Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
E. Kουράκου
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η κατάργηση δια της συγχωνεύσεως της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα των αποφάσεων. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια μιας το ΕΚΚΕ, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο πουεργάζεται σε αυτό σήμερα. Για άλλη μια φορά , μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις και χωρίς ουσιαστική εξοικονομιση πόρων, επιχειρείται να σταματήσει τομακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που επί 60 χρόνια συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικών ζητημάτων καιπροβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας E. Kουράκου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,evkour@gmail.com
 
 
Εφη Κώνστα
Στηρίζω απόλυτα την τοποθέτηση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι η μη αναφορά στα άρθρα 7 και 9 για μεταφορά των προϋπολογισμών του ΕΚΚΕ και του ΚΕΤΕΑΘ αντίστοιχα στο ΕΙΕ και ΕΚΕΤΑ δεν είναι τυχαία. Υποκρύπτει απολύσεις στο προσωπικό που δεν θα φαίνεται ότι τις κάνει η συγκυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ) αλλά τα Ερευνητικά Κέντρα από τι στιγμή που δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τις νέες δομές. Είναι σαφές ότι το ΕΚΚΕ και το ΚΕΤΕΑΘ δεν θα αποτελέσουν τις «Ιφιγένειες» αλλά το «προσάναμμα» στο βωμό της διάλυσης των υπόλοιπων Ερευνητικών Κέντρων.