Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεώνη Σταθοπούλου
Μόλις τον προηγούμενο μήνα (4-9-12) η ΓΓΕΤ διοργάνωσε συνάντηση εργασίας για τη “Διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων για την Ερευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Smart Specialization Strategy-S3- για την περίοδο 2014-2020».Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΓΓΕΤ “στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, η Έρευνα και η Καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της Κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς τα κονδύλια που θα διατεθούν για ανταγωνιστικά προγράμματα στο τομέα αυτό μέσω του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αναμένεται να αυξηθούν από 50 δις ευρώ που είναι σήμερα (7ο ΠΠ), σε 80 δις ευρώ. Σε αυτά προστίθενται και τα κονδύλια που έχουν στόχο την ανάπτυξη των και την συνοχή των περιφερειών της Ε.Ε, όπου και εκεί η Έρευνα και η Καινοτομία αναδεικνύονται σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας, προκειμένου ένα Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. να λάβει Κοινοτική χρηματοδότηση.”. Προϋπόθεση για τη διασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης είναι η διαμόρφωση μιας μακρόπνοης στρατηγικής για την έρευνα.Η συμπερίληψη δύο ερευνητικών κέντρων, του ΕΚΚΕ και του ΚΕΤΕΑΘ, σε μια λίστα συγχώνευσης- κατάργησης φορέων όπως οι φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών ή ο οργανισμός κεντρικών αγορών και αλιείας, μόνο μακρόπνοη δεν μπορεί να είναι. Αντίθετα επιβεβαιώνει την ασυνέπεια και ασυνέχεια των εθνικών πολιτικών για την έρευνα και τη δυσκολία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό περιβάλλον της έρευνας και της καινοτομίας.Αν πρόθεση της συγχώνευσης ήταν “η ενδυνάμωση κατακερματισμένων ερευνητικών ομάδων ώστε να διεκδικούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ευρωπαϊκά ή άλλα κονδύλια για διεξαγωγή έρευνας” * τα υπο συγχώνευση ερευνητικά κέντρα δεν θα αποκόπτονταν απο την ευρύτερη αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, τη διαβούλευση για την έρευνα, ούτε φυσικά απο το ειδικό νομικό καθεστώς που τα διέπει (Ν.1514/85).Ειδικότερα για το άρθρο 09 είναι μάλλον περιττό να προσθέσει κανείς την αντισυνταγματικότητα της μετατροπής της σχέσης εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΚΕ, την απουσία μέριμνας για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτών τους, την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι η βιβλιοθήκη, το αρχείο και οι εκδόσεις του ΕΚΚΕ. Αυτά τα γνωρίζουν οι συντάκτες του νόμου. Οπως επίσης γνωρίζουν οτι σύμφωνα με το αρθρο 25 του Ν. 1514 για την μετατροπή ή κατάργηση εθνικών ερευνητικών κέντρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤ.Kατά συνέπεια είναι αυτονόητη η ανάγκη απόσυρσης των άρθρων 09 και 07 του νομοσχεδίου. Εξίσου αυτονόητη θα έπρεπε να είναι και η ανάγκη για μια τεκμηριωμένη ενοποίηση του ερευνητικού ιστού και μια σαφή και συνεπή ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου της έρευνας έτσι ώστε να έχει «Ορίζοντα» ο οποιοσδήποτε αναπτυξιακός προγραμματισμός. Θεώνη ΣταθοπούλουΔ/τρια Ερευνών ΕΚΚΕΑντιπρόεδρος ΕΓΣ ΕΚΚΕΜέλος ΔΣ ΣΠ ΕΚΚΕ * Απάντηση της ΓΓΕΤ πρός την Ενωση Ελλήνων Ερευνητών για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις με ημερομηνία 19/9/2012.
 
 
kallikratis
Καταλαβαίνω την αγωνία όσων θα ξεβολευτούν, όπως οι κουρασμένοι και φτωχοί υπάλληλοι των ιχθυοσκαλών, που λάμβαναν 35% επιδόματα εξ ελευθεριότητας, που ελέγχανε τις πύλες διακίνησης των εμπορευμάτων, που φυσικά έκρυβαν για δεκαετίες εκατομμύρια από το Ελληνικό Δημόσιο, από το οποίο ζητούσαν σύνταξη και περίθαλψη… Ποιους τρομάζει η συγχώνευση; Μήπως αυτούς που δεν ήθελαν αν εφαρμόσουν το ενιαίο μισθολόγιο; Ή μήπως αυτούς που δεν ήθελαν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις εμπορικές μισθώσεις; Κλπ.