Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζαγορίου. Αριθμός Απόφασης 270/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΡΞ-Β6Φ) Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο -12- πρακτικό συνεδρίασης της 20-9-2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟΜΟΦΩΜΑΕγκρίνει- Την ακύρωση της δρομολογούμενης συγχώνευσης των δύο Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων – Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.- Και την παραμονή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου με την σημερινή του μορφή (και περιοχή αναφοράς είναι οι δύο Εθνικοί Δρυμοί, έντεκα περιοχές Natura 2000 και ένα γεωπάρκο).Ο μοναδικός φυσικός πλούτος της περιοχής η σπουδαία παράδοση και ο πλούσιος πολιτισμός πρέπει να προστατευθεί- – αναδειχθεί και προβληθεί, αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο αίτημα των τοπικών κοινωνιών αλλά και των ευρύτερων περιοχών.
 
 
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου Χαράδρας Αράχθου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ& Χ. ΑΡΑΧΘΟΥΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προς:Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΘΕΜΑ:Επισημάνσεις- παρατηρήσεις για το προτεινόμενο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας και Αράχθου, με αφορμή την από 1η έως 8η Οκτωβρίου 2012 δημοσίευση προς Δημόσια Διαβούλευση του τελικού Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπου στο άρθρο 10 προτείνεται η συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), διατυπώνει τις παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις και παρακαλεί να τις λάβετε σοβαρά υπόψη:Α. Δεν αποδέχεται τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου που προτείνεται στην παράγραφο 1δ, για τους εξής λόγους:1. O Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις συνεδριάσεις και τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται μόνο από ευρωπαϊκούς πόρους και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση του σε νέο ενιαίο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου» δεν θα επέλθει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έχει δαπανήσει τα τρία τελευταία χρόνια μόνο το χρηματικό ποσό των 1300 ευρώ.2. Στο σχέδιο δεν επιλύονται σημαντικά διοικητικά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα που ανακύπτουν από την επικείμενη συγχώνευση. Ποιο νομικό πλαίσιο θα υπερισχύσει (Π.Δ. ή Κ.Υ.Α) και ποιοι κανονισμοί λειτουργίας;3. Στα δυο Εθνικά Πάρκα έχουν αρμοδιότητα δυο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τρεις Αιρετές Περιφέρειες και δέκα Δήμοι: Γρεβενών, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ιωαννιτών, Αρταίων, Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων, Πύλης και Καλαμπάκας. Όλες αυτές οι διοικητικές δομές (κρατικές, αυτοδιοικητικές κ.λπ.), είναι αδύνατο να εκπροσωπηθούν στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όσο πολυμελές κι αν είναι.4. Η έδρα του νέου προτεινόμενου φορέα στους Ασπραγγέλλους Ιωαννίνων, δεν είναι διόλου λειτουργική, (όπως π.χ. τα Ιωάννινα, Μέτσοβο κ.λπ), καθώς δε βρίσκεται σε κομβική θέση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των δυο Εθνικών Πάρκων, παρά στο άκρο της μιας εκ των προστατευόμενων περιοχών.Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα και εντονότερα προβλήματα όπως :- καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων και πιθανή απένταξη των εγκεκριμένων πράξεων,- αθέτηση των δεσμεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με πιθανή την επιβολή προστίμων,- αδυναμία διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης.- αποδυνάμωση του κοινωνικού αισθήματος, υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και πλήρη αποτυχία του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών.Β. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου τάσσεται, απερίφραστα, κατά της συγχώνευσης και, κυρίως, κατά της κατάργησης των Φ.Δ.Π.Π. όπως αυτές προτείνονται, και, κλείνοντας, παρακαλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου, καθώς μια πιθανή ψήφιση αυτών θα έχει υπερβολικό περιβαλλοντολογικό και πολιτισμικό κόστος για τις περιοχές αυτές. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Δ. Ο Πρόεδρος Ο ΓραμματέαςΧρήστος Χασάνης Αθανάσιος Μπαζούκας
 
 
Έρση Ζακοπούλου
Η πληθώρα των σχολίων στο περιώνυμο άρθρο 9 αποκαλύπτει περίτρανα ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει, σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό, χάσει τα αντανακλαστικά της, ώστε να μην αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι λογικό, σκόπιμο και προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του κράτους, ένα ερευνητικό Κέντρο να αποσπάται από τον ερευνητικό ιστό και να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης εκτός κάθε σχεδιασμού και κάθε πολιτικής για την έρευνα της χώρας. Αυτό ακριβώς γίνεται με την κατάργηση της αυτοτέλειας του ΕΚΚΕ στο πλαίσιο γενικών συγχωνεύσεων.Πραγματικά ακόμη και ο πλέον καλόπιστος πολίτης δεν αντιλαμβάνεται γιατί ενώ το Υπουργείο Παιδείας – και πριν το Υπουργείο Ανάπτυξης – τώρα και χρόνια δεν κατορθώνει να αποκρυσταλλώσει σοβαρή πολιτική για την έρευνα της χώρας, το θεσμικό της πλαίσιο και την προσήκουσα διάρθρωση των ερευνητικών της φορέων, προχωρά στην κατάργηση ενός Κέντρου της. Θα διορθωθεί τίποτα στην έρευνα με την θεσμική αυτή κίνηση?Αντίθετα, πώς και πόσο επιτέλους θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί ολόκληρη η ερευνητική κοινότητα για την ανικανότητα του κράτους να χαράξει πολιτική, για τις παλινωδίες που υφίστανται με τον αέναο σχεδιασμό νέων σχεδίων νόμων, τα άπειρα παραδείγματα ανικανότητας της διοικητικής μηχανής να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του όποιου θεσμικού πλαισίου και τις άτακτες σπασμωδικές επιμέρους ρυθμίσεις. Τόση προχειρότητα και ανικανότητα έχει επιδείξει ο πολιτικός κόσμος και το κράτος απέναντι στην έρευνα ώστε να είναι ο μόνος τομέας, απ’ ό,τι γνωρίζουμε – τόσο το χειρότερο αν υπάρχουν και άλλα σχετικά παραδείγματα – όπου ένας νόμος ψηφίζεται αλλά η εφαρμογή του αναστέλλεται και επανασχεδιάζεται εκ νέου από άλλο Υπουργείο .. για να ξαναξεχαστεί. Και τα χρόνια περνούν. Αλλά, τι ζητάμε όταν ακόμη και σε ποιο Υπουργείο πρέπει να ανήκει η έρευνα δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν με κάποια συνέπεια οι … αρμόδιοι!Επιτέλους, η έρευνα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι το κατεξοχήν πεδίο πειραματισμών, παραλείψεων, αυθαιρεσιών και επιμεριστικών ατελέσφορων επιλογών. Κάτι τέτοιο δεν γεννά παρά αδιαφορία ή ιδιοτελείς ατομικές στρατηγικές στο εσωτερικό της ερευνητικής κοινότητας.Το ΕΚΚΕ δεν έφταιξε σε τίποτα για να το μεταχειρίζονται τώρα έτσι. Αντίθετα προσπάθησε να επιβιώσει όσο καλύτερα μπορούσε στο εχθρικό αυτό περιβάλλον και παρήγαγε όφελος για την ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό. Ας έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να αντιμετωπιστεί επί ίσοις όροις, όπως αρμόζει στην πάνω από πενήντα χρόνια αυτοτελή ύπαρξή του, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης – για άλλη μία φορά – αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας στο εγγύς μέλλον.΄Ερση Ζακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕΕύη Φαγαδάκη ΕΛΕ Β ΕΚΚΕ
 
 
Δρ. Στέργιος Βέργος, Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
Είναι πρώτογνωρο, αλλά ταυτόχρονα και δυσχερές, να συμμετέχει κανείς σε μια διαβούλευση, χωρίς να έχει να αντικρούσει τεκμηριωμένη αιτιολογική βάση.Η πρόταση, του άρθρου 10, περί «Συγχώνευσης και κατάργησης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», γίνεται κατά τους εμπνευστές της με στόχο την ορθολογικοποίηση των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς την πολιτεία και τους πολίτες.Ατυχώς οι σχεδιαστές της πρότασης αστόχησαν, μιας και δεν ικανοποιείται κανείς από τους παραπάνω στόχους.Η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης από την ίδρυσή τους και μέχρι το 2015 χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται από ευρωπαικά προγράμματα. Η δε Διοίκησή τους ασκείται από μη αμειβόμενους επιστήμονες και εκπροσώπους παραγωγικών, αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων. Επομένως εξοικονόμηση αλλά και ορθολογικοποίηση δαπανών δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόταση. Ικανοποιείται ενδεχομένως το νεφελώδες αίτημα της «Τρόικα» για λιγότερο κράτος, χωρίς βέβαια κανείς να μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι στο κράτος περιλαμβάνονται και οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.Σε ότι αφορά στην ορθολογικοποίηση των δαπανών, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η συγχώνευση δεν θα λύσει κανένα οικονομικό πρόβλημα, ενώ αντίθετα θα προσθέσει νέα, μεγαλύτερα, δυσεπίλυτα και ίσως δυσάρεστα για τη Χώρα, όταν αυτή θα διασύρεται στα Ευρωπαικά Δικαστήρια.Σε σχέση βέβαια με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, εδώ απαιτείται μεγάλη φαντασία για να ανακαλύψει κανείς την παραμικρή βελτίωση υπηρεσιών που θα προκύψει: • μέσα από τα μεγέθη και την πολυδιάσπαση των Προστατευόμενων Περιοχών, που θα φτάσουν στην περίπτωση της Βόρειας Πίνδου στα 3 εκατ. στρ. και σε αποστάσεις μεταξύ προστατευόμενων περιοχών, που θα απέχουν άνω των 250 χλμ. και μάλιστα σε ορεινές, δύσβατες περιοχές• μέσα από συνενώσεις Φορέων Διαχείρισης και περιοχών με εντελώς διαφορετικά προστατευταία αντικείμενα, προτεραιότητες και σχεδιασμούς• ή τέλος, μέσα από καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης, χωρίς ποτέ να έχει αξιολογηθεί το έργο που προσέφεραν και προσφέρουν, οπότε το μόνο «επιχείρημα» που απομένει για τους προτείνοντες είναι η απαίτηση της τρόικα για μείωση του κράτους. Από πότε βέβαια οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, έγιναν κράτος και μάλιστα σπάταλο, όταν δεν έχουν από αυτό κάποια χρηματοδότηση; Μάλλον και το επιχείρημα αυτό είναι αδύναμο και ελπίζουμε να μη γίνει αποδεκτό ούτε από την τρόικα.Αλλού επομένως βρίσκονται τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης και των Προστετευόμενων Περιοχών γενικότερα, τα οποία χρειάζονται κατάλληλη προσέγγιση, ανάλυση και τελικά αντιμετώπιση.Για να συμβεί όμως αυτό, εφόσον βέβαια αποτελεί βούληση της πολιτείας, θα πρέπει καταρχήν να αποσυρθεί το άρθρο 10, να συνεχίσουν οι Φορείς Διαχείρισης τη λειτουργία τους, ώστε να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και πιεστικές τρέχουσες υποχρεώσεις τους (υπογραφή συμβάσεων έως το τέλος του 2013 για πληθώρα έργων και δράσεων) και παράλληλα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, που θα οδηγήσει στο επιθυμιτό αποτέλεσμα βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης.Για το διάλογο αυτό τα κείμενα, προτάσεις και σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους φορείς (Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, Σύλλογος εργαζομένων, ΜΚΟ κ.α.), αλλά κυρίως η «Πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000» (Νοέμβρης 2011), αποτελούν πλούσιο υλικό και την καλύτερη βάση για να δομηθεί κατάλληλα και να είναι παραγωγικός και αποδοτικός διάλογος, ώστε να οδηγήσει στην επιθυμητή λειτουργική αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.Μια τέτοια αναδιάρθρωση, βασισμένη σε αξιολόγηση των Φορέων Διαχείρισης, σε αρχές προυποθέσεις και κριτήρια, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ορθολογικοποίηση δαπανών και λειτουργίας των Φορέων, σε προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Χώρα.Αυτό θεωρούμε ότι υπαγορεύει η κρισιμότητα των καιρών που διανύουμε, γι αυτό απαιτείται από όλες τις πλευρές «αρετή και τόλμη», η οποία πρέπει να εκφραστεί έμπρακτα με: α. απόσυρση του άρθρου 10 καιβ. άμεση έναρξη του διαλόγου. Δρ. Στέργιος ΒέργοςΔασολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ/Λ Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
 
 
Χρήστος Χασιάκος
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με ομόφωνη απόφασή του (204/05-10-2012) ζητεί την απόσυρση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10 που αφορά τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου και τον Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Ο ΔήμαρχοςΧρήστος Χασιάκος