ., όπως και κάθε άλλος Ε.Δ. της Χώρας.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙΠρέπει να ξέρετε πως αν δεν εφαρμοσθούν προγράμματα που θα αντιμετωπίσουν (πρακτικά) τα προβλήματα, που ολοένα αυξάνουν, στις σχέσεις των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσμών με το Δάσος, όταν η παράνομη και με μορφή επιδημίας καυσοξύλευση (αναφέρομαι σε ένα πρόβλημα), αποψιλώσει τις εκτός των προστατευομένων περιοχών εκτάσεις, όπου η Δ.Υ. φυτοζωεί, τότε καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να σταματήσει την επιδημία έξω από αυτές…Όπως και η φωτιά αν δεν σταματήσει στο Δάσος θα πάει στα σπίτια και το νερό αν δεν σταματήσει στο βουνό θα πλημμυρίσει ο κάμπος…