Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Στέργιος Πίσπας
Μερικά προσωπικά σχόλια σχετικά με το άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου:α) Δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του ονόματος του ΕΙΕ μιας και αυτό είναι αρκετά ευρύ για να περιλάβει και την νέα εντασσόμενη ερευνητική δραστηριότητα στις κοινωνικές επιστήμες.β) Για την ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ πρέπει να προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επιχορήγησης προς το νέο φορέα που δημιουργείται κατά ποσό αντίστοιχο με τις ανάγκες μισθοδοσίας και λειτουργίας του ΕΚΚΕ που εντάσσεται. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά, ενώ αντίθετα γίνεται λόγος για ανάληψη νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΚΚΕ από το ΕΙΕ, περιλαμβανομένου του ενοικίου του κτιρίου που τώρα στεγάζεται το ΕΚΚΕ. Πώς αναμένεται να αναληφθούν αυτές οι υποχρεώσεις; Με τον ήδη κουτσουρεμένο, ουσιαστικά λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων από πλευράς της πολιτείας, προϋπολογισμό του ΕΙΕ;γ) Δεν είναι λογικό, ούτε φυσικά δίκαιο στη σύνθεση του ΔΣ του νέου φορέα να περιλαμβάνονται τέσσερεις εκπρόσωποι των εργαζομένων (δύο από το «παλιό» ΕΙΕ και δύο από το ΕΚΚΕ). Από τη στιγμή που συστήνεται νέος φορέας το λογικό είναι να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι (ερευνητών και λοιπού προσωπικού) που θα αναδειχθούν με ψηφοφορία και θα εκπροσωπούν όλο το προσωπικό του νέου φορέα. Τέλος ένα γενικότερο σχόλιο/απορία (σε σχέση και με το άρθρο 7): σε τι αποσκοπεί η συγχώνευση τεσσάρων ερευνητικών κέντρων με το παρόν σχέδιο νόμου χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον επιστημονική αξιολόγηση και οικονομικοτεχνική μελέτη που να τεκμηριώνει την εξοικονόμηση πόρων και την απρόσκοπτη συνέχεια του ερευνητικού έργου των ερευνητικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται; Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ, μιας και οποιαδήποτε συγχώνευση/αναδιάταξη ερευνητικών κέντρων λογικά, και εφόσον πραγματικά ενδιαφέρει την πολιτεία η ύπαρξη ερευνητικών κέντρων που να είναι ανταγωνιστικά στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη και συντονισμένη, με επιστημονικά κριτήρια αναδιάρθρωση όλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, πρωτίστως προς όφελος της επιστημονικής έρευνας και κατά συνέπεια και της κοινωνίας; Σ. ΠίσπαςΕρευνητής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ