Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαράτος Σπυρίδων
Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται μια οργανωτική αναδιάταξη και συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ και στην ουσία μεθοδεύεται η κατάργηση του μοναδικού Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής ΄Ερευνας στη χώρα μας, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δημοσιονομικό όφελος. Το ΕΚΚΕ επί 50 και πλέον χρόνια υπηρετεί με δυναμισμό την ακαδημαϊκή κοινωνική έρευνα διερυνώντας και αναδύοντας τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.Με το ιδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά και δικαιώματα. Σπ. Μαράτος, Δικηγόρος
 
 
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστά σοβαρό πλήγμα για την κοινότητα των Κοινωνικών Επιστημόνων. Η συγχωνευση του που υποκρύπτει και την κατάργηση του, αποτελεί μια αδιέξοδη κίνηση με μηδενικά –οικονομικά– αποτελέσματα και οφέλη.Η 50χρονη επιτυχής λειτουργία του EKKE σήμερα διακυβεύεται. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποτελεί το μοναδικό Ακαδημαϊκό Κέντρο για την κοινωνική έρευνα στη χώρα μας, με διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε πολλά και σημαντικά ερευνητικά έργα διεθνούς εμβέλειας.Υπηρετεί με δυναμισμό την έρευνα εδώ και 50 χρόνια ενώ με τη σε βάθος ανάλυση των όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αναδύονται τα καίρια κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται μια οργανωτική αναδιάταξη και στην ουσία μεθοδεύεται η κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δημοσιονομικό όφελος.Επίσης, με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά και δικαιώματα.Οι περισσότεροι πρωτοπόροι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι της Κοινωνιολογίας έχουν περάσει και ξεκινήσει από το ΕΚΚΕ, ενώ η δυνατότητα απασχόλησης πλέον νέων κοινωνιολόγων σε αυτό μηδενίζεται, οξύνοντας ακόμη πιο πολύ την ανεργία των νέων με εξειδίκευση και υψηλού επιπέδου σπουδές.
 
 
Δρ Βασίλης Αράπογλου
Προσυπογράφω την έκκληση του Σύλλογου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου η έρευνα και οι φορείς που την υπηρετούν «εκχωρούνται» από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στο αναρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού, στο ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα Δρ Βασίλης Αράπογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
 
Ελένη Φλώρου
Οι κυβερνώντες μιας πολιτείας που στυλοβατείται από την κλεπτοκρατία, την φοροδιαφυγή και την αυτοκρατορία των καρτέλ και των πραιτωριανών της εξουσίας, αποφάσισαν να εκμηδενίσουν και εξουδετερώσουν τον ακαδημαϊκό χώρο με «σαλαμοποιημένες» διαδικασίες, κατά το μακιαβελικό υιοθετημένο σύστημα «σήμερα το ΕΚΚΕ, αύριο κάποιο άλλο ΕΚ, μεθαύριο κάποιο τμήμα ΑΕΙ….», ενώ υπόγεια εισάγουν παρεισφρύουσους αντεργατικές διατάξεις, όπως η μετατροπή από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ μέσω της συγχώνευσης, ως «side effects». Η απάντηση είναι ο αγώνας των εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο με ενότητα, συνέπεια και αλληλεγγύη, για να εξουδετερωθούν οι επικίνδυνες πολιτικές, που επιχειρούνται στο ερευνητικό ζήτημα, από διαχειριστές με ανερμάτιστη λογιστική λογική πόρω απέχουσα των ακαδημαϊκών κριτηρίων και του κοινωνικού οφέλους.
 
 
Χάρης
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, λόγω μικρού μεγέθους (νομίζω έχει 10-15 άτομα προσωπικό) και νομικών θεμάτων (υποχρέωση της χώρας που απορρέει από διεθνή συνθήκη, υλοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με 100% χρηματοδότηση από ΕΕ) πιθανώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα στον συγχωνευμένο φορέα. Θα έπρεπε να παραμείνει ανεξάρτητο, άλλωστε αυτή είναι η πρακτική διεθνώς. Εναλλακτικά θα μπορούσε να συγχωνευτεί με την υπηρεσία νομικής μετρολογίας του υπουργείου, το αντικείμενο είναι συναφές και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης λειτουργεί ένα τέτοιο μοντέλο. Αντίστοιχα και με το ΕΣΥΔ θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά νομικά θέματα, όπως σωστά επισημαίνει ο Ioannis. Δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί αυτή η συγχώνευση. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν και λόγο και αντικείμενο ύπαρξης και παράγουν εγχώρια προστιθέμενη αξία, φοβάμαι ότι η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος θα δημιουργήσει μπάχαλο. Το δε οικονομικό όφελος από την συγχώνευση ποιο θα είναι; Δυο διοικητικά λιγότερα; Με τις αλλαγές σε σφραγίδες-ταμπέλες και τις εργατοώρες για οργάνωση και επίλυση των θεμάτων που θα προκύψουν μάλλον ζημιά θα προκύψει.