Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Σαρρής
Η υπαγωγή του ΕΚΚΕ, μαζί με άλλα τρία ερευνητικά κέντρα, σε ένα γενικό κατάλογο υπό συγχώνευση ή κατάργηση φορέων με ανομοιογενή χαρακτηριστικά που θα λειτουργήσει πιλοτικά και για περαιτέρω συγχωνεύσεις αποτελεί μια αιφνιδιαστική, βιαστική και ανορθολογική πολιτική που γίνεται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα. Τα ερευνητικά κέντρα είναι οι μόνοι δημόσιοι φορείς που αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιτροπές επιστημόνων διεθνούς κύρους, η δε εξέλιξη του ερευνητικού τους προσωπικού γίνεται με διαδικασίες ανάλογες των ΑΕΙ. Επιπλέον είναι οι πρώτοι και μοναδικοί ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν με την συγχώνευση των 56 ινστιτούτων τους σε 31 που πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 4051/2012. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) με το ΕΙΕ (ΝΠΙΔ) πέραν των υφισταμένων νομικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται, αναιρεί τη νομική φυσιογνωμία του φορέα που ο νομοθέτης έχει θεσμοθετήσει ως αυτοτελή και δημόσιο ( άρθρο 31 Ν. 1514/85) , ώστε να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, που είναι η μελέτη της ελληνικής κοινωνίας με βάση τους κανόνες της επιστήμης. Επιπλέον η πολιτεία αποφασίζει να καταργήσει στην ουσία ένα θεσμό που αποτελεί τον εθνικό της σύμβουλο (άρθρο 2 Π.Δ. 342/86). Εγείρονται επιπλέον θέματα συνταγματικότητας αφού παραβιάζονται τα άρθρα 16 παρ.1 και 103 παρ.4 που αφορά την κατάργηση της μονιμότητας.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και με επιστημονικά κριτήρια, αφού προηγουμένως προηγηθεί αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.Οι όποιες συγχωνεύσεις πρέπει να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι προσχηματικό χαρακτήρα και να προκύπτει οικονομικό όφελος μέσω συνεργιών. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπό συγχώνευση φορείς διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς και το ίδιο σύστημα διοίκησης/ παρακολούθησης έργων.Η καλύτερη λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλη από την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την ενδεχόμενη ένταξή του σε ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά συνολικά την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ερευνητικού ιστού της χώρας.Νίκος ΣαρρήςΕρευνητής ΕΚΚΕ
 
 
Αλκιβιάδης Σολωμός
Αναρωτιέται κανείς ποια είναι η άποψη της Τρόϊκα για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που επιφέρει η δημιουργία ενός νέου υπερμεγέθους κρατικού φορέα, τη στιγμή που οι δύο από τις τρεις εταιρίες, ΔΕΘ και HELEXPO, δεν επιβαρύνουν ούτε με ένα ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο.
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
 
 
Α.Ε.
Σύμφωνα με το άρθρο 12§2 Ο σκοπός του νέου Ε.Κ.Α.Φ. περιορίζεται μόνο στην «… παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή».Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12§5 περ.(α) «Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου».Ζήτημα συνεπώς, τίθεται ως προς το αν θα εξακολουθήσει να ισχύει η καταβολή άλλων παροχών, όπως η επιδότηση των φορτοεκφορτωτών μέσω του Λ.Π.Φ.Λ., λόγω υποαπασχόλησής τους, ως και τα δώρα και οι άδειες τους, έξοδα κηδείας, όπως και κάθε άλλη παροχή προβλεπόταν από τον εκάστοτε Κανονισμό του οικείου ΚΑΦ.Οι παροχές αυτές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στους φορτοεκφορτωτές ως μη αντικείμενες στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή θα θεωρηθούν καταργημένες ως αντίθετες με τον περιοριστικώς αναφερόμενο σκοπό του Ε.Κ.Α.Φ. της §2 του αυτού άρθρου;Τέλος, αν τελικά προκριθεί η πρώτη άποψη υπέρ της διατήρησης αυτών, οι παροχές θα καταβάλλονται από τον Ε.Κ.Α.Φ.από τα αποθεματικά των πρώην Κ.Α.Φ.;
 
 
ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠΔΔ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΥΣ.