Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
θεοδωρακοπούλου Ιωάννα
Η ένταξης του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ τι εξυπηρετεί?Τα έξοδα λειτουργίας των οργανισμών σήμερα έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Τα έξοδα λειτουργίας του νέου διευρυμένου ΕΙΕ θα πρεπει να είναι τουλάχιστον το άθροισμα των εξόδων των ΕΚΚΕ και ΕΙΕ, αρα δεν προκύπτει οικονομικό όφελος. Αντίθετα με τη σύσταση νέου οργανισμού:(1) Καταργείται το υπάρχον όνομα/επωνυμία του ΕΙΕ/NHRF, ένα όνομα που από μόνο του περιλαμβάνει αυτονόητα όλες τις επιστήμες (αρα και το ΕΚΚΕ) και με το οποιο έχει μια διακριτή επιτυχή πορεία 50 τουλάχιστον ετών.(2) Προτείνεται σχήμα του διοικητικού συμβουλίου του με άνιση αντιπροσώπευση των ινστιτούτων του και δίνοντας κυριαρχικό ρόλο στο νεοεισερχόμενο ινστιτούτο.(3) Δεν προβλέπεται τρόπος χρηματοδότησης του ΕΙΕ μετά την ένταξη του ΕΚΚΕ, γεγονός που θα διογκώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του ΕΙΕ που σχετίζονται με την ελλειματική χρηματοδότησή του.Επομένως, εφ’όσον για κάποιους λόγους (άγνωστους σε μένα ) πρέπει να ενταχθεί το ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, θα πρέπει να διορθωθεί το νομοσχέδιο ως πρός τα εξής :1. Διατήρηση του ονόματος του ΕΙΕ2. Ο προϋπολογισμός του νέου ΕΙΕ να είναι τουλάχιστον το άθροισμα των προϋπολογισμών των ΕΚΚΕ και ΕΙΕ3. Διοικητικό Συμβούλιο με ισότιμη και ισοδύναμη εκπροσώπευση όλων των Ινστιτούτων του Φορέα. Ιωάννα ΘεοδωρακοπούλουΕρευνήτρια ΑΙΘΦΧ/ΕΙΕ