Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Σαρρής
Η υπαγωγή του ΕΚΚΕ, μαζί με άλλα τρία ερευνητικά κέντρα, σε ένα γενικό κατάλογο υπό συγχώνευση ή κατάργηση φορέων με ανομοιογενή χαρακτηριστικά που θα λειτουργήσει πιλοτικά και για περαιτέρω συγχωνεύσεις αποτελεί μια αιφνιδιαστική, βιαστική και ανορθολογική πολιτική που γίνεται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα. Τα ερευνητικά κέντρα είναι οι μόνοι δημόσιοι φορείς που αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιτροπές επιστημόνων διεθνούς κύρους, η δε εξέλιξη του ερευνητικού τους προσωπικού γίνεται με διαδικασίες ανάλογες των ΑΕΙ. Επιπλέον είναι οι πρώτοι και μοναδικοί ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν με την συγχώνευση των 56 ινστιτούτων τους σε 31 που πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 4051/2012. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) με το ΕΙΕ (ΝΠΙΔ) πέραν των υφισταμένων νομικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται, αναιρεί τη νομική φυσιογνωμία του φορέα που ο νομοθέτης έχει θεσμοθετήσει ως αυτοτελή και δημόσιο ( άρθρο 31 Ν. 1514/85) , ώστε να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, που είναι η μελέτη της ελληνικής κοινωνίας με βάση τους κανόνες της επιστήμης. Επιπλέον η πολιτεία αποφασίζει να καταργήσει στην ουσία ένα θεσμό που αποτελεί τον εθνικό της σύμβουλο (άρθρο 2 Π.Δ. 342/86). Εγείρονται επιπλέον θέματα συνταγματικότητας αφού παραβιάζονται τα άρθρα 16 παρ.1 και 103 παρ.4 που αφορά την κατάργηση της μονιμότητας.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και με επιστημονικά κριτήρια, αφού προηγουμένως προηγηθεί αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.Οι όποιες συγχωνεύσεις πρέπει να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι προσχηματικό χαρακτήρα και να προκύπτει οικονομικό όφελος μέσω συνεργιών. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπό συγχώνευση φορείς διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς και το ίδιο σύστημα διοίκησης/ παρακολούθησης έργων.Η καλύτερη λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλη από την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την ενδεχόμενη ένταξή του σε ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά συνολικά την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ερευνητικού ιστού της χώρας.Νίκος ΣαρρήςΕρευνητής ΕΚΚΕ
 
 
Γεώργιος Καρβελάς
Όσοι γνωρίζουμε τη παρούσα αποσαθρωμένη κατάσταση των ΕΠΑ κατανοούμε ότι το παρόν σχέδιο είναι ανεπαρκές και σίγουρα μη λειτουργικό. Η Πολιτεία δεν ανανέωσε το στελεχικό δυναμικό κι επί δεκαετίες άφησε να παρακμάσουν οι εν λόγω δομές.Εδώ και πολλά χρόνια οι ΕΠΑ στην Επαρχία υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, όσο για τις Στέγες Ανηλίκων έχουν πρόβλημα επιβίωσης,http://www.epaa.gr/epeigon2.htm.Σωστή η παρατήρηση του κ. Ευαγγελάτου για την τοποθέτηση Εφέτη ή Εισαγγελέα Εφετών ως Προέδρου, συμπληρώνω ότι το ίδιο ισχύει και για τους χαμηλότερα ιεραρχικά Δικαστικούς, απ’ τη στιγμή που η θέση αυτή δεν αξιολογείται ως έργο προσφοράς, αλλά ως εργασιακή επιβάρυνση.Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο τακτοποιεί περιουσιακές και υπαλληλικές εκκρεμότητες κυρίως ως αναφορά τις στέγες ανηλίκων των υπαρχόντων ΕΠΑ.Διαχειριστικά συγκεντρώνει τις Εταιρείες σε επίπεδο Εφετείου( λιγότερες μονάδες ) αφήνοντας το λειτουργικό μέρος –ανεξαρτήτως της μεταφοράς αρμοδιοτήτων- ουσιαστικά ως έχει –αντί ΕΠΑ σε κάθε Πρωτοδικείο διορίζονται Επιτροπές Προστασίας Ανηλίκων-.Τελικά, ανεξαρτήτως τρόπου λειτουργίας, αν οι δομές αυτές ιδιαίτερα στα πλαίσια των μετακινήσεων του στελεχικού δυναμικό του Δημοσίου δεν ενισχυθούν, είναι βέβαιο ότι το παρόν υπό διαβούλευση νομοθέτημα, θα αποτελέσει τον προθάλαμο της οριστικής καταργήσεώς τους .
 
 
Μιχάλης
καλημέρα Με αφορμή την κατάργηση οργανισμών και την μετάταξη (υποχρεωτική) υπαλλήλων θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα αναδιοργάνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών για να γίνουν λειτουργικές και αποδοτικές οι Υπηρεσίες. Με δεδομένη την μείωση του προσωπικού έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα μη λειτουργικότητας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με συγχωνεύσεις και μετακινήσεις προσωπικού. Οι μετακινήσεις προσωπικού κατά την γνώμη σου θα πρέπει να γίνονται σε 2 στάδια, αρχικά να δίνεται η δυνατότητα εθελοντικά να μετακινείται σε υπηρεσία και περιοχή της αρεσκείας του ο κάθε υπάλληλος και εφόσον δεν υπάρχει κάλυψη κενών να έχουμε υποχρεωτικές μετακινήσεις. Ακόμα ένας σημαντικός λόγος ύστερα από τις μειώσεις μισθών του προσωπικού που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν στην μετακίνηση είναι η οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων και πόσο μακριά είναι από την περιοχή συμφερόντων τους, τα ενοίκια είναι αφόρητα με τους σημερινούς μισθούς.
 
 
Κατερίνα ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ
Η πρόχειρη και άνευ ουσίας –εάν ουσία θεωρείται το όποιο ‘οικονομικό όφελος’ ή η ‘εξοικονόμηση πόρων’- ‘τακτοποίηση’, με το άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, τα των της Kοινωνικής ‘Eρευνας μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 9 θα πρέπει να αποσυρθεί.Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και της ΠΟΕΕΚ-Ι