Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΣΤΑΣ Μ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε την απόλυτη παράνοια.Στο πλαίσιο της απαίτησης της τρόικας δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα κ.α καταργούνται και συγχωνεύονται έτσι στα στα πεταχτά και χωρίς πολύ σκέψη.Το ΚΕΤΕΑΘ το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλία ουσιαστικά αποροφάται απο το ΕΚΕΤΑ και όλες οι δραστηριότητές του οδεύουν για τη Θεσσαλονίκη.Το όφελος της συγχώνευσης μάλλον κανένα!!!!!!!!! Πάνω στη βιασύνη τους να δείξουν γρήγορα αποτελέσματα κανείς δε μπήκε στον κόπο να υπολογίσει τα υπέρ και τα κατά.Το αποτέλεσμα βέβαια είναι απογοητευτικό…….η Θεσσαλία χάνει το ερευνητικό κέντρο, οι εργαζόμενοι επιστήμονες του ΚΕΤΕΑΘ αγωνιούν για το μέλλον τους και αναγκάζονται να μετακομίσουν μακριά απο τα σπίτια τους για να διατηρήσουν τη δουλειά ενώ το ΕΚΕΤΑ απ’ ότι φαίνεται δεν επιθυμεί και αυτό να γίνει η συγχώνευση.ΜΠΡΑΒΟ!!!!! σε όποιον εκπόνησε το όλο σχέδιο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει καμμία πλευρά…..αλλά ούτε και να αποδείξει πραγματικά αν υπάρχει έστω και το παραμικρό όφελος απο τη συγχώνευση.Δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε σε αυτό το χάλι ως χώρα…..κρίμμα
 
 
Ελισάβετ Αλλισον
Πόσο έχει ληφθεί υπόψη η προεργασία που έχει γίνει, υπό την εποπτεία του (τότε) αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου, πάνω στο θέμα των «συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου»; Ερωτώ γιατίστην ιστοσελίδα του Αντιπροέδρου, η οποία «διαμελίστηκε» πολύ –πολύ πρόσφατα, είχε αναρτηθεί το εξής παραδοτέο μελέτης της Planet-Deloitte που είχε ανατεθεί από την Πολιτεία.Ελληνική Δημοκρατία – Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης – Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ΌΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Παραδοτέο Π1: «Αναφορά Υποθέσεων Εργασίας για 100 (+_20) σημαντικούς – από την άποψη του ύψους δημόσιας χρηματοδότησης – Φορείς του Δημοσίου», Τελική Εκδοση, Μάρτιος 2012.και όπουστη σελίδα 12 διαβάζουμε ότι «Ερευνητικοί φορείς που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο σχετικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού του ΥπΠΔΜΘ και πρόκειται να συγχωνευθούν (πχ. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο)» ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τους υπό διερεύνηση φορείς για συγχώνευση/κατάργηση. Μπορεί η μελέτη αυτή να χρησιμοποιηθεί ως επί πλέον υποστηρικτικό υλικό για την εξαίρεση των ερευνητικών φορέων στο παρόν νομοσχέδιο και ως εκ τούτου την κατάργηση των άρθρων 9 και 7; Ελισάβετ ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 
 
Σταύρος
Διαμαρτύρομαι εντόνως για το άρθρο 11 διότι θεωρώ ότι το ίδρυμα παιδικής μέριμνας Ρόδου θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο για να προσστατεύσει παιδικές ψυχές οι οποίες χρήζουν αγάπης και φροντίδας.Γνωρίζω ότι οι υπάρχουσες συνθήκες και τα πρόσωπα διαχείρισης του κέντρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουν στα παιδιά αγάπη , φροντίδα , στέγη και μέριμνα.Προτείνω λοιπόν να μη γίνει συγχώνευση με άλλα ιδρύματα της περιοχής.
 
 
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας
Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, ως καθ’ ύλην αρμόδια επιστημονική εταιρεία σε θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών, Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της από την αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43 EOK για τους οικοτόπους, η οποία βαίνει παράλληλα με την αδυναμία της να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους προς τούτο Ευρωπαϊκούς πόρους. Κρίνει ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αφούν δεν πρόκειται να θεραπεύσουν καμιά δυσλειτουργία ούτε να συμβάλουν σε αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα. Κρίνει, αντίθετα, ότι προτεραιότητα για την πολιτεία θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών που ισοδυναμεί μεα) άμεση ανεύρεση σχήματος διαχείρισης για την πλειονότητα (70%) των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που δεν υπάγονται σε φορέα διαχείρισης, οι οποιες συνεχίζουν να παραμένουν ακυβέρνητες και μάλιστα κάτω από τις ιδιαίτερα δυσμενείς για τη χώρα και το περιβάλλον της συνθήκες,β) επιτάχυνση των διαδικασιών για εφαρμογή λειτουργικών και αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ώστε να γνωρίζει επιτέλους η χώρα τι ακριβώς διαθέτει, αλλά και να είναι σε θέση να εκπονήσει την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους για την εξαετία 2007-2012, ως οφείλει,γ) καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διαχείρισης, που ιδιαίτερα για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 η χώρα όφειλε να είχε ήδη ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της,δ) προσφορά κάθε αναγκαίας πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης στους φορείς διαχείρισης ώστε να επιτελέσουν το έργο τους καιε) απαίτηση από τις αρμόδιες αρχές και τα σώματα ασφαλείας να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και προστασία της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τους νόμους, όπως και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε υποστήριξη, επιστημονική και τεχνική, σε όλα τα θέματα που εντάσσονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, για την υλοποίηση των ως άνω στόχων. Το κείμενο αυτό αποτελεί ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου συνεδρίου της.
 
 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Δυστυχώς κάτι καλό έγινε στην Ελλάδα (κατ’ ανάγκην από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, το γκρεμίζει ο νυν Υπουργός ΠΕΚΑ. Η ιστορία είναι αμείλικτη και σίγουρα το όνομά του υπουργού θα γραφεί στα μαύρα κατάστιχα της παγκόσμιας λίστας των «ανθρώπων» που υποβάθμισαν την περιβαλλοντική κληρονομιά των επόμενων γενεών, με κάθε τρόπο.Και αν σκεφτεί κανείς το λόγο θα αηδιάσει σε βαθμό εμετικό.Ο υπουργός, για να δείξει ότι είναι το υπάκουο παιδί των πλούσιων σύγχρονων τσιφλικάδων (Ελλήνων και τροϊκανών) εκτελεί τις εντολές τους αδιαφορώντας αν αυτό που πράττει θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.Πως;Πρώτον και κύριων στην προστασία του περιβάλλοντος μια και πλέον όταν π.χ. η Παμβώτιδα δεν θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς προστασίας και έναν φορέα που καθημερινά θα ενδιαφέρετε γι’ αυτήν, θα είναι έρμαιο κάθε ανεγκέφαλου τυχοδιώκτη που θα θέλει να διώξει μακριά από την πόρτα του κάθε τι βλαβερό.Κατά δεύτερον, θα περιορίσει το ΑΕΠ της χώρας, πως; Απλά ο κάθε Φ.Δ. Π.Π. φέρνει στην Ελλάδα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο σύνολό τους σχεδόν δίνονται σε ιδιωτικές εταιρείες για έργα ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Για να μην μακρηγορώ σας λέω τούτο και μόνον: ο υπουργός που βοήθησε τους «αετονύχηδες» να λειτουργήσουν σε βάρος του περιβάλλοντος είναι ο Ευάγγελος Λιβιεράτος.Ας τον θυμόμαστε όλοι και ας φροντίσουμε τα παιδιά μας να μάθουν για το μέγα κατόρθωμά του.Αιωνία σου η μνήμη υπουργέ! Στο μυαλό και στην καρδιά των Ελλήνων.Να εύχεσαι να μην σε αναθεματίζουν οι επόμενες γενιές όπως αναθεματίζουν μέχρι σήμερα οι ιερείς τους εικονομάχους.Υ.Γ. χαιρετισμούς στην κόλαση!