Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος
Αδιανοητη η σύγχυση εκθέσεων και «εξωστρέφειας». Δεν υπάρχει πουθενά αντίστοιχο μοντέλο στον κόσμο.Άλλο οι εκθέσεις, το real estate κ.ο.κ. που ασχολούνται οι ΔΕΘ/HELEXPOκαι άλλο η αναζήτηση αγορών, η επιδότηση εξαγωγών κλπ που θα πρέπει να κάνει ένας οργανισμός εξωστρέφειας.Επομένως:Α. Ενιαία ΔΕΘ-HELEXPOB. Φορέας Εξωστρέφειας (με έδρα μάλιστα την Αθήνα που είναι το σωστό μια που εκεί έχειβάση ο ΟΠΕ) Με αυτό το νομοσχέδιο διαλύετε την και την έκθεση της Θεσσαλονίκης και κάθε δυνατότητα για εξαγωγική πολιτική και ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΤΟ.
 
 
Michos Nikos
Η αποσπασματική και κατα περίπτωση κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών ή υπηρεσιών πιστεύω ότι δεν παρέχει κανένα ιδιάιτερο όφελος παρά μόνο εντυπωσιασμό και αναταραχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Και τι έννοώ. Ας πάρουμε την διαχέιριση των λιμανιών της χώρας και των μαρινών. Αντί να έχουμε για κάθε λιμάνι και έναν οργανισμό να έχουμε μια Μονάδα διαχέιρισης λιμανιών π.χ Δημόσια Επιχείρηση Διαχείρισης Λιμενων Ελλάδας και το κα΄θε λιμάνι να αποτελεί Υποκατάστημα της επιχείρησης. Επίσης για τα Νοσοκομεία να υφίσταται ένας Μονάδα διαχείρισης Νοσοκομείων πχ Οργανισμος Διαχείρισης Νοσοκομειών Ελλάδας και κάθε νοσοκομείο να αποτελεί υποκατάστημα του ΟΔιΝΕ. Παρακολουθώντας το opengov και τις προσκλήσεις που έγιναν μέσω αυτού για κάλυψη θέσεων Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών ΔΣ διαπίστωσα ότι υ΄πάρχουν Οργανισμοί που όχι μόνο δεν ξέρουμε τι έργο παράγουν αλλά και αν έχουν αντικείμενο διαχείρισης ή απλά βολεύονται ημέτεροι και υμέτεροι.Εν ολίγοις πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη διυπουργική ομαδα εργασίας ή ανάθεση σε σύμβουλο της οποίας έργο θα έιναι να καταγράψει τους υπάρχοντες οργανισμούς και υπηρεσίες, τι έργο εκτελούν να κάνουν μια ανάλυση κοατους οφέλους και να ετοιμάσουν μιά πλήρη εισήγηση ουσιατικά έτοιμο νομοσχέδιο για το ποιες υπηρεσίες θα συγχωνευτούν ποιες θα καταργηθούν, από ποιόν θα προσφέρονται οι υπητρεσίες των οργανιμών που κατργούνται κλπ. Δηλαδή μιλάω για μια ριζική αναδιάρθρωση του παραδημοσίου χώρου. Εννοείται βέβαια ότι ο χρόνος πράδοσης της εισήγησης θα πρέπει είναι σύντομος το πολύ 2-3 μήνες αν όχι χθές και χωρίς παρεμβάσεις άνωθεν και κάτωθεν.
 
 
Χαράλαμπος Γαλατσάνος
To ΕΣΥΔ πρέπει να παραμείνει ως έχει.1. Είναι οκονομικά ανεξαρτητο απο τον κρατικό προυπολογισμό (έχει κέρδη) μην το φορτώσετε με άλλο κόσμο.2. Είναι μέλος του MLA, η συγγώνευση με άλλους οργανισμούς πχ ΟΠΕ, ΕΛΟΤ και ΕΙΜ δημιουργεί θέματα ανεξαρτησίας. Η νέα δομή θα πρέπει να γίνει δεκτή απο το MLA (πόσο χρόνο θα πάρει αυτό? με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?) είναι ερωτήματα στα οποία δεν υπάρχει απάντηση αυτή την στιγμή. Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ MLA ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…….. Μαζι με τα ξερά μην κάψουμε και τα χλωρά!!!!!!!!!!!!
 
 
Πάνος Λαμπρογιάννης
Σοβαρό σφάλμα η διασύνδεση και η οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO. Η επίλυση του προβλήματος των πολύ χαμηλών ελληνικών εξαγωγών δεν μπορεί να συνίσταται στην κατάργηση ενός φορέα που αντίστοιχος του υφίσταται σε όλες τις χώρες της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δηλαδή επειδή τα πρόσωπα που ηγούνταν του οργανισμού απέτυχαν στην αποστολή τους καταργούμε το φορέα. Συμφωνώ ως προς τα σοβαρά νομικά επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν έτεροι συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Είναι όμως λάθος πρωτίστως πολιτικό η κατάργηση του ΟΠΕ. Η προώθηση των εξαγωγών απαιτεί πέραν της διοργάνωσης εκθέσεων και σοβαρό συντονισμό στις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι όντως επί χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με τον ΟΠΕ και τη λειτουργία του. Το αν ο ΟΠΕ λειτουργεί σωστά, εάν το προσωπικό του βοηθά ή όχι δεν επιλύεται με την κατάργηση ή συγχώνευσή του. Ούτε πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που η επιτυχία του να συνίσταται στη διοργάνωση ‘ωραίας’ ΔΕΘ, ούτε να ικανοποιεί μόνον τη Βόρειο Ελλάδα ή αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα τους εξαγωγείς της Μακεδονίας και της Θράκης. Αντίθετα θα έπρεπε στο δυναμικό ενός ‘νέου’ ΟΠΕ να ενταχθούν πιθανώς και οι Οικονομικοί και Εμπορικοί Ακόλουθοι της Ελλάδος ανά τον κόσμο.
 
 
Φώτης Μπάτζιος
Σχετικά με το θέμα της λήξης των αποσπάσεων θα ήθελα να αναφέρω με την σειρά μου ότι υπάρχει και προσωπικό των υπό συγχώνευση φορέων το οποίο βρίσκεται αποσπασμένο λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο σύζυγο, κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας. Θεωρώ απαράδεκτη οποιανδήποτε σκέψη για κατάργηση αυτού του είδους των αποσπάσεων οι οποίες απλά θα χωρίσουν οικογένειες και θα εξαναγκάσουν τον υπάλληλο να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης, κάτι το οποίο θα επιφέρει σημαντικό ψυχολογικό, οικονομικό και ηθικό κόστος στους ίδιους τους υπαλλήλους και στις οικογένειές τους. Παρακαλώ όπως εξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα με την δέουσα προσοχή.