Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Η σημερινή κατάσταση της Παμβώτιδας είναι πολύ κακή, χαρακτηρίζεται μέτρια έως βαριά μολυσμένη, ευτροφική έως υπερτροφική, βαρέα μέταλλα παρατηρούνται στη σάρκα των ψαριών, κυανοτοξίνες παρατηρούνται πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, η συμμετοχή των κυανοβακτηρίων στο φυτοπλαγκτόν είναι σε ποσοστό 90-99% όταν το επιθυμητό όριο είναι 10%. Αναχώματα περιόρισαν την έκτασή της κατά 5.000 στρέμματα (25% της επιφάνειας) και διέκοψαν την εισροή πηγαίων νερών, εκτρέποντάς τα προς τον ποταμό Καλαμά περιορίζοντας τον χρόνο ανανέωσης των υδάτων. Καταπατήσεις, μπαζώματα, αναχώματα, κρηπιδώματα απέκοψαν λιμναίες εκτάσεις σε συνεχόμενο μήκος 14 χιλιομέτρων (60% της περιμέτρου). Οι εκτάσεις που αποκόπηκαν είναι οι ρηχές εκτάσεις – υγρότοποι, οι σημαντικότεροι βιότοποι της λίμνης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως “φυσικοί καθαριστές νερού” απομακρύνοντας θρεπτικά συστατικά και ρύπους από γεωργικές απορροές και απόβλητα κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων. Σήμερα οι τάφροι εισροής μεταφέρουν το ρυπαντικό τους φορτίο απευθείας στη λίμνη, ενώ δέχεται και σημαντικό φορτίο αστικών αποβλήτων λόγω της γειτνίασης με την πόλη των Ιωαννίνων και τους γύρω οικισμούς. Η Πολιτεία τα τελευταία 50 χρόνια φέρει μεγάλη ευθύνη για τη συνεχιζόμενη καταστροφή του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, με τις άστοχες ενέργειες και παραλήψεις της και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει μέτρα για την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας της λίμνης, το μέλλον της οποίας κρίνεται αβέβαιο με βάση επιστημονικές μελέτες. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχει επιδείξει τα τελευταία ιδίως χρόνια μία σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη, ενημέρωση και προστασία της λίμνης. Δυστυχώς οι διοικούντες τον έχουν απαξιώσει πλήρως στην πράξη, καθώς όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του και το καταρτισμένο Σχέδιο Διαχείρισης, αλλά ενεργούν αντίθετα προς αυτές. Ένας από τους λόγους για την πολύχρονη καθυστέρηση θεσμοθέτησης Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας Παμβώτιδας είναι και οι αυξημένες αρμοδιότητες που δίνει στον Φορέα Διαχείρισης. Το πολιτικό προσωπικό έχει εθιστεί να λειτουργεί με γνώμονα το κομματικό και όχι το δημόσιο συμφέρον, χωρίς έλεγχο και για άλλη μία φορά προσπαθεί να φέρει στα μέτρα του ανεξάρτητους οργανισμούς και προεδρικά διατάγματα. Η επιχειρούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί μεθόδευση χειραγώγησής του, και μετατροπή ενός ανεξάρτητου οργανισμού σε ελεγχόμενη υπηρεσία. Στη δημοκρατία δεν ωφελεί να ελπίζουμε ότι θα μας τύχουν άριστοι κυβερνώντες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να μας διοικούν μέτριοι, όπως είμαστε όλοι μας. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα μας βοηθούν να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Η αυτονομία του οργανισμού που μεριμνά για την Παμβώτιδα είναι ένας τέτοιος θεσμός ελέγχου, δικλείδα ασφάλειας κατά ιδιοτελών συμφερόντων, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων από το 1978. Η κατάργηση της αυτονομίας του σαμποτάρει ευρωπαϊκούς θεσμούς που βελτιώνουν τη διοίκηση, προσφέρουν γνώση, διαφάνεια, περιορίζουν τη διαφθορά, και υπό τον μανδύα του εξορθολογισμού του δημοσίου φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Καθώς ο τουρισμός είναι κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής των Ιωαννίνων, η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους δεν συνιστά μόνο πράξη ηθικής ευθύνης αλλά και πράξη οικονομικού ορθολογισμού. Για αυτό η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πόλη των Ιωαννίνων. Επιπλέον ο Φορέας Διαχ. Παμβώτιδας δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ) από τα οποία έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του ως το 2015. Η Γιαννιώτικη Κοινωνία, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και βλέποντας και συγκρίνοντας τη μέχρι σήμερα ολιγωρία της Πολιτείας, ως προς την προστασία της Παμβώτιδας, απαιτεί να παραμείνει ο Φορέας Διαχείρισης ως έχει, όπως προτείνεται και για άλλους πέντε Φορείς και να του δοθούν επί πλέον αποφασιστικές αρμοδιότητες. Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως επανεξετάσετε το θέμα και εντάξετε τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στην κατηγορία των Φορέων που παραμένουν ως έχουν, λόγω της ιδιαιτερότητας του προστατευομένου αντικειμένου και της ιστορικότητας της λίμνη Παμβώτιδας και της γύρω περιοχής, η οποία με την υπ΄ αριθμ. Φ31/4425/212/75 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει χαρακτηρισθεί ως “τόπος ιστορικός και ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, γιατί συνδέεται άρρηκτα με τις ιστορικές στιγμές και παραδόσεις του νεώτερου Ελληνισμού”. Για το ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Ο Πρόεδρος Κων/νος Σακκάςhttp://www.ecoioannina.gr
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Γενικά σχόλια:ι) Θεωρείται αυτονόητο ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που εμπίπτει στα αναφερόμενα στο παρόν νομοσχέδιο -αφού είναι νόμος του κράτους- καταργείται (δηλ. νόμοι, Π.Δ., Κ.Υ.Α., Υ.Α. κλπ.).ιι) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι Κανονισμοί και Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής απ’ όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ώστε οι εθνικές αποφάσεις να μην αντίκεινται των Ευρωπαϊκών και οδηγείται η χώρα σε πρόστιμα ή χάνονται κονδύλια (π.χ. από το ΕΣΠΑ) λόγω της μη εναρμόνισης κι εφαρμογής τους.
 
 
Γιάννης Τριανταφύλλου
Ας τελειώνουμε! Κανονικά θα έπρεπε να γίνει αντί διαβούλευσης άμεση (=σήμερα!!) νομοθέτηση είτε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου είτε με προεδρικό διάταγμα. Και θα έπρεπε αντί χρόνου έναρξης ισχύος να οριστεί χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας λύσης/συγχώνευσης ή ότι άλλο των φορέων αυτών η 31.12.2012… Πόσο ακόμα νομίζετε πως η κοινωνία θα ανέχεται να πληρώνει άχρηστους φορείς; Λέει ο λαός «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει σαράντα μέρες κοσκινίζει», έτσι έχετε καταντήσει!
 
 
ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη διαβούλευση για την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ Δευτέρα, 8.10.12 Η δημιουργία του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων & Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων, αποδείχθηκε εξόχως αποτελεσματική στο ακανθώδες ζήτημα της οργάνωσης και ουσιαστικής προώθησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης των ιστορικών κτηρίων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.Αν και- Η διατήρηση με τη μορφή «Διευθύνσεων» των Διεπιστημονικών Επιτροπών που λειτουργούν, θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – μετά από αυτό τι;;;-- Η μετάθεση των αρμοδιοτήτων λογιστικής υποστήριξης, διαχειριστικού συντονισμού και επίλυσης διοικητικών & επιστημονικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων, όπως εισηγείται η παρέμβαση στη διαβούλευση της 2.10.12 του ΥΠΠΟ, αντί των σχετικών Διευθύνσεων Αναστήλωσης που προέβλεπε η αρχική εισήγηση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Είναι προφανές, ότι προτείνοντας να προΐστανται των Επιτροπών Τεχνικών / Αναστηλωτικών Έργων Υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες, ανατρέπεται το ισχύον λειτουργικό και άκρως αποτελεσματικό επιτελείο του καταργούμενου Ταμείου στον τομέα της Διοίκησης, αποδίδοντας την σε ένα γενικό και όχι τεχνικά εξειδικευμένο τομέα της Γενικής Διεύθυνσης, οξύνοντας και ενισχύοντας μεταξύ άλλων αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση. Θέση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο διαβουλευόμενο ζήτημα είναι η υπαγωγή των διατηρούμενων Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών των υλοποιούμενων Έργων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης ως τομέων άμεσου αντικειμένου.
 
 
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑΙΟΛΟΥ 42-44ΑΘΗΝΑ 105 60 ΤΗΛ.:210 36 89 540 T.K. 105 60Site: http//:hpsa.gr, e-mail:info@hpsa.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 4-9-2012 Σε μια εποχή που τα κοινωνικά προβλήματα οξύνονται και η ελληνική κοινωνία της κρίσης μαστίζεται από αυξανόμενη ανεργία, φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, η Κυβέρνηση επιλέγει να «συγχωνεύσει « το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ΕΚΚΕ. Η μέσω συγχώνευσης κατάργηση επί της ουσίας του μοναδικού δημόσιου Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας αποτελεί μία τεράστια οπισθοδρόμηση και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όπου η κοινωνική έρευνα, η γνώση και η τεκμηρίωση των δημόσιων πολιτικών είναι όσο ποτέ απαραίτητες. Το ΕΚΚΕ, καταξιωμένος ερευνητικός θεσμός με 60 και πλέον χρόνια ιστορίας και αξιόπιστη διεθνή παρουσία, βρέθηκε στη λίστα των 21 φορέων πού «κατά προτεραιότητα» καταργούνται η συγχωνεύονται άμεσα. Το ΔΣ της ΕΕΠΕ θεωρεί ότι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα και της αυτοδυναμίας της κοινωνικής έρευνας είναι πρωταρχικής σημασίας σήμερα, σε συνθήκες κρίσης της χώρας. Γι αυτό και είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη κατάργηση της αυτοτέλειας του Εθνικού Φορέα της Κοινωνικής Έρευνας στη χώρα μας, ζητάμε δε από τα αρμόδια όργανατης Πολιτείας να επανεξετάσουν τις σχετικές αναγγελθείσες αποφάσεις τους, στα πλαίσια μιας συνολικής αναοριοθέτησης του θεσμικού πλαισίου της έρευνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο