Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Νικ….
Δε γνωρίζω για κάθε Οργανισμό τι έργο επιτελεί. Αυτό το γνωρίζει η επίσημη κρατική ηγεσία και γι΄αυτό δέχομαι τις προτάσεις της. Ο σχεδιασμός του Δημοσίου είναι το πρόβλημα. Το ιεραρχικό μοντέλο που χρόνια τώρα έχει υοθετιθεί και εφαρμόζεται μάλλον έχει παρακμάσει. Το νέο μοντέλο θα πρέπει να έχει συλλογική κατεύθυνση δηλαδή να δίδεται βάση στις ομάδες εργασίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και να μην υπάρχουν φορείς με τις ίδειες αρμοδιότητες. Η περιβόητη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση να πάρει σάρκα και οστά.
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Σωστό το συγκεκριμένο μέτρο.Για την ΔΕΘ προτείνεται για λόγους λειτουργικότητας να ενταχθεί στην τοπική περιφέρεια, στη αρμόδια διεύθυνση.Η νέα εταιρία να έχει το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εκθέσεων που γίνονται στην Ελλάδα και διενεργούνται για την προώθηση Ελληνικών προϊόντων.Η προώθηση των εξαγωγών θα πρέπει να λειτουργήσει με νέα πρότυπα, για ουσιαστική βοήθεια στους εξαγωγείς κι όχι ΜΟΝΟ με τον παραδοσιακό τρόπο της συμμετοχής σε εκθέσεις όπου λειτουργούν περίπτερα ακόμη με υπαλλήλους του ΟΠΕ που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες και δεν έχουν τουλάχιστον τα ελάχιστα επικοινωνιακά προσόντα.Το υπάρχον σύστημα ανάθεσης σε ιδιώτες είναι «διαβλητό» και θα πρέπει να αναθεωρηθεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.Να ενισχυθεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΕ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γίνονται κοινωνοί σύγχρονων πληροφοριών. Το όλο σύστημα επικοινωνίας του ΟΠΕ χρήζει αναθεώρησης.Το Ιστιτούτο συσκευασίας που λειτουργεί στο ΟΠΕ, δικό του το κτήριο, να ενταχθεί ουσιαστικά στον ΕΛΟΤ κι όχι με μεσοβέζικες διατάξεις που δυσχεραίνουν το έργο του.
 
 
Κονιόρδος, Σωκράτης
Προς κάθε ενδιαφερόμενο και αρμόδιο, Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη λόγω άγνοιας ή συστηματικής υποτίμησής της από τους κατά καιρό κυβερνώντες. Τη θέση της κοινωνικής έρευνας συχνά-πυκνά καταλαμβάνει η εικοτολογία και η δημοσιογραφική έρευνα, που σαφώς δεν επαρκούν για την παραγωγή συστηματικής και έγκυρης γνώσης αναφορικά με την Ελληνική κοινωνία. Όμως, η ύπαρξη κοινωνικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της είναι τελείως απαραίτητα για την επιτυχία της οποιαδήποτε καλώς σκοπούμενης παρέμβασης στο κοινωνικό σώμα. Πραγματικά, η κατάσταση αυτή της απουσίας ή της περιορισμένης ύπαρξης αξιόπιστων έγκυρων πληροφοριών κοινωνικο-επιστημονικής προέλευσης προκαλεί πολύ σοβαρές δυσχέρειες στον σχεδιασμό και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, η οποία συστηματικά αστοχεί. Παρ’ όλα τα προβλήματα χρόνιας υποχρηματοδότησης, αντιξοότητες, αδυναμιών λειτουργικής οργάνωσης, κ. ά., με τα οποία το ελληνικό δημόσιο «προικοδότησε» το μοναδικό κέντρο κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), αυτό ως σύνολο πέτυχε να δημιουργεί αξιόλογο έργο. Το έργο αυτό μερικώς αποτυπώνεται σε εκδόσεις του, όπως είναι η μοναδική «Επιθεώρηση Κοινωνικών Μελετών», βιβλία όπως τα πρόσφατα «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012», «Πρόληψη Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών: Καλές Πρακτικές», «Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα», ή διεθνείς έρευνες, όπως είναι η πολύσημη «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». Το έργο που παράγεται στο ΕΚΚΕ πολύπλευρα πληροφορεί για τις διεργασίες στον κοινωνικό χώρο.Σήμερα, στα πλαίσια μίας στείρας λογιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος περιορισμού του δημόσιου χρέους, προτείνεται η συγχώνευση του δημόσιου δικαίου ΕΚΚΕ με το ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Κάτι τέτοιο όμως δεν αντιμετωπίζει το ουσιαστικό πρόβλημα υπο-χρηματοδότησης του κοινωνικο-ερευνητικού έργου που δημιουργεί το ΕΚΚΕ. Από την άλλη πλευρά, συγχέει τον διακριτό ρόλο, λειτουργία και ανάγκες της κοινωνικής έρευνας με άλλους επιστημονικούς τομείς, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη παραγνώρισή της, αντίθετα με την πρακτική των ανεπτυγμένων ερευνητικά χωρών. Η συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης δεν έρχεται να διευκολύνει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και θετικής αξιοποίησης των πορισμάτων της αλλά, άσχετα από προθέσεις, έρχεται να λειτουργήσει διαλυτικά προς αυτή, κάτι που θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική κοινωνία συνολικά προς όφελος της οποίας, ας το θυμίσουμε, πραγματοποιείται η κοινωνική έρευνα. Συνεπώς η αντιπαραγωγική, στείρα και ερευνητικά αδιέξοδη αυτή πρόταση συγχώνευσης θα πρέπει να αποσυρθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα του ΕΚΚΕ να διεξαγάγει αυτοτελώς κοινωνικά χρήσιμη κοινωνική έρευνα υψηλής ποιότητας. Με την προσήκουσα τιμή, Σωκράτης ΚονιόρδοςΑναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας,Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Κοινωνιολογία»,Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ηλεκτρεονικό Ταχυδρομείο:skoni@social.soc.uoc.gr
 
 
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ. ΤΟ ΥΦ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΩΝ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.
 
 
dimitris p
Νομίζω πως θα έπρεπε να δημοσιευθεί και η αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου προς διαβούλευση. Στην κρίσιμη οικονομική και κοινωνική περίοδο που διανύει η Χώρα μας απορώ βάσει ποιάς στρατηγικής αποφασίζουν ακόμα και σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί. Μελέτησα ιδιαίτερα το Νομοσχέδιο, εφόσον δεν συμφωνώ άκριτα στην κατάργηση ή συγχώνευση φορέων. Δεν νομίζω ότι ο εξορθολογισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων, όπως έθεσε ο κ. Πάγκαλος, είναι απλά η εφαρμογή ενός όποιου Νομοσχεδίου με όνομα τρανό που ρίχνει στάχτη στα μάτια όσων δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τους φορείς ή δεν αναλύουν επαρκώς το πόσοι καταργούνται-πόσοι συγχωνεύονται-τι κερδίζουμε και τι χάνουμε τελικά.Συγκεκριμένα, ως Μηχανικός και στον τομέα που με αφορά, κρίνω ότι η κατάργηση του ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών) είναι ένα δαπανηρό λάθος για τον τεχνικό κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος φορέας που να έχει ασχοληθεί ουσιαστικά και σε βάθος με την ποιότητα των έργων, δεν υπάρχει άλλος φορέας που να μπορεί να εκσυγχρονήσει τιμολόγια δημοσίων έργων (που ακόμα αναθεωρούνται με πεπαλαιωμένες μεθόδους και είναι εκτός πραγματικότητας), δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος φορέας (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου που ως σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα) που να μπορεί να συντάξει και να εκσυγχρονήσει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Δημοσίων Έργων.Όταν σε όλες τις χώρες του κόσμου έχουν αναπτυχθεί φορείς αντίστοιχοι ή ανάλογοι με το ΙΟΚ με ευρύτατη στελέχωση και σημαντική παραγωγή έργου, το Ελληνικό Κράτος μετά τα όσα έχει επενδύσει για πάνω από μία δεκαετία σε αυτό το φορέα καταργεί και πετάει στα σκουπίδια την όποια τεχνογνωσία υπαλλήλων (είναι οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούνται-ίσως γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα) και πίστωση εκατoμμυρίων € που πρόσφατα είχαν διατεθεί στο ΙΟΚ μέσω ΕΣΠΑ για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Άρθρων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων Έργων. Περίεργο το γιατί καταργείται στην συγκεκριμένη συγκυρία, ενώ διασφαλίστηκαν μέσω ΕΣΠΑ τα οικονομικά μέσα για την επιβίωση του και την παραγωγή του σημαντικότατου αυτού έργου, και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο που όπως όλοι οι Μηχανικοί γνωρίζουν μηδενικό έργο έχει παράξει προς το σκοπό αυτό.Όταν λοιπόν οι κ.κ. Υπουργοί θέτουν προς διαβούλευση ένα Νομοσχέδιο ας έχουν την καλοσύνη να μας ενημερώνουν, σαν αν είμαστε νοήμονες άνθρωποι, για το τι τελικά κερδίζει ο Ελληνας φορολογούμενος και τι χάνει ουσιαστικά.