Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Δυστυχώς και η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει τη, χωρίς σχεδιασμό επιστημονική τεκμηρίωση και πραγματική διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα, λεγόμενη αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, ενώ η χρηματοδότηση της έρευνας από τον κρατικό προυπολογισμό έχει πέσει στο 0,4% του Α.Ε.Π και ήδη δεν επαρκεί ούτε για την, περικομμένη λόγω μνημονίου, μισθοδοσία των εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα. Συνεχίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και προχειρότητα που έγινε και η συγχώνευση σε επίπεδο ινστιτούτων με μόνο τον αριθμητικό στόχο της μείωσής τους απο 56 σε 31 χωρίς παράλληλα να προβλεφθεί στοιχειωδως η ομαλή τουλάχιστον διοικητική και λειτουργική μετάβαση. Στεκόμαστε λοιπόν, απέναντι στη συνεχιζόμενη πολιτική συρρίκνωσης της έρευνας που γυριζει την πλάτη στην επιστημονική κοινότητα. Στεκόμαστε απέναντι στην προσχηματική επικοινωνιακή τακτική της δήθεν διαβούλευσης, που ευτελίζει την πραγματική έννοια της δημοκρατίας. Στεκόμαστε απέναντι στην κραυγαλέα παραβίαση του Συντάγματος με την έξοδο της έρευνας από τον πυρήνα του δημόσιου και την αυτόματη κατάργηση της μονιμότητας. Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την άμεση απόσυρση των άρθρων 7 και 9 του παρόντος σχεδίου νόμου, είμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους του ΕΚΚΕ και του ΚΕΤΕΑΘ που συγχωνεύονται καταργούμενοι και μαζί με όλη την επιστημονική κοινότητα στους αγώνες για να αποκρούσουμε αυτη την πολιτική. Για το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΜ. Στεφανάκης Δ. Ποδάρας
 
 
Δημήτρης Δημητρόπουλος
Η επιλογή να προχωρήσει η πολιτεία σε συνενώσεις, εντάξεις ή συγχωνεύσεις μεμονωμένων ερευνητικών φορέων χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κριτήρια και αξιολογήσεις αποτελεί μεγάλο λάθος. Με αυτή την έννοια συνολικά το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ερευνητικού ιστού της χώρας.Αν παρόλα αυτά η πολιτική ηγεσία επιμένει στη ψήφισή του οφείλει τουλάχιστον να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της λειτουργίας των φορέων που αναγκαστικά συνενώνει. Δυστυχώς στον προς διαβούλευση νόμο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη με ποιο τρόπο το ΕΙΕ θα αναλάβει τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα ενός ακόμη ερευνητικού ινστιτούτου, όταν ο προϋπολογισμός του ιδίου είναι ελλειμματικός και δεν επαρκεί για την κάλυψη ούτε της μισθοδοσίας του υπάρχοντος προσωπικού του.Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν το -μετά την ένταξη του ΕΚΚΕ- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:Παράγραφος 2Ο φορέας υποδοχής πρέπει να διατηρήσει την ονομασία του Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), και τη διεθνή του ονομασία National Hellenic Research Foundation (NHRF), που αποτελεί διαβατήριο για τον ερευνητικό κόσμο στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα όπως είναι προφανές καλύπτει το σύνολο των ερευνητικών πεδίων. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει απλώς μια διευκρινιστική συμπλήρωση ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΙΕ αφοούν τις Θετικές, Ιστορικές και Κοινωνικές Επιστήμες.Παράγραφος 4Η παράγραφος πρέπει να απαλειφθεί διότι αντιβαίνει στο νομικό πλαίσιο για την έρευνα και στους κανόνες αναλογικής εκπροσώπησης σε διοικητικά όργανα. Είναι επίσης απολύτως παράλογο από τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία επέλεξε να εντάξει το ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, παρά τη θέληση και των δύο φορέων, κατόπιν να δυναμιτίζει τη λειτουργία του ΕΙΕ και την ομαλή ενσωμάτωση, δημιουργώντας ξεχωριστούς κανόνες λειτουργίας για τους εργαζόμενους σε αυτό.Παράγραφος 5Τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (α) δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην πράξη. Απαιτείται αναδιατύπωση του κειμένου. Δημήτρης ΔημητρόπουλοςΕρευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
Πιστεύω ότι πάλι συνεχίζουμε το ίδιο λάθος. Κανένα Υπουργείο και κανένας Υπουργός δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ένα φορέα «σφραγίδα», γιατί απλά ποτέ δεν υπήρξε καταγραφή και καταμέτρηση, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, πόσες εργατοώρες απασχολήθηκε και τι έργο παρήγαγε ο κάθε εργαζόμενος.Γιατί για παράδειγμα να καταργηθεί η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» και να μην απολυθούν πέντε υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, που μετά από δύο χρόνια δεν γνωρίζουν το νόμο του «Καλλικράτη»;Γιατί, στα Υπουργεία κυρίως, να υπάρχει ένας υπάλληλος για ένα αντικείμενο, που μπορεί να σημαίνει πέντε ώρες πραγματικής εργασίας το μήνα;Συνεπώς, αν πράγματι θέλουμε να βάλουμε κάποια σειρά στο λεγόμενο Δημόσιο, από αλλού θα πρέπει να ξεκινήσουμε.Πρώτα θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να είναι Δημόσιο και να το ιεραρχήσουμε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα.Σίγουρα βιαζόμαστε να πάρουμε τη «δόση». Όποιος όμως βιάζεται σκοντάφτει!Κατά την ταπεινή μου άποψη μόνο ο τομέας της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να έχει Δημόσιο χαρακτήρα. Όλοι οι άλλοι τομείς θα πρέπει να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.Επίσης, το Δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει μόνο τους απαραίτητους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.