Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχετικά με την εξαγγελθείσα συγχώνευση της ΔΕΘ ΑΕ με την Helexpo ΑΕ και τον ΟΠΕ ΑΕ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ ΑΕ στηρίζουν την πάγια θέση τους που την θεωρούν ως μοναδική βιώσιμη αναπτυξιακή πρόταση τόσο για την έκθεση όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η προτεινόμενη συγχώνευση των τριών παραπάνω φορέων θα δημιουργήσει επιγραμματικά τα παρακάτω δυσεπίλυτα προβλήματα:• Την δημιουργία ενός αναχρονιστικού τύπου οργανισμού με ελάχιστες δυνατότητες ευελιξίας και δημιουργίας εμποδίων εισδοχής στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα.• Την δημιουργία ενός φορέα με ανομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες.• Την ενσωμάτωση του επιχορηγούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό ΟΠΕ (ζημιογόνος, επιδοτούμενος, αρνητική καθαρή θέση, διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και καθεστώς) σε έναν οργανισμό που παρότι δημόσιος, ανταγωνίζεται στην ελεύθερη αγορά.• Την δημιουργία θεμάτων υγιούς ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.• Την απομάκρυνση της δυνατότητας ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου λόγω του μεικτού αντικειμένου του οργανωτικού φορέα.• Την απώλεια εισερχόμενου χρήματος στην πόλη λόγω της υποβάθμισης της λειτουργίας του εκθεσιακού αντικειμένου.• Την θνησιγενή προοπτική του νέου φορέα, λόγω των ζημιογόνων εταιριών Helexpo ΑΕ και ΟΠΕ ΑΕ. Επειδή πιστεύουμε ότι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά κυρίαρχα η ανάπτυξη του θεσμού της ΔΕΘ θα προέρθει μέσα από την σύμπραξη με εκθεσιακό οίκο του εξωτερικού προτείνουμε: • Την διασφάλιση του ονόματος ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ σε οποιοδήποτε νέο σχήμα και αν προκύψει με έδρα την Θεσσαλονίκη.• Την άμεση μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας Helexpo ΑΕ στην εταιρία ΔΕΘ ΑΕ.• Την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας εισδοχής στρατηγικού εταίρου στην Helexpo ΑΕ με την παραχώρηση του management σε εξειδικευμένο οίκο εκθέσεων του εξωτερικού, όπως προβλέπεται στο ν.2687/1999.• Την διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΘ στην πόλη και την άμεση ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου με την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα αξιοποιώντας τον νόμο ΣΔΙΤ, fast track και το κοινοτικό πρόγραμμα JESSICA PLUS.• Την εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων στο διοικητικό σχήμα της εταιρίας.• Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών προϊόντων από τον ιδιώτη στρατηγικό εταίρο.• Την συνέχιση της εργασιακής σχέσης των στελεχών της ΔΕΘ ΑΕ και της Helexpo ΑΕ όπως προβλέπεται από τον ν.2687/1999. Δώστε την δυνατότητα στη ΔΕΘ να ξαναγίνει μεγάλη και να υπηρετήσει ουσιαστικά την πόλη και την εθνική οικονομία. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ιδιώτη Νικολάου Γερμάνου. Στηρίξτε την προσπάθεια μας έξω από πολιτικές αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές πρακτικές ώστε αρμονικά ο δημόσιος τομέας, ο λαός της Θεσσαλονίκης και ο ιδιωτικός τομέας να μεγαλουργήσουν ξανά για τη ΔΕΘ και την πόλη μας.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Σχετικά με τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης(Με πλάγια τα σχόλια για κάθε δραστηριότητα μετά τη συγχώνευση!!)Οι κύριες δραστηριότητες των Φ.Δ. σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99 και το πρότυπο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού που είχε συνταχθεί από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., σημειακά ήταν:1. Η εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας και μελετών στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. (ενοχλητικό για κάποια μεγάλα συμφέροντα…όσο ποιο πολλοί εξειδικευμένοι αρμόδιοι τόσο λιγότερες πιθανότητες χειραγώγησης. Με τη συγχώνευση η κατάσταση θα γίνει για τους ληστρο-επενδύτες πολύ πιο βολική, αφού θα επικρατεί σύγχυση και δυσαρέσκεια!!!)2. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης. (όσο πιο λίγοι φορείς τόσο πιο εύκολα οι γνωμοδοτήσεις αυτές μπορούν να διαβρωθούν…αφού οι περιοχές θα είναι τεράστιες οι αρμοδιότητες συγκεχυμένες και η δυσαρέσκεια μεγάλη!!!…)3. Η προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων (π.χ. µελετών, προµήθειας εξοπλισµού, εκτέλεσης τεχνικών έργων) που είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειμένων στα όρια της περιοχής ευθύνης. (αυτό κι αν δεν συμφέρει στους … ληστρο-επενδύτες… καλύτερα οι φορείς να είναι ανόμοιων περιοχών και προφανώς αλαλούμ!! )4. Υποβολή προτάσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την περιοχή ευθύνης του φορέα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευοµένων αντικειµένων. ( η περιοχή ευθύνης του φορέα θα είναι ..χαοτική και οι προτάσεις θα δυσκολέψουν!!)5. Ο έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων/Εισηγήσεις για παραβάσεις όρων και περιορισµών. ( αυτό κι αν δεν θέλουν οι ληστρο-επενδύτες!! Όμως με τη συγχώνευση Πώς να ελεγχθούν παραβάσεις σε ανόμοιες τεράστιες περιοχές………; )6. ∆ραστηριότητες προβολής /εκδόσεις/εκδηλώσεις. ( θα μπορούν πλέον εύκολα να ελέγχονται και να περιορίζονται με τη συγχώνευση των Φ. Δ.)7. Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης κοινού (σεµινάρια/ηµερίδες/συνέδρια). ( μετά τη συγχώνευση εκ των πραγμάτων θα γίνονται με όλο και πιο γενικό και ανώδυνο τρόπο…)8. Λειτουργίες προσέλκυσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (ίδρυση περιβαλλοντικών κέντρων πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης). ( τώρα με τη συγχώνευση όχι μόνο δεν θα ιδρύονται περιβαλλοντικά κέντρα, αλλά και τα υπάρχοντα θα προσπαθήσουν να τα καταργήσουν, έτσι η προσέλκυση / πληροφόρηση επισκεπτών….αν υπάρξουν…θα είναι μάλλον παρωδία!!)9. Οργάνωση προγραµµάτων εθελοντών. (όσο μεγαλώνουν και συγχωνεύονται οι Φ. Δ. τόσο και οι εθελοντές θα είναι …ανώδυνοι… και τηλεκατευθυνόμενοι για αλλότρια συμφέροντα)10. Η χορήγηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευοµένων περιοχών. (με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στους συγχωνευμένους Φορείς, σήμα ποιότητας θα μπορούν να πάρουν επιχειρήσεις που θα ανατρέπουν τον πολιτισμό, την εντοπιότητα και την παράδοση, αρκεί να μην έχουν ..πλαστικές καρέκλες και χάρτινα τραπεζομάντιλα….)Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, πολύτιμες για την αναβάθμιση της επικοινωνίας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον θα καταντήσουν περιοχές στείρας εκμετάλλευσης με επίφαση προστασίας, έρμαιο στα αδηφάγα συμφέροντα των ληστρο-επενδυτών. Η διατήρηση και προστασία της βιολογικής τους ποικιλότητας και των ιδιαίτερων αξιών τους για την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών που κρίνεται απαραίτητη θα παραμείνει δυστυχώς κενό γράμμα στις μεγαλοστομίες και τα κούφια λόγια που θα συνοδεύουν τα πακέτα fast track .
 
 
Πάνος Λαμπρογιάννης
Σοβαρό σφάλμα η διασύνδεση και η οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO. Η επίλυση του προβλήματος των πολύ χαμηλών ελληνικών εξαγωγών δεν μπορεί να συνίσταται στην κατάργηση ενός φορέα που αντίστοιχος του υφίσταται σε όλες τις χώρες της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δηλαδή επειδή τα πρόσωπα που ηγούνταν του οργανισμού απέτυχαν στην αποστολή τους καταργούμε το φορέα. Συμφωνώ ως προς τα σοβαρά νομικά επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν έτεροι συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Είναι όμως λάθος πρωτίστως πολιτικό η κατάργηση του ΟΠΕ. Η προώθηση των εξαγωγών απαιτεί πέραν της διοργάνωσης εκθέσεων και σοβαρό συντονισμό στις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι όντως επί χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με τον ΟΠΕ και τη λειτουργία του. Το αν ο ΟΠΕ λειτουργεί σωστά, εάν το προσωπικό του βοηθά ή όχι δεν επιλύεται με την κατάργηση ή συγχώνευσή του. Ούτε πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που η επιτυχία του να συνίσταται στη διοργάνωση ‘ωραίας’ ΔΕΘ, ούτε να ικανοποιεί μόνον τη Βόρειο Ελλάδα ή αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα τους εξαγωγείς της Μακεδονίας και της Θράκης. Αντίθετα θα έπρεπε στο δυναμικό ενός ‘νέου’ ΟΠΕ να ενταχθούν πιθανώς και οι Οικονομικοί και Εμπορικοί Ακόλουθοι της Ελλάδος ανά τον κόσμο.
 
 
ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΔΥΤΙΚΑ … ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ – 10/2012 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΥΣΕΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ. ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. Η ΠΟΛΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΛΘ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ. Νίκος Σπ. ΦιλίππουΠρόεδροςΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.Νέα Μοναστηρίου 114, 56334, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: +30 2310 763925, φαξ: +30 2310 764883, e-mail:fil-sa@hol.gr
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης έχει μια διαχρονική συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών σε πάρα πολύ μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα ανά τον κόσμο. Το μοντέλο της ανάδειξης της Περιφέρειας Κρήτης μέσα από τα σύγχρονα, λειτουργικά και καλαίσθητα εθνικά περίπτερα που διοργανώνει ο ΟΠΕ, είχε σαν αποτέλεσμα την ενιαία παρουσία των κλάδων της Κρήτης και την αύξηση των Κρητικών εξαγωγών. Πέραν των συμμετοχών μελών του ΣΕΚ – Κρητών εξαγωγέων σε Διεθνείς Εκθέσεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που ακολουθεί τον ΟΠΕ στις επιχειρηματικές αποστολές και έχει επιλέξει αυτό το εργαλείο ως το πιο αποτελεσματικό για την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, έχουν οργανωθεί στην Κρήτη διαχρονικά διάφορες συνεργασίες με τον ΟΠΕ σε επίπεδο Β2Β συναντήσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κρητών εξαγωγέων. Σε διάφορα ενημερωτικά σεμινάρια του Συνδέσμου ο ΟΠΕ ήταν επίσης πάντα αρωγός. Κατά καιρούς, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, έχουν έρθει στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, που στη συνέχεια με τα άρθρα – αφιερώματά τους εξυμνούσαν την Κρητική Διατροφή, αλλά και την ελληνική φιλοξενία. Υπάρχουν και άλλες πολλές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, όχι μόνο με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, αλλά και με άλλους Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Περιφέρειες, προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών. Με αυτή την λογική των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση το σχέδιο της αποδυνάμωσης ή κατάργησης του ΟΠΕ είναι το ενδεδειγμένο. Απεναντίας, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο ΟΠΕ είναι αναδιοργάνωση και ενίσχυση με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το brand HEPO είναι πολύ δυνατό και αξιόπιστο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απολεσθεί. Ο ΟΠΕ, όπως φαίνεται και από το σκοπό του, είναι ο υπάρχων φορέας εξαγωγών και ουσιαστικά ενισχύει τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό με μία πλειάδα δράσεων και υπηρεσιών οι οποίες εστιάζονται στη δημόσια στήριξη των Ελληνικών εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων για να μπορούν να μην μειονεκτούν των ξένων ανταγωνιστών τους που λαμβάνουν ανάλογες έμμεσες βοήθειες σχεδόν από όλα τα κράτη, στη στιγμή που δεν είναι πλέον νόμιμες οποιεσδήποτε επιδοτήσεις στις εξαγωγές. Το ανωτέρω έχει κύριο χαρακτηριστικό τη δημόσια χρηματοδότηση δράσεων η οποία γίνεται αναλόγως από όλα τα κράτη και δη τα κράτη της Ε.Ε. και δεν εστιάζεται μόνο στον τομέα των διεθνών εκθέσεων, που είναι μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της προώθησης των εξαγωγών, αλλά εκτείνεται σε πλειάδα άλλων δράσεων (πολυεπίπεδη πληροφόρηση εξαγωγέων, επιχειρηματικές αποστολές, επιμόρφωση εξαγωγέων, πιστοποιήσεις υλικών συσκευασίας για εξαγωγές κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κύριος όγκος των εξαγωγικών επιχειρήσεων (πάνω από το 56%), Υπηρεσιών, Υπουργείων αλλά και βάσει αντίστοιχων μοντέλων των άλλων χωρών, βρίσκεται στη πρωτεύουσα, ανεξάρτητα από την τυπική έδρα, είναι εντελώς απαραίτητη η ύπαρξη της φυσικής έδρας του ΟΠΕ στην Αθήνα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον θεωρείται απαραίτητο, μπορεί η φορολογική έδρα του φορέα να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τον απαιτούμενο υποστηρικτικό μηχανισμό και όχι τη πλήρη δραστηριότητα που θα πρέπει να είναι στην Αθήνα. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί μια λογική εθνικής στρατηγικής, παρά λογική τοπικών αναγκών, ισορροπιών και ιδιαιτεροτήτων, που δε θα πρέπει να αποτελούν τον γνώμονα αποφάσεων, ιδιαίτερα με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Η έδρα ενός φορέα εξαγωγών πρέπει να είναι γεωγραφικά στο χώρο όπου όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Πρεσβείες και συνεργαζόμενοι φορείς υπάρχουν. Για την Ελλάδα, η γεωγραφική επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά της Αθήνας. Παράλληλα με την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ΟΠΕ, θα πρέπει να τεθούν ως πρώτη προτεραιότητα τα κάτωθι, για να τυγχάνει ο εξαγωγέας ενός μεγαλύτερου φάσματος υπηρεσιών:1. Δημιουργία Εθνικού Brand με αντίστοιχα Περιφερειακά brands.2. Συντονισμός της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξωστρέφειας (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Περιφέρειες, Εξαγωγικούς Συνδέσμους, Εμπορικά και Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Διμερή Επιμελητήρια, Κλαδικούς Συνδέσμους, Επαγγελματικές Ενώσεις κ.λ.π.).3. Καθορισμός συγκεκριμένου business plan για το σύνολο της ελληνικής παρουσίας στη διεθνή αγορά.4. In store promotion με εβδομαδιαίες προβολές των Ελληνικών τροφίμων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.5. Προσκλήσεις δημοσιογράφων και διαμορφωτών γνώμης διαφόρων κλάδων, προκειμένου να μεταδοθούν μέσω των άρθρων και των αφιερωμάτων τους στοιχεία για τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.6. Προβολή της Ελληνικής μεσογειακής διατροφής και των Περιφερειακών μοντέλων γαστρονομίας (βλ. Κρητική Διατροφή) με σκοπό την ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής.7. Ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικού σχεδιασμού με εργαλείο το Περιφερειακό Marketing. Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, πολύ πιο λογική θα ήταν μια πιο στενή συνεργασία με το Invest in Greece, ως φορείς με εξωστρεφή κατεύθυνση, αλλά και η ενδυνάμωση της συνεργασίας του με τον ΟΑΕΠ. Τέλος, η συνεργασία του ΟΠΕ με του Οικονομικούς Εμπορικούς Ακολούθους θεωρείται απαραίτητη για την προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας της χώρας μας. Η συγχώνευση – απορρόφηση της ΔΕΘ από την HELEXPO με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται απαραίτητη και θεωρούμε ότι όλοι είναι σύμφωνοι σε αυτό, με την εξεύρεση των ενδεδειγμένων τεχνικών λύσεων. Σε καμία περίπτωση όμως η νέα συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ δεν μπορεί να αναλάβει το εκθεσιακό κομμάτι του ΟΠΕ, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι ο εξαγωγέας θα πρέπει να εξυπηρετείται από έναν φορέα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο ΟΠΕ, που στο ετήσιό του πρόγραμμα έχει μόνο εκθέσεις στο εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση, μία συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ, που θα προτείνει μία έκθεση στο εσωτερικό, θα έχει διαφορετική στόχευση από το εξωτερικό, και πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν παράλληλα δύο εκθεσιακά γεγονότα. Δεύτερος λόγος, η τεράστια εμπειρία του ΟΠΕ, το παγκόσμιο δίκτυό του, δεν μπορεί να απολεσθεί σε καμία περίπτωση και να υπάρξει ένα κενό. Απεναντίας, στην ενοποιημένη HELEXPO – ΔΕΘ, και στις εκθέσεις που πραγματοποιούν εντός Ελλάδος, που πρέπει να έχουν μία ουσιαστική και ανανεωμένη φιλοσοφία, με εξωστρεφή ταυτότητα, με την ενίσχυση του ΟΠΕ, με προσκλήσεις ξένων αγοραστών ανά κλάδο.Έχοντας λάβει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: το 2010, έκανε 32 δράσεις, το 2011 45 δράσεις και το 2012 περίπου 60 δράσεις, με πολύ λιγότερο προσωπικό από όσο γνωρίζουμε και πολύ μικρή χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, αντιλαμβάνεται κανείς το κενό που μπορεί να δημιουργηθεί σε περίπτωση πιθανής συγχώνευσης ή κατάργησής του. Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εθνικός φορέας εξωστρέφειας, γιατί είναι απολύτως διακριτός ο ρόλος της εξωστρέφειας με τις εξαγωγές. Απεναντίας, ένα γρήγορο, ευέλικτο και ουσιαστικό Εθνικό Συμβούλιο Εξωστρέφειας, με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των αδυναμιών και των προβλημάτων που υπάρχουν.