Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μηνάς Βαρτανιάν
Είναι προφανές ότι στη παραγρ. 9 του άρθρου 8, όπου αναγράφεται «Απο την έναρξη ισχύος του παρόντος», νοείται, «Απο την ολοκληρωση της συγχώνευσης», άλλως, δεν είναι δυνατή η συγχώνευση «απορροφώμενης εταιρείας», αφού, το απορροφώμενο νομικό πρόσωπο θα έχει προηγουμένως δια(λυθεί).
 
 
Χρήστος Καρακώστας
Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Καρακώστας ΧρήστοςΔιευθυντής ΕρευνώνΟΑΣΠ
 
 
Χρήστος Καρακώστας
Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Καρακώστας ΧρήστοςΔιευθυντής ΕρευνώνΟΑΣΠ
 
 
Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ ΕΚ ΑΘΗΝΑ
Οι ερευνητές-ΕΛΕ του Ε.Κ «Αθηνά» θεωρούν αναγκαία την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη φάση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί, μελετηθεί και αποτιμηθεί η πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα, αφού γίνει η επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης φάσης και αφού προηγουμένως έχει γίνει η αξιολόγηση του συνόλου των ΕΚ (εντός και εκτός ΓΓΕΤ) και των ΑΕΙ. Στόχος της αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ερευνητικών φορέων μέσω της ορθολογικής συγκέντρωσης δυνάμεων, και όχι μια απλή αριθμητική συγχώνευση μόνο για λόγους εντυπώσεων. Ένα από τα βασικά κριτήρια για τις όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να είναι και η συγκράτηση του νέου ερευνητικού δυναμικού της χώρας.Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η αποσπασματική συγχώνευση ΕΚ χωρίς να έχουν καλυφθεί προηγουμένως οι όροι τους οποίους προαναφέραμε δεν πρόκειται να δημιουργήσει το αναγκαίο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της πολιτείας, κλίμα το οποίο απαιτείται για να προχωρήσει μια τέτοιας μακράς πνοής μεταρρυθμιστική διαδικασία.
 
 
Μούσδης Γιώργος
Η ΅ένωση“ αυτών των 2 ιστορικών και με διεθνή αναγνώριση κέντρων δεν θα επιφέρει τίποτα εκτός από την υποβάθμιση και των δύο. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην αναλογική αύξηση της επιχορήγησης αποκαλύπτει την πρόθεση για εγκατάλειψη της έρευνας στην τύχη της.Επίσης μια σειρά από τις παρούσες διατάξεις καταστρέφουν ακόμα και αυτές τις λίγες πιθανότητες επιβίωσης αυτής της συνένωσης.Χωρίς κανένα ορατό όφελος αλλάζει το ιστορικό και αναγνωρισμένο όνομα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (National Hellenic Research Foundation) σε «ΕΙΕ – Κέντρο Ιστορικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών» σβήνοντας μια υπερπεντακοετή πετυχημένη ιστορία και παρουσία στα διεθνή δρώμενα και αρχίζοντας από την αρχή.Απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την χρηματοδότηση του νέου κέντρου παρα μόνο στην διάταξη 5 παράγραφος στ αναφέρεται στην λήξη της μίσθωσης του κτιρίου του ΕΚΚΕ. (Αλήθεια που θα στεγαστεί?)Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παρόλο που προβλέπει αυξημένη εκπροσώπηση των ερευνητών και του προσωπικού αυτή είναι ανισομερής με αποτέλεσμα να ενσπείρει διχόνοιες και αντιδικίες στο προσωπικό.Ας αποσυρθεί λοιπόν αυτό το άρθρο και ας δώσουμε την δυνατότητα στην έρευνα να δουλέψει και να συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας.Μούσδης ΓιώργοςΕρευνητής ΙΘΦΧ -EIE