Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Α. Πίντζας (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΒΦΧΒ-ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 ——————————————————————— Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ. (ΙΒΦΧΒ) : 147 ΠροςΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση-Καθηγητή Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας - Δρ. Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Θέμα: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο γύρο συγχωνεύσεων που αφορούν σε Ερευνητικά Κέντρα που επιβλέπονται από την ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του ΕΙΕ, θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα: Δεν έχουν παρέλθει παρά ελάχιστοι μήνες από την ήδη συντελεσθείσα εσωτερική συγχώνευση δυο ιστορικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ στο τομέα των θετικών επιστημών, με μεγάλη συνεισφορά στην ερευνητική φυσιογνωμία της χώρας, συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 25 ερευνητές του νέου Ινστιούτου (ΙΒΦΧΒ) έχουν επιτύχει την τελευταία 3ετία πλέον των 7 εκατομμυρίων ευρώ εισροές προερχόμενες από ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης (κυρίως ΕΕ), δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας νέων ερευνητών. Οι δρομολογημένες δε συνέργειες του νέου Ινστιτούτου (ΙΒΦΧΒ) αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω το σύνολο των επιστημονικών και οικονομικών δεικτών.Επισημαίνεται ότι η συντελεσθείσα συγχώνευση προτάθηκε αυτοβούλως από το ερευνητικό σώμα και των 2 Ινστιτούτων, αφενός με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας και αφετέρου στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας θετικής πρότασης σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού της χώρας. Θεωρούμε οτι η στάση ευθύνης που επιδείξαμε ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα και τα κελεύσματα της πολιτικής ηγεσίας. Η ορθολογική αποτίμηση της ήδη υλοποιηθείσας συγχώνευσης προϋποθέτει ικανό χρόνο λειτουργίας της ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία των ερευνητικών συνεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση των ερευνητικών δράσεων, με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού απαιτεί συντεταγμένη πορεία με βάση ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία και απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία της επιστημονικής αριστείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακινδυνεύεται η ίδια η υπόσταση του οικοδομήματος της έρευνας και η αποστολή της, απαξιώνοντας επιτεύγματα μισού αιώνα. Η εσπευσμένη συγχώνευση του ΕΙΕ με οποιονδήποτε άλλο φορέα λίγο πριν τη δρομολόγηση της υπεσχημένης αξιολόγησης-πλαίσιο που φέρεται να στοχεύει στην ορθολογική αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, δεν μπορεί να συντελεστεί με επιτυχία δίχως την ύπαρξη λεπτομερούς τεχνοοικονομικής μελέτης. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαταραχθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του ΕΙΕ, που διαμορφώθηκε διαχρονικά από την συνύπαρξη Ινστιτούτων θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε συνθήκες οξείας χρηματοδοτικής καχεξίας από πλευράς Πολιτείας. Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» κρίνεται αναντικατάστατη, δεδομένου ότι καλύπτει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, με μεγάλο ιστορικό φορτίο και αναγνωρισιμότητα (brand-name), είναι δε συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία και διεθνείς υποχρεώσεις. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεση μας για οποιεσδήποτε πρόχειρες και δυνητικά επιζήμιες επιλογές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου μας όπως και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο σύνολό του. Με εκτίμηση,Τα μέλη του ΕΓΣ- ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ Δρ Β. Ζουμπουρλής Δρ Σ. Ζωγράφος Δρ Ι. Κώστας Δρ Σ. Κυρτόπουλος Δρ Α. Πίντζας
 
 
Λεωνίδας
Μετά από υποτιθέμενη προετοιμασία 3 χρόνων στο θέμα της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων του δημοσίου, ερευνητικά κέντρα και λαχαναγορές εμφανίζονται στην ίδια λίστα, στην ίδια μοίρα. Τα ερευνητικά κέντρα αντιμετωπίζονται ως διοικητικές υπηρεσίες. Αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα της έρευνας στην Ελλάδα. Χωρίς ουσιαστικό σχέδιο, χωρίς προοπτική. Άρπα κόλα! Το ΚΕΤΕΑΘ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, με ελάχιστο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει δώσει πνοή ανάπτυξης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τις τοπικές βιομηχανίες και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας, και πολλούς άλλους τοπικούς φορείς. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις του είναι άριστες. Με ποια στοιχεία άραγε προκύπτει ότι το κράτος θα ωφεληθεί από την άνευ όρων ένταξη (και όχι συγχώνευση) του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ?