Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί κατάργηση διατάξεων του Ν1514/85 που διέπει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Θα έπρεπε να γνωρίζουν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου ότι τα ερευνητικά κέντρα όπως και τα ΑΕΙ διέπονται από συγκεκριμένους νόμους διαφορετικούς από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «Δ»