Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννα Παπαθανασίου
Μετέχοντας στη δυνατότητα έκφρασης γνώμης για το περίφημο –πλέον- άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου, δεν χρειάζεται να δηλώσω ότι ασπάζομαι τις θέσεις των συναδέλφων που υπογράμμισαν -σε όλους τους τόνους και με όλους τους δυνατούς τρόπους- τα δεινά που επιφέρει η «συγχώνευση» των δύο ιστορικών αλλά με διακριτή επιστημονική ταυτότητα ερευνητικών θεσμών, όπως το ΕΚΚΕ και το ΕΙΕ. Δηλώνοντας λοιπόν εξαρχής την αντίθεσή μου με τη νέα «επιχείρηση σκούπα» της τριμερούς κυβέρνησης –αυτή τη φορά στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών- περιορίζομαι με την παρέμβασή μου αυτή στο να επισημάνω δύο «ειδικά» προβλήματα-θέματα που δεν έχουν επαρκώς μέχρι σήμερα εκτεθεί στο πάνελ των «διαβουλευομένων».Το πρώτο αφορά το σοβαρότατο ζήτημα των «πνευματικών δικαιωμάτων» που προκύπτουν από το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του ΕΚΚΕ στα 50 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, αλλά και εκείνων που προκύπτουν από την εκδοτική του δραστηριότητα μέσω της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών και των εκδόσεών του. Αν ο νομοθέτης προβλέπει –με μεγάλη προχειρότητα- τη μεταβίβαση της «εμπράγματης περιουσίας» του ΕΚΚΕ στο νέο φορέα ΕΙΕ – ΚΘΙΚΕ πως αντιμετωπίζει το ζήτημα των «πνευματικών δικαιωμάτων» και των εκδόσεων; Υπακούουν άραγε κι αυτά στην ίδια λογική;Αντίστοιχο πρόβλημα προκύπτει ως προς την τύχη του αρχείου του ΕΚΚΕ. Αν τα τρέχοντα τεκμήρια των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Κέντρου, με άλλα λόγια το ενεργό αρχείο του Κέντρου περιέρχεται στο νέο και υπό ενιαία διοίκηση φορέα, διερωτώμαι για την τύχη του «ιστορικού αρχείου» και του «αρχείου ερευνών» του ΕΚΚΕ. Ταξινομούνται και αυτά στην κατηγορία «εμπράγματη περιουσία»;Αξιότιμοι κύριοι, η ιστορία κάθε οργανισμού –πολύ περισσότερο ενός ενεργού και ακόμη δραστήριου θεσμού- ενυπάρχει στα τεκμήρια της δράσης του και ανακαλείται μέσα από τη μνήμη που τα διαφυλάσσει και τα συντηρεί. Αποσπώντας τα υλικά της πνευματικής παραγωγής του ΕΚΚΕ και τα αρχειακά τεκμήρια του παρελθόντος από το νέο ινστιτούτο που επιθυμείτε να δημιουργήσετε, δεν καταργείτε μόνο το ΕΚΚΕ –για λόγους που εσείς μόνον γνωρίζετε. Είναι μάλλον προφανές ότι με τις πρακτικές αυτές επιδιώκετε να ισοπεδώσετε τη μακρά ιστορία του Kέντρου και να ξεριζώσετε τη μνήμη για την παρουσία και τις διαδρομές ενός φορέα που στάθηκε ο μοναδικός και αξιόπιστος παρατηρητής των ποικίλων όψεων της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας.Ύψιστη υποχρέωση του νομοθέτη αποτελεί η μέριμνα για την ειδική αντιμετώπιση αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης του ΕΚΚΕ και η διατήρησή της στην περιουσία του νέου Ινστιτούτου με την πρόβλεψη ιδιαίτερης ρύθμισης. Η πρόταση αυτή δεν αναιρεί, όπως είναι φυσικό, την εξ αρχής κατατεθειμένη αντίθεσή μου στην επιχειρούμενη «συγχώνευση». Ως μέλος της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΚΕ, τάσσομαι υπέρ της απόσυρσης του άρθρου 9. Ιωάννα Παπαθανασίου, ιστορικόςΚύρια ερευνήτρια του ΕΚΚΕ
 
 
Νίκος Σαρρής (εκ μέρους της Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι)
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων ( Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι) μετά την εξαγγελία από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των συγχωνεύσεων των ερευνητικών κέντρων κατήγγειλε με το από 26/7/2012 δελτίο τύπου και διατύπωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίρρησή της με την εξαγγελθείσα συγχώνευση ΕΚΚΕ-ΕΙΕ για μια σειρά από λόγους με κυριότερο ότι αποκόπτεται η έρευνα από το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, αφού τα εν λόγω ερευνητικά κέντρα αποτελούν τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.Με τη σημερινή της ανακοίνωση έρχεται να τοποθετηθεί επί του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και ειδικότερα να επισημάνει ότι οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων :1. Είναι αντισυνταγματικές γιατί στην περίπτωση του ΕΚΚΕ καταργείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορεί να προκρίνουν παρόμοιες διαδικασίες και σε άλλα ΝΠΔΔ και στο δημόσιο γενικότερα. Καταργείται έτσι το αρ. 103 παρ. 4 του Συντάγματος.2. Γίνονται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα (Ν.1514/85)3. Τα οικονομικά/αναπτυξιακά οφέλη είναι κατ’ ουσίαν ανύπαρκτα.4. Αντιβαίνουν τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας, μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας5. Σηματοδοτούν τη βίαιη απόσυρση του Κράτους από την υποχρέωσή του να υπερασπίζεται αλλά κυρίως να εγγυάται δημόσια αγαθά, τα οποία είναι θεμελιώδη για τους πολίτες και γι’ αυτό προστατεύονται από το Σύνταγμα (π.χ., παιδεία, έρευνα, υγεία, πρόνοια).Καταργείται έτσι το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος.Για τους λόγους αυτούς ζητάει την απόσυρση του άρθρου 9 που αφορά στη συγχώνευση ΕΚΚΕ-ΕΙΕ.Για τους ίδιους στην συντριπτική πλειονότητα λόγους πρέπει να αποσυρθεί και το άρθρο 7 που αφορά στην ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. Για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Νίκος Σαρρής Κώστας Τουρναβίτης
 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου με στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας μας. Ο συντονισμός που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΟΠΕ και αμπελοοινικού κλάδου δεν ήταν εύκολος. Έχουν δαπανηθεί εργατοχρόνια και πολλά χρήματα προκειμένου να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα. Επίσης, αναπτύχθηκαν ειδικευμένα εργαλεία στρατηγικής μάρκετινγκ, δημιουργήθηκαν οι βασικές υποδομές για την ανάπτυξη του κλάδου και την αύξηση της εξωστρέφειας, και επιτεύχθηκε ουσιαστική συνεργασία. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο γεγονός ΟΠΕ και ΕΔΟΑΟ να καταθέσουν από κοινού Πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης, με σημαντική κοινοτική επιδότηση και πιεστικές προθεσμίες για την αγορά της Β. Αμερικής – μιας από τις πιο βασικές εξαγωγικές αγορές του κλάδου– και της ελπιδοφόρου αγοράς της Κίνας.Εκφράζουμε την ανησυχία μας ακύρωσης όχι μόνο του Προγράμματος αλλά και ολόκληρης της προσπάθειας που έχει γίνει τόσα χρόνια στον κλάδο και στις εξαγωγές σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.Θα πρέπει όλοι από κοινού να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάπτυξης του ΟΠΕ και όχι προς την κατεύθυνσή αποδιοργάνωσή του. Η συνένωση HELEXPO – ΔΕΘ είναι απολύτως αυτονόητη κα είναι σύμφωνοι όλοι και δεν μπορεί να σχετίζεται με τον ΟΠΕ και τις δράσεις του. Είναι κάτι που αφορά σε εκθέσεις εσωτερικού οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν από τον ΟΠΕ με προσκλήσεις αγοραστών.
 
 
DESPOINA
Ελπίζω η συγχώνευση να μην αφορά μόνο την μείωση των διοικητών και των διοικητικών συμβουλείων.Να ακολουθήσει γρήγορα δημιουργία καινούριων οργανισμών και να γίνει η καλύτερη δυνατη αξιοποιήση του προσωπικού με βάση προηγούμενη αξιολόγηση.Οσο για τις κτιριακές ανάγκες και τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό(κυρίως ιατρονοσηλευτικό, 1 νοσηλευτής προς 51 ασθενείς ανά βάρδια) δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.Το εκάστοτε υπουργείο είναι ενήμερωμένο.