Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευομενων Περιοχών
Το άρθρο 10 του προτεινόμενου νομοσχεδίου έχει κριθεί αρνητικά από πλήθος εμπλεκόμενων φορέων, πολιτικά κόμματα, αλλά και στελέχη των υπηρεσιών του αρμόδιου ΥΠΕΚΑ (ενδεικτικά έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Α.Π. Οικ. 40836 / 1874 της 17-8-2012). Το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει ήδη διατυπώσει πλήθος προτάσεων για τον εξορθολογισμό του εθνικού δικτύου το οποίο αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000. Οι απόψεις αυτές διατυπώθηκαν με την ιδιότητα των προέδρων ως ειδικών επιστημόνων, ιδιότητα που μας έκανε επιλέξιμους για τις θέσεις αυτές. Στις θέσεις αυτές συμπίπτουμε εν πολλοίς και συνεπώς συντασσόμαστε τόσο με την, επιστημονικά τεκμηριωμένη, πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000 όπως αυτή έχει κατατεθεί από το Νοέμβριο 2011 σε ότι αφορά στον τρόπο οργάνωσης του εθνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών όσο και με την κριτική επί του άρθρου η οποία διατυπώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Με το σκεπτικό αυτό δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε τη χωρίς όρους απόσυρση του άρθρου 10 από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Άμεση έναρξη διαβουλεύσεων επί των κειμένων της Επιτροπής Φύση 2000.
 
 
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το πόση δαπάνη εξοικονομείται από την κατάργηση μερικών διοικητικών συμβουλίων και από την εκκένωση κτηρίων ή άν η σχετική δαπάνη θα αυξηθεί από την ανάγκη νέων μισθώσεων στις νέες έδρες και επίσης άν και πόσες θέσεις εργασίας καταργούνται με τις συγχωνεύσεις και πόσοι μετατασσόμενοι εργαζόμενοι που θα ακολουθήσουν το μισθολόγιο του νέου φορέα θα έχουν αύξηση ή μείωση των αποδοχών των.Τα στοιχεία αυτά είναι, κατά την γνώμη μου, απαραίτητα γιά την εκτίμηση της σκοπιμότητας της προτάσεως των ανωτέρω ρυθμίσεων.
 
 
Λίλα Λεοντίδου
Δεν θα επαναλάβω τις πολύ σωστές παρατηρήσεις των συναδέλφων για το απαράδεκτο της αποσάθρωσης της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα με την υπαγωγή του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Προφανώς κάποιοι κύκλοι θεωρούν ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται τις κεντροβαρικές αναπτυξιακές επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Γεωγραφίας, που υπηρετούσε άριστα το ΕΚΚΕ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, του οποίου τα σχετικά Τμήματα φέρονται να καταργούνται (από τον ημερήσιο τύπο), με το σχέδιο «Αθηνά». Το Άρθρο 9 του σ/ν μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά, κατά τη γνώμη μου. Μετά την υποχρηματοδότηση της κοινωνικής έρευνας στις ελάχιστες εστίες της, τώρα έχουμε μια χιονοστιβάδα κατάργησης πλέον των κοινωνικών επιστημών. Ακόμη κι αυτές οι μικρές εστίες ξεριζώνονται ως άχρηστες, υπαγόμενες σε ασυναφείς φορείς ή καταργούμενες. Aντί του EKKE ιδρύεται ερευνητικό ινστιτούτο σε Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών! Όλα μαζί και τίποτε – ενώ εκφέρεται υποκριτικός περί αριστείας λόγος.Αυτή η ερευνητική έρημος έχει επισωρεύσει πλείστες στρεβλώσεις που δύσκολα θα αρθούν, και την επίφαση χάραξης κοινωνικής και χωροταξικής, αλλά και οικονομικο-γεωγραφικής, πολιτικής, γύρω από ένα τραπέζι «ειδημόνων» χωρίς ερευνητικό υπόβαθρο, ή την εκχώρησή της σε «ξένους ειδικούς». Πέρα από την υποβάθμιση και την αναποτελεσματικότητα, η βιασύνη και η προχειρότητα εκτρέφουν και τη διαφθορά. Αυτά όλα, και όχι μόνο η κρίση δανεισμού, έχουν φέρει την Ελλάδα σε καταστροφή και εκπτώχευση με πλείστες εκφάνσεις σε κοινωνικό και γεωγραφικό επίπεδο. Δημιουργούνται φαύλοι κύκλοι: για παράδειγμα, η χρηματοδότηση «ξένων συμβούλων» τροφοδοτεί τη διαρροή νεαρών κοινωνικών επιστημόνων στο εξωτερικό, μια και η χώρα μας αρνείται να τους αξιοποιήσει, στερώντας έτσι από την Ελλάδα την ευκαιρία για καινοτόμο ανάπτυξη και υποβαθμίζοντάς την σε σύγκριση με όλες τις χώρες της ΕΕ. Ακριβώς όπως σε αποικιοκρατούμενες χώρες, εδώ δεν χρειάζεται έρευνα, μια και οι αποικιοκράτες, οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί γύρω από το τραπέζι έχουν τις απαντήσεις και με περισπούδαστο ύφος ομιλούν για κοινωνική συνοχή η οποία στην Ελλάδα σήμερα έχει καταντήσει κενός λόγος: έχει καταρρεύσει.Αυτή τη στιγμή που περισσότερο από πάντα είναι απαραίτητη η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα, προτείνω, πρώτα απ’ όλα, την απόσυρση του άρθρου 9 του σ/ν για καταργήσεις-συγχωνεύσεις, που αφορά στην ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Αυτή η ένταξη δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Αμέσως μετά την απόσυρση του σ/ν, πρέπει να ανοίξει νέα διαβούλευση για την αναβάθμιση του ερευνητικού ιστού της χώρας και το ρόλο σε αυτόν του ιστορικού ΕΚΚΕ, που στο παρελθόν μόνο επί δικτατορίας αποψιλώθηκε και τώρα, ακόμα χειρότερα, στην ουσία καταργείται με την κατάργηση των ινστιτούτων του και του οργανισμού του. Λίλα Λεοντίδου, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοιχτού Πενεπιστημίου, Διευθύντρια Π.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 
 
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΣυλλόγωνΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) Ομοσπονδία ΣυλλόγωνΕκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE) Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012 Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΚαθηγητή Αντώνη Μανιτάκη,ypourgos@ydmed.gov.gr Θέμα: Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας. Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα. Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ,http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf). Παρά το ότι :• η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),• οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και• δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς. Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ). Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών που με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα των καθηγητών ΑΕΙ.6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση, δίχως κανένα προφανές όφελος (επιστημονικό/αναπτυξιακό/οικονομικό) για τη χώρα.7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας. Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και : - Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού/ακαδημαϊκού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».- Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.- Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.- Επαναλαμβάνουμε (το από 19/09/12) αίτημά μας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η οποία θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας. Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση», θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας. για την ΠΟΣΔΕΠΟ ΠρόεδροςΝικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.Η ΓραμματέαςΕυγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. για την ΟΣΕΠ-ΤΕΙΟ ΠρόεδροςΓιάννης Τσάκνης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑθήναςΟ ΓραμματέαςΓεώργιος Ανδρεάδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσ/νίκης για την ΕΕΕΗ ΠρόεδροςΜαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.Η ΓραμματέαςΜαρία Κωνσταντοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ»
 
 
Ιφιγένεια Κάγκαλου
Πρωταρχικός ρόλος των ΦΔ αποτελεί η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός πλαισίου διαχείρισης των ΠΠ καθώς και ο συντονισμός όλων των αρμοδιοτήτων που κατέχουν σήμερα διάφορες υπηρεσίες, σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα και σκοπό έχει μια και μοναδική αποστολή: Να προστατεύσει και να διαχειρισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικολογική αξία της περιοχής, η οποία συνεπάγεται (τελικά) την κεφαλαιοποίηση των «αγαθών και υπηρεσιών της» και επομένως την οικονομική και κοινωνική ωφελιμότητά της.Η συνεχής αποτίμηση της αξίας των προσφερόμενων αγαθών των ΠΠ, βοηθά στην ύπαρξη κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης της εκάστοτε διαχειριστικής πολιτικής, καθώς και στην πολυπόθητη συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή της, αφού ένας από τους ‘τελικούς στόχους’ είναι η διαμόρφωση τοπικής περιβ/κής πολιτικής. Υπενθυμίζω, στο σημείο αυτό, ότι οι προστατευόμενες περιοχές είναι δημόσια- κοινωνικά αγαθά και η ευθύνη της ορθής διαχείρισής τους είναι μεγάλη. Η πρόκληση να ανταποκριθούν οι ΦΔ σε αυτόν τον ρόλο είναι επίσης μεγάλη.Η επιχειρούμενη συγχώνευση ή/ και κατάργηση ΦΔ ( απίστευτο !!!!) στα πλαίσια της γνωστής δημοσιονομικής πολιτικής φαίνεται ότι «απέχει πολύ» από την λογική μιας λειτουργικής αναδιοργάνωσης και βελτίωσης του Εθνικού συστήματος διοίκησης των ΠΠ.Παρά το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί εκτενώς η επιχειρηματολογία θα επαναλάβω τα εξής:1.Κατ’αρχήν ποιας κλίμακας εξοικονόμηση πόρων θα επιτευχθεί όταν όλες οι δαπάνες καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους. Όπως είναι γνωστό τα ΔΣ των ΦΔ και οι Πρόεδροι παρέχουν μη αμειβόμενες υπηρεσίες, ενώ οι εργαζόμενοι- μιλώντας με οικονομικούς όρους- συνιστούν « μια δράση ενός προγράμματος» με ημερομηνία λήξης το 2015.2.Η Χώρα έχει «απασχολήσει» κατά το παρελθόν την Ευρωπαϊκή επιτροπή για παραβάσεις και μη- συμμόρφωση στην προστασία των ΠΠ. Έχουν μελετηθεί επαρκώς οι δεσμεύσεις της Χώρας απέναντι στην ΕΕ στον τομέα προστασίας της βιοποικιλότητας και των συναφών Οδηγιών;3.Στον παρόντα χρόνο, όλοι σχεδόν οι ΦΔ, και μετά από καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να υλοποιούν δράσεις και έργα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ. Έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο αναστολής της ομαλής απορρόφησης των πόρων;4.Θα είναι συνεπής η Χώρα μας στις συμβατικές υποχρεώσεις της όπως είναι η υλοποίηση του βασικού έργου των ΦΔ, δηλαδή η εποπτεία και η καταγραφή της κατάστασης προστατευόμενων οικοτόπων, ειδών κ.λ.π με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες;5 Προτείνεται επίσης ότι οι ΦΔ μπορούν να προσαρτηθούν( !!!) σε ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. Όμως η φιλοσοφία των ΦΔ είναι να αποτελούν αυτοτελείς δομές στις οποίες να εκπροσωπείται η πολυπλοκότητα της κοινωνίας ( πολιτεία, τοπικές κοινότητες, κοινωνικοί φορείς, πολίτες). Ο λόγος είναι ότι, ένα αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης (ή καλύτερα διακυβέρνησης) των ΠΠ οφείλει να συνομιλεί με όλες τις κοινωνικές συνιστώσες προωθώντας πάντα την οικολογική αξία των περιοχών. Ποια θα είναι λοιπόν η ειδοποιός διαφορά ενός ΦΔ από μια οποιαδήποτε υπηρεσία περιβάλλοντος; ( η οποία ασφαλώς έχει ως πρόθεση την τήρηση της περιβ/κής νομοθεσίας).Είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα, όπως το άρθρο 10, είναι απολύτως αποτυχημένα πέραν της επιπολαιότητάς τους !!! Έχω την αίσθηση ότι όλοι προτίθενται να συζητηθεί άμεσα το θέμα της αναδιάρθρωσης του πλαισίου λειτουργίας των ΠΠ αν βέβαια επιθυμούμε μια “win-win solution”.Ειδικότερα για τον Φ.Δ Κάρλας ( Θεσσαλία), ο Φορέας που έχει δηλωθεί στις αιτήσεις προς την Ε.Ε. για την χρηματοδότηση του έργου για να ασκήσει την ολοκληρωμένη αυτή λειτουργία είναι ο «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου». Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με την από 29.8.2011 Απόφαση της Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, πρέπει μέχρι 31.12.2012 οι Ελληνικές Αρχές να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά στην προστασία και τη διαχείριση τη περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Είναι κάτι άλλο που δεν κατανοεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ???? Με εκτίμηση Ιφιγένεια Κάγκαλου, Πρόεδρος ΦΔ Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου