Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη διαβούλευση για την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ Δευτέρα, 8.10.12 Η δημιουργία του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων & Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων, αποδείχθηκε εξόχως αποτελεσματική στο ακανθώδες ζήτημα της οργάνωσης και ουσιαστικής προώθησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης των ιστορικών κτηρίων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.Αν και- Η διατήρηση με τη μορφή «Διευθύνσεων» των Διεπιστημονικών Επιτροπών που λειτουργούν, θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – μετά από αυτό τι;;;-- Η μετάθεση των αρμοδιοτήτων λογιστικής υποστήριξης, διαχειριστικού συντονισμού και επίλυσης διοικητικών & επιστημονικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων, όπως εισηγείται η παρέμβαση στη διαβούλευση της 2.10.12 του ΥΠΠΟ, αντί των σχετικών Διευθύνσεων Αναστήλωσης που προέβλεπε η αρχική εισήγηση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Είναι προφανές, ότι προτείνοντας να προΐστανται των Επιτροπών Τεχνικών / Αναστηλωτικών Έργων Υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες, ανατρέπεται το ισχύον λειτουργικό και άκρως αποτελεσματικό επιτελείο του καταργούμενου Ταμείου στον τομέα της Διοίκησης, αποδίδοντας την σε ένα γενικό και όχι τεχνικά εξειδικευμένο τομέα της Γενικής Διεύθυνσης, οξύνοντας και ενισχύοντας μεταξύ άλλων αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση. Θέση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο διαβουλευόμενο ζήτημα είναι η υπαγωγή των διατηρούμενων Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών των υλοποιούμενων Έργων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης ως τομέων άμεσου αντικειμένου.
 
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Από πολλά χρόνια ήμουν υπέρ της κατάργησης ή και συγχώνευσης όχι μόνο οργανισμών, μονάδων, νομικών προσώπων, κλπ, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξακολουθώντας να είναι πολυάριθμες, κατάντησαν αναξιόπιστες, ουδέν παράγοντας από χρόνια και ουδέν ανταγωνιστικό μπορούν να παράγουν στο μέλλον, έχοντας χάσει κάθε αξιοπιστία και ικανότητα, έχοντας καταντήσει από ανίκανες κομματικές διοικήσεις και ανάλογες συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις, «μάντρες ψήφων» για όλα τα κόμματα.Από την άλλη γνωρίζω την χαμηλή, ανάλογη ποιότητα μεγάλου ποσοστού πολιτικών και υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων, μη ικανών να πραγματοποιήσουν το εγχείρημα με αξιοπιστία.Συμβουλή μου είναι να αναζητηθούν αξιόπιστοι εξωτερικοί σύμβουλοι αξιολόγησης απ’ ευθείας από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υποργό οικονομικών, που θα τους παραδώσει τη λίστα των επιχειρήσεων- οργανισμών, κλπ. Στόχος τους η αξιολόγησή τους την τελευταία 5ετία. Τι συγκεκριμένο έργο πραγματοποίησαν , ποια η αξία του, ποιο το κόστος του.
 
 
Δέσποινα Βώκου, πρόεδρος της εθνικής Επιτροπής ‘Φύση 2000′
Η αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος των φορέων διαχείρισης (ΦΔ) των προστατευόμενων περιοχών της χώρας άρχισε να αποτελεί θέμα το Σεπτέμβριο 2011 με προβαλλόμενο στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες. Η Επιτροπή ‘Φύση 2000΄(ΕΦ), ως κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους, επανειλημμένα πρόσφερε έμπειρη γνώμη και γνώση στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ όπως και στις υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτό και κατ’ εντολήν της πολιτικής ηγεσίας προέβη σε αξιολόγηση του θεσμού των φορέων διαχείρισης και περαιτέρω σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν άξονες πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Η ΕΦ έχει κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των φορέων διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ. Έχει επίσης επισημάνει ότι οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αποτελούν στην πραγματικότητα έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ότι μόνον τύποις είναι οντότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα μέλη των ΔΣ τους δεν αμείβονται ούτε και επιβαρύνεται από αυτούς ο κρατικός προϋπολογισμός, πέραν της αναγκαίας συμμετοχής που ισχύει για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η χώρα. Οι ΦΔ θα πρέπει να αφεθούν να λειτουργήσουν ως έχουν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το μέχρι τότε διάστημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σωστή προετοιμασία της μετεξέλιξής τους στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας για την ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών της χώρας αντί για αποσπασματικές ενέργειες που δεν φαίνεται να έχουν άλλο σκοπό πέραν της ικανοποίησης των γενικών απαιτήσεων της τρόικας, εν προκειμένω όμως σε τομέα άσχετο, χωρίς πραγματική συμβολή στη μείωση του κράτους. Τα μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με τις προστατευόμενες περιοχές στη φάση αυτή δεν έχουν σχέση με τον εξορθολογισμό των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συγχώνευση και κατάργηση των ΦΔ δεν μπορεί να τα θεραπεύσει, ενώ εκτιμάται ότι θα προσθέσει και καινούρια, ακόμα μεγαλύτερα, γεγονός εξαιρετικά δυσάρεστο και μάλιστα υπό τις συνθήκες που βιώνει η χώρα. Μερικά από τα επείγοντα θέματα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές, για τα οποία δεν έχει υπάρξει καμιά σοβαρή ανταπόκριση ώστε να αντιμετωπιστούν, παρότι για μερικά εκπνέουν και προθεσμίες, είναι τα εξής: o Στην αρμοδιότητα φορέων διαχείρισης εντάσσονται λιγότερες από 30% των προστατευόμενων περιοχών της χώρας του δικτύου Natura 2000. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, που είναι πάρα πολλές, παραμένουν διαχειριστικά μετέωρες.o Για τη μεγάλη πλειονότητα των περιοχών στην αρμοδιότητα φορέων διαχείρισης δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει η απαραίτητη θεσμική θωράκιση ούτε είναι αποσαφηνισμένο το καθεστώς της προστασίας τους.o Δεν υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης για καμιά περιοχή αρμοδιότητας φορέα διαχείρισης (πλην μιας).o Δεν έχουν τεθεί στόχοι διατήρησης, δεν έχουν καθοριστεί προτεραιότητες διατήρησης, δεν έχει προδιαγραφεί γενικό καθεστώς διαχείρισης για όλες τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 και φυσικά δεν εφαρμόζονται αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά έχει ήδη εκπνεύσει.o Δεν υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας ως προς την κατάθεση εξαετούς αναφοράς (εντός του 2013) για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 στην Ελλάδα κατά το διάστημα 2007-2012, η οποία οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα πεδίου.o Η Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα συνεχίζει μετά από χρόνια να μην ολοκληρώνεται. Κατά την άποψη της ΕΦ, αυτά τα θέματα θα έπρεπε να αποτελούν τα αντικείμενα προτεραιότητας της πολιτείας στη φάση αυτή, γεγονός που έχει με κάθε τρόπο και κατ’ επανάληψη επισημάνει σε πολλούς αρμόδιους. Άλλα σημαντικά θέματα όπως και προτάσεις αντιμετώπισής τους έχουν αναλυτικά περιγραφεί στην έκθεση αξιολόγησης του θεσμού των φορέων διαχείρισης, την οποία παρέδωσε στην ηγεσία και στις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ το Σεπτέμβριο 2011, όπως και σε εισηγήσεις που ακολούθησαν. Η ΕΦ θεωρεί σπατάλη πολύτιμων δυνάμεων την ενδοσκόπηση στην οποία έχει αναγκαστεί να μπει λόγω των επικείμενων εξελίξεων η επιστημονική, διοικητική και άλλη κοινότητα που σχετίζεται με τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Πολύ χειρότερα, έχει σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα να απορροφηθούν απρόσκοπτα οι πόροι του ΕΠΠΕΡΑΑ με τις προβλεπόμενες αλλαγές. Το θεωρεί δυστύχημα, τώρα που επιτέλους μπήκαν σε μια τροχιά και άρχισαν να κινούνται συντονισμένα και πιο οργανωμένα οι φορείς διαχείρισης να διακοπεί η συνέχεια και να χρειαστεί να ξεκινήσουν όλα πάλι από την αρχή με αναμενόμενες ακόμα μεγαλύτερες γραφειοκρατικές περιπλοκές απ’ ότι στο παρελθόν. Όπως δημιουργήθηκαν σε μια νύχτα χωρίς ουσιαστική υποστήριξη, τώρα που άρχισαν να ορθοποδούν καταργούνται σε δύο νύχτες χωρίς ουσιαστικά εξήγηση. Θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη και αυτοί και η χώρα.
 
 
Βικτωρία
Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) λειτουργεί από το 2006 προσφέροντας πάντα στην έρευνα και την ανάπτυξη σε επίπεδο Θεσσαλίας, Ελλάδας, Ευρώπης και όχι μόνο, παράγοντας έρευνα, γνώση, αποτελέσματα εκμεταλλεύσιμα από τοπικούς φορείς, δημιουργώντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με βιομηχανίες, με τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση με επιστήμονες και μέλη ΔΕΠ αυτού, και φυσικά προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας σε αξιόλογα άτομα και επιστήμονες οι οποίοι έχουν συνειδητά επιλέξει να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους προσφέροντας το καλύτερο δυνατό στην επιστήμη τους αλλά και στην Θεσσαλία. Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και έχοντας προσφέρει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα στην οικονομία και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έχοντας διακριθεί, έχοντας περάσει από αξιολόγηση, όντας ένας προσοδοφόρος οργανισμός στηριζόμενος για την λειτουργία του στις χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και όχι μόνο, μη επιβαρύνοντας ουσιαστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δε μπορώ να κατανοήσω πως ξαφνικά αποκλείεται και απογυμνώνεται η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, μία τόσο σημαντική περιφέρεια, εντάσσοντας το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και μάλιστα χωρίς να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα προαναφερθέντα καθώς επίσης και οι συνέπειες αυτής της ένταξης. Δε γίνεται σαφές και κατανοητό βάσει ποιών στοιχείων (οικονομικών ή/και μη) προχωρά μια τέτοια συγχώνευση και ένταξη του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και ουσιαστικά χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα ωφελήσει το κράτος και την οικονομία κλίμακας. Η συγχώνευση αυτή εγείρει πολλά προβλήματα, όπως το ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδυναμώνεται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και πρακτικά ζητήματα όπως αυτά της Τύχης του προσωπικού που στελεχώνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., των τρεχόντων προγραμμάτων του, καθώς και των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Θεωρώ πολύ άδικο να προχωρήσει η συγχώνευση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. με το Ε.Κ.Ε.ΤΑ.. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στην Θεσσαλία ώστε να μπορεί να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανάγκες της Θεσσαλίας και ουσιαστικά να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει απερίσπαστο το έργο του προς όφελος του τόπου και όχι μόνο, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια επιτυχώς. Δυστυχώς οι βεβιασμένες και μη εμπεριστατωμένες κινήσεις για δήθεν συγκερασμό ομοειδών οργανισμών για οικονομικό όφελος, χωρίς πουθενά να προσδιορίζεται τεκμηριωμένα ο σκοπός, δεν μπορούν παρά μόνο να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις πολλαπλές δράσεις του Κέντρου. Επίσης, αβεβαιότητα, δυσαρέσκεια και απογοήτευση σε όσους έχουν παλέψει και δουλέψει για να υλοποιηθεί αυτή η επιτυχημένη πρωτοβουλία λίγων Θεσσαλών, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, και σε όσους έχουν δουλέψει με μεράκι και όρεξη για να παράγουν έργο προς όφελος όλων.