Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Το ΕΣΥΔ μέχρι σήμερα ως ανεξάρτητη αρχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 του Ε.Κ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της χώρας. Έτσι ως ανεξάρτητος οργανισμός έχει διαπιστεύσει και δραστηριότητες των, ΕΙΜ και ΕΛΟΤ. Όταν αυτοί οι οργανισμοί ενωθούν τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ασυμβίβαστο και στη ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων διαπίστευσης, αφού θα λειτουργούν κάτω από το ίδιο Δ.Σ.
 
 
Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σχετικά με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και όσον αφορά στην τύχη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: 1. Συμφωνούμε με την παράγραφο 3α της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) σύμφωνα με την οποία η «επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη» με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. 2. Συμφωνούμε με την δήλωση της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ που θεωρεί πιθανότερη την «αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά τη μείωση αυτών» με δεδομένο ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ. Εάν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα μιας εναλλακτική επιλογής, ομόφωνα πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν η ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τον όρο ενσωμάτωση δεν εννοούμε την απορρόφηση, αλλά τη διακριτή παρουσία του ΚΕΤΕΑΘ μέσα στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό και το ΚΕΤΕΑΘ παραμένει στη Θεσσαλία και δε δημιουργείται νομικό πρόβλημα εφόσον ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ (4009/11) επιτρέπει τη δημιουργία ινστιτούτων ιδιωτικού δικαίου μέσα στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου το οποίο θα χρειαστεί μόνο μια μικρή τροποποίηση.Από αυτή τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο προκύπτουν ΜΟΝΟ οφέλη και είναι τα ακόλουθα: • Επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση των λειτουργικών και άλλων δαπανών του ΚΕΤΕΑΘ. • Δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων ερευνητών του ΚΕΤΕΑΘ είναι και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. • Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαίδευση και συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα προγράμματα των ερευνητικών ομάδων του ΚΕΤΕΑΘ. • Η παρουσία και η παραμονή του ΚΕΤΕΑΘ θα ενδυναμώσει το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του στον ελληνικό και διεθνή χώρο. • Οι δωρεές για την απόκτηση εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από φορείς και φυσικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας όπως ήταν και η αρχική τους πρόθεση. • Θα ολοκληρωθούν ομαλά τα ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα/προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΕΙ που διεξάγονται σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΑΘ. • Παραμένει το ΚΕΤΕΑΘ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζοντας έτσι την έρευνα και ανάπτυξη των περιφερειών που συνάδει και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. • Δεν επέρχεται μετακίνηση του προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ εκτός Θεσσαλίας, αποφεύγοντας έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις (οικογενειακές, οικονομικές και προσωπικές) που αυτό θα συνεπάγονταν, αφού ουσιαστικά μια μετακίνηση εκτός Θεσσαλίας συνεπάγεται έμμεση απόλυση για πολλούς αν όχι όλους του εργαζομένους του ΚΕΤΕΑΘ. • «Δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ», όπως έχει ήδη επισημανθεί από την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (παράγραφος 3β- Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012). Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την πρότασή μας. Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
 
 
Χρήστος Δανάτσας
Το πρόβλημα με τό Δημόσιο γενικά και όπως το ζώ και εγώ που εργάζομαι 30 χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο (μικρογραφία όλου του δημόσιου τομέα)είναι η αναξιοκρατία στην πρόσληψη και εξέλιξη των πάσης φύσεως υπαλλήλων σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ελέγχου παραγωγικότητας, αναγκαιότητας ύπαρξης κάποιων ειδικοτήτων,μελέτη του αριθμού των αναγκαίων υπαλλήλων,ανυπαρξία καθηκοντολογίου και έλλειψη καθημερινού ή εβδομαδιαίου κάθετου ελέγχου κάθε εργαζομένου απο τον προιστάμενό του. Αυτά δυστυχώς δεν επιβάλλονται εξ ουρανού και με νόμους, πρέπει ο προιστάμενος να είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος ώστε να μπορεί να επιβληθεί στους υφισταμένους του και αυτό δυστυχώς στον τόπο μας χρειάζεται πρώτα απο όλα παιδεία, αξιοκρατία, αδυναμία παρέμβασης των πολιτικών στους διορισμούς και ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ. Η πολλή <> που ζούμε δυστυχώς μετέτρεψε τον συνδικαλισμό σε δυνάστη των εργατικών χώρων που εμποδίζει την όποια υγειή παρέμβαση.ΚΛΕΙΣΤΕ όποιον οργανισμό δεν έχει, μέσω πεπραγμένων και κοστολόγησης της λειτουργίας του, σαφώς χρήσιμο λόγο ύπαρξης. Εκτιμήστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ελλείψεις σε θέσεις εργασίας στους υπόλοιπους οργανισμούς και μετατάξτε κάποιους απο τους απολέσαντες την εργασία τους λόγω κλεισίματος των οργανισμών αφού πρώτα ελέγξετε άν μπορούν να κάνουν την δουλειά. Η εμπειρία μου απο όσες μετατάξεις έχω ιδεί τόσα χρόνια είναι απογοητευτική.
 
 
Georgios
Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία και καταδεικνύει την ισχύουσα μεθοδολογία νομοθέτησης.Όχι τόσο γιατί υπάρχουν και καταγράφονται διαφωνίες και κίνδυνοι από την εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου, αλλά γιατί οι αρμόδιοι παράγοντες -δεν μπορεί παρά να- έχουν ενημερωθεί για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που δημιουργεί η (με όποια μορφή) διάλυση του Ε.ΣΥ.Δ. Όπως και να βαπτισθεί, σε όποια κολυμπήθρα και αν πέσει μέσα.Ο στόχος, ο πραγματικός στόχος, του Σχεδίου Νόμου δεν έχει νόημα να αναλυθεί, ό,τι και να πει κάποιος είναι μια εικασία και ως τέτοια είναι εύκολο να αντιμετωπισθεί.Στην ουσία δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα ορθά επιχειρήματα για το MLA, το EA, τον Καν 765/2008, τη διαπίστευση στη χώρα μας, τα Πιστοποιητικά, την οικονομική ζημιά, το κενό που θα δημιουργηθεί, το ποιοι και πως θα το καλύψουν (άλλη μια εικασία), τις σχέσεις μεταξύ Ε.ΣΥ.Δ, Ε.Ι.Μ και ΕΛ.Ο.Τ., τα ποια προβλήματα θα προκύψουν από αυτές, την ΕΒΕΤΑΜ, την αναγνώριση του νέου οργανισμού και ό,τι άλλο έχει αναφερθεί. Κρίνω ότι είναι ήδη γνωστά στο νομοθέτη και αυτό, αν μου επιτραπεί, είναι το πλέον ανησυχητικό. Αν δεν ήταν/είναι έτσι, είχες/έχεις να ελπίζεις κάπου.Το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι η πολύ σωστή, θα έλεγα και αυτονόητη, πρόταση, για προηγούμενη επικοινωνία με το EA/MLA.Δύο ακόμα σημεία προβληματισμού:Στο Δ.Σ. του νέου οργανισμού εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή εκπροσώπου-μέλους μόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο και όχι από άλλα επιμελητήρια ή/και φορείς (ενδεικτικά το ΓΕΩΤΕΕ). Θα μπορούσε να πει κάποιος πως ο αγροδιατροφικός τομέας δεν τυγχάνει καν εκπροσώπησης, αλλά αυτό είναι και μια γενικότερη κουβέντα.Το έργο του Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιείται σε ένα βαθμό από εξωτερικούς αξιολογητές ή/και εμπειρογνώμονες για τους οποίους (αλίμονο) δεν γίνεται καμιά αναφορά στο Σχέδιο Νόμου. Αντίθετα έγινε λόγος σε αρκετά από τα σχόλια της διαβούλευσης, τα οποία και δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση ο όποιος χειρισμός του (καταρτισμένου και απόλυτα εξειδικευμένου) ανθρώπινου δυναμικού δεν πρέπει να εξαντληθεί σε προφορικές δηλώσεις, αλλά με κάποιο τρόπο να καταγραφεί.Τέλος, με βρίσκουν σύμφωνο τα όσα έχουν ειπωθεί για την απαραίτητη αναφορά στο όνομα του νέου οργανισμού, προσδιορισμού που να φανερώνει τον Εθνικό χαρακτήρα του. Αρχικά και σημειολογικά θα (υπο)δηλώνει την κρατική ομπρέλα και σε δεύτερο επίπεδο θα δίνει την απαιτούμενη αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός συνόρων.
 
 
Ioannis
Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου αφήνει μία σειρά από κενά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν από την ψήφιση του Νόμου διότι θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του νέου Οργανισμού, όσο και στη λειτουργία της αγοράς. Συγκεκριμένα: 1) Το ΕΣΥΔ λειτουργεί υπό την έγκριση (αναγνώριση) της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), που στην πράξη είναι ένα Σύστημα Διαξιολόγησης από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Διαπίστευσης πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αυτή η έγκριση δίνει εγκυρότητα στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις που εκδίδουν οι οργανισμοί (πελάτες) που είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ. Αν αυτή η έγκριση αποσυρθεί, τότε τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις δοκιμών των διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ οργανισμών (π.χ. φορέων πιστοποίησης, εργαστήρια δοκιμών κτλ) δεν έχουν «αξία» εκτός Ελλάδος. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα με πολλές επιπτώσεις:• Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια σταδιακά θα στραφούν σε οργανισμούς με διαπίστευση από φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού (που θα διαθέτουν έγκριση από την MLA) που θα επιφέρει αύξηση κόστους (μείωση ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις που δεν είναι αποδεκτό)• Οι διαπιστευμένοι φορείς θα στραφούν και αυτοί με τη σειρά τους για διαπίστευση σε φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση τα πιθανολογούμενα έσοδα του υπό ίδρυση Οργανισμού Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας• Τα έξοδα των διαπιστευμένων οργανισμών (κόστος διαπίστευσης) θα αυξηθούν λόγω της χρήσης υπηρεσιών από φορείς του εξωτερικού που θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και πάλι μείωση ανταγωνιστικότητας τους• Επιπρόσθετα πολλά από τα παραπάνω συνεπάγονται εκροή συναλλάγματος για αγορά υπηρεσιών από οργανισμούς εκτός Ελλάδος, υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται στην Ελλάδα.Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην διαταραχθεί κατάσταση έγκρισης του ΕΣΥΔ από την MLA. Με βάση τα περιεχόμενα του υφιστάμενου σχεδίου Νόμου η έγκριση διαταράσσεται με 3 τρόπους:• Αρχικά από την κατάργηση των υφιστάμενων Νομικών προσώπων και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Η έγκριση της MLA αφορά τον υφιστάμενο οργανισμό ΕΣΥΔ Α.Ε. Σε περίπτωση κατάργησης του οργανισμού, πρέπει η έγκριση να μεταφερθεί στο νέο οργανισμό, το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Το γεγονός ότι το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων οργανισμών από το νέο οργανισμό δεν σημαίνει ότι η MLA θα αποδεχτεί χωρίς καμία διαδικασία αυτήν την μετάβαση.ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μην καταργηθεί ο οργανισμός ΕΣΥΔ Α.Ε. μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση της έγκρισης της MLA.• Στους υπό συγχώνευση οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες «δύναται» να διαπιστευτούν. Αυτό δεν αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηρίων του ΕΛΟΤ, διότι αυτές έχουν πλέον διαχωριστεί από τον ΕΛΟΤ, αλλά τις εργαστηριακές δραστηριότητες του ΕΙΜ. Αυτό είναι μία πρακτική που κατά κανόνα δεν είναι αποδεκτή από την MLA. Στο συγκεκριμένο θέμα πρακτικά δεν υπάρχουν επιλογές. Το ΕΙΜ για να λειτουργεί και να εκτελεί το ρόλο του, πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες διακρίβωσης, τουλάχιστον στο υψηλότερο επίπεδο, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό αποτελεί ασυμβίβαστο συνύπαρξης με τον οργανισμό Διαπίστευσης που μπορεί δυνητικά να διαπιστεύσει αυτές τις υπηρεσίες. Είτε πρέπει να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες το ΕΙΜ, το οποίο θα αποτελέσει απαξίωση υποδομών (προσωπικό, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) που έχουν κοστίσει πολλά εκατομμύρια στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε να μην συμμετέχει το ΕΙΜ στη συγχώνευση. Την τελευταία εναλλακτική της μη έγκρισης από την MLA δεν τη θεωρούμε επιλογή για λόγους που έχουν αναλυθεί παραπάνω. Εκτός εάν διασφαλιστεί «πολιτικά» η έγκριση από την MLA.• Στο σχέδιο Νόμου γίνεται αναφορά (Άρθρο 19, παρ. 9) σε ανάθεση των σκοπών του «ΟΠΕ-ΕΙΣ» στον υπό Ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας. Ο συγκεκριμένος οργανισμός διαθέτει Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Εργαστήριο Δοκιμών το οποίο δεν θα είναι αποδεκτό από την MLA.ΠΡΟΤΑΣΗ: Είτε πρέπει να σταματήσει η δραστηριότητα του εργαστηρίου (απαξίωση υφιστάμενων επενδύσεων), είτε να μην συγχωνευτεί ο «ΟΠΕ-ΕΙΣ» με τον υπό ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας. 2) Το σχέδιο Νόμου περιγράφει μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία για τη λειτουργία του νέου οργανισμού που περιλαμβάνει Ορισμό Εκπροσώπων, Επιλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου (υποθέτω μέσα από διαγωνιστική διαδικασία), Εκπόνηση Οργανογράμματος και Κανονισμών Λειτουργίας. Ακόμα και αν καταφέρει η νέα διοίκηση να φέρει εις πέρας όλα τα παραπάνω στους 6 Μήνες που προβλέπει το σχέδιο Νόμου (από 01/01/2013 μέχρι 30/06/2013) δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πως θα λειτουργεί η αγορά στο μεσοδιάστημα. Τα περιουσιακά και δικαστικά θέματα μπορεί να καλύπτονται επαρκώς από φρασεολογία του σχεδίου Νόμου αλλά τι θα γίνει με τα διαδικαστικά της λειτουργίας? Αυτό αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Από τη στιγμή που με την ψήφιση του Νόμου καταργούνται οι υφιστάμενοι οργανισμοί τι θα γίνει με τους πελάτες τους? Παράδειγμα:• Πως θα λειτουργήσει ένα εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων ή ένας φορέας πιστοποίησης του οποίου το πιστοποιητικό διαπίστευσης λήγει τον Ιανουάριο του 2013? Θα περιμένει να δημιουργηθούν νέες διαδικασίες, να οργανωθεί το νέο σύστημα, να περάσει από τη νέα διαδικασία και μετά να του απονεμηθεί η νέα διαπίστευση? Έτσι όπως τα περιγράφει το σχέδιο Νόμου ούτε υπεύθυνος υπογραφής δεν θα υπάρχει, και φυσικά το προσωπικό του οργανισμού θα βρίσκεται εκτεθειμένο στους πελάτες χωρίς να μπορεί να πράξει τίποτα.• Ομοίως τι θα γίνει με τις υπηρεσίες Μετρολογίας? Πως θα λειτουργεί η ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών?ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι υφιστάμενοι οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως έχουν μέχρι να είναι διαθέσιμη η διάδοχη κατάσταση. 3) Όσον αφορά την λειτουργία του οργανισμού ΕΣΥΔ Α.Ε., στο υφιστάμενο οργανόγραμμα του Οργανισμού υπάρχουν το «εκτελεστικό» όργανο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το «θεσμικό» όργανο Εθνικό Συμβούλιο το οποίο είναι σχεδιασμένο να διαφυλάσσει την αμεροληψία, επιστημονική επάρκεια και κατάλληλη λειτουργία του οργανισμού. Αυτή η δυαδικότητα δεν υπάρχει στον υπό Ίδρυση νέο οργανισμό. Αν για λόγους οικονομίας παραμείνει αυτός ο σχεδιασμός (γιατί πιθανών να θεωρηθεί ότι η λειτουργία ενός Συμβουλίου Διαπίστευσης θα προδιαγραφεί σε επόμενο στάδιο, κατά την εκπόνηση των κανονισμών λειτουργίας), είναι αναγκαίο να προστεθούν στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των Καταναλωτών και των ενδιαφερόμενων μερών (Εργαστήρια και Φορείς Πιστοποίησης). 4) Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα υφιστάμενα λογότυπα των οργανισμών. Ουσιαστικά το πρόβλημα αφορά μόνο το λογότυπο του ΕΣΥΔ, διότι το ΕΙΜ χρησιμοποιεί το λογότυπο του σε «δικές» του εκθέσεις (άρα δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα με την όποια αλλαγή του), ο ΕΛΟΤ πλέον δεν διαθέτει υπηρεσίες πιστοποίησης ή εργαστηρίων (άρα πλέον δεν γίνεται χρήση του λογοτύπου από τους πελάτες του). Στην περίπτωση του ΕΣΥΔ και ειδικά για τους φορείς πιστοποίησης, το λογότυπο του ΕΣΥΔ χρησιμοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς στα πιστοποιητικά τους, και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση (υπάρχουν σχετικοί κανόνες) και από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων. Η τροποποίηση του λογοτύπου διαπίστευσης θα δημιουργήσει διαχειριστικά κόστη τα οποία καλό είναι να αποφευχθούν στην παρούσα φάση.ΠΡΟΤΑΣΗ: να ληφθεί μέριμνα ώστε να συνεχίσει η χρήση του υφιστάμενου λογοτύπου του ΕΣΥΔ Κλείνοντας ένα γενικό σχόλιο. Με εξαίρεση τον ΕΛΟΤ οι άλλοι 2 οργανισμοί λειτουργούν λιγότερο από 20 χρόνια. Αν και το χρονικό διάστημα είναι μικρό, και οι τρεις οργανισμοί απασχολούν πλέον υψηλής εξειδίκευσης και μόρφωσης προσωπικό που έχει αναπτύξει αξιόλογη και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία, σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. ΕΙΜ) και αποτελούν περιουσία για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι λάθος να απαξιωθεί αυτή η «περιουσία» στο «βωμό» των συγχωνεύσεων χωρίς να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός που θα διασφαλίσει βιωσιμότητα και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών στην αγορά.