Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλης της επιστημονικής κοινότητας, ότι οιεπιλεκτικά προωθούμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες, χωρίς μελέτη των επιπτώσεών τους και δεν πρόκειται να έχουν κανένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαχωριστούν τα ερευνητικά ιδρύματα από τις λοιπές διαδικασίες συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου. Επίσης με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα πρέπει να καταργηθεί δια της συγχωνεύσεως ένα καταξιωμένο ερευνητικό Κέντρο, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια υπηρετεί την κοινωνική έρευνα και διερευνά με τεκμηρίωση και εμπειρικά την ελληνική κοινωνία και συμβάλει στην κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μ-Η Μηχ. Διπλ. ΕΜΠΞενοκράτους 31GR-106 76 Αθήναe-mail: kalexop @tee.gr
 
 
ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Με αφορμή το άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νόμου περί καταργήσεων των ΕΠΑ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουμε την τιμή να ενημερώσουμε ότι, η ΕΠΑ Καρδίτσας ΝΠΔΔ δραστηριοποιείται από το 1964, υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι,και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας ενός σημαντικού αριθμού ανηλίκων με έντονα οικογενειακά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως συμβουλευτική, ψυχολογική και ηθική στήριξη στα παιδιά της πόλης μας καθώς και κάλυψη βασικών υλικών αναγκών( παροχή γευμάτων, υποβοήθηση στην εκπαίδευσή τους μέσω υπολογιστών που διαθέτει η υπηρεσία ,αγορά ενδυμάτων-υποδημάτων- σχολικών ειδών- βιβλίων,κλπ).Το έργο της αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από το κοινό της Καρδίτσας.Σε περίπτωση κατάργησης της ΕΠΑ Καρδίτσας, η δράση της θα εκλείψει και η προσφορά υπηρεσιών προς τουν ανηλίκους της πόλης δεν θα είναι η ίδια.Προτείνουμε κατ’ εξαίρεση την διατήρηση της ΕΠΑ Καρδίτσας και προσθήκη στο εδάφιο 1 παρ. 4 του άρθρου 13 του υπο δια βούλευση νόμου, την πρόταση που εισηγείται στο σχόλιο για τη διατήρηση των ΕΠΑ Καρδίτσας και Αλεξανδρούπολης, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Ευτυχία Κατσιγαράκη. Με τιμήΤο ΔΣ και οι υπάλληλοι της ΕΠΑ Καρδίτσας