Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
giorgosyyz
Ως απάντηση στο Στέλιο Δ.: Θα ήταν προτιμότερο και πιο παραγωγικό για τη χώρα το να καταργούταν το αντίστοιχο Υπουργείο, με μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων του στο ΕΚΕΤΑ (δλδ το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προτείνεις). Τι έργο παράγει το Υπουργείο αυτό ? Το ΕΚΕΤΑ τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων που ουσιαστικά καλύπτουν εξολοκλήρου τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ το Υπουργείο όχι. Θα αποφεύγαμε και τις περικοπές που ζητά η τρόικα…