Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Λύντα Παπαγαλάνη – Καλαφάτη
Στο ΕΚΚΕ εργάστηκα σαν φοιτήτρια το 1965 στο Μόναχο στη μεγάλη έρευνα για τη μετανάστευση που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία υπό τη διεύθυνση των κ. Β. Φίλια, Γ. Νοταρά και Π. Σκούφη. Με έναυσμα αυτήν την έρευνα αφού τελείωσα τη Νομική Αθηνών υπηρέτησα σαν ερευνήτρια και πανεπιστημιακός δάσκαλος τις κοινωνικές επιστήμες από το 1968. Στη διαδρομή αυτή η διδασκαλία και οι κοινές ερευνητικές προσπάθειες με έφεραν κοντά – σαν φίλη και στενή συνεργάτρια – με τους ανθρώπους που θεμελίωσαν θεσμικά ό,τι υπάρχει σήμερα: τον Ιωάννη Περιστιάνη, τον Γιώργο Μιχαηλίδη – Νουάρο, την Ιωάννα Λαμπίρη – Δημάκη, τον Βασίλη Φίλια ,τον Νικόλαο Σβορώνο και νεώτερους κοινωνικούς επιστήμονες, γνωστούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσα από αυτήν την διαδρομή θα ήθελα να καταθέσω τον ενθουσιασμό και τον κόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν τόσο το ΕΚΚΕ όσο και η πανεπιστημιακή θεσμοθέτηση της διδασκαλίας της κοινωνιολογίας. Θα ήθελα να βεβαιώσω για την κατάθεση γνώσεων, αφιλοκέρδειας και κόπου με τα οποία πραγματοποιήθηκε το συλλογικό αυτό όραμα. Το όραμα αυτό ποτέ δε θα είχε ολοκληρωθεί αν ο καθένας δε ξεπερνούσε τις προσωπικές του φιλοδοξίες ή τις πολιτικές του επιλογές.Εν ονόματι όλων αυτών των ανθρώπων και των προσπαθειών εκφράζω την αντίθεσή μου στην κατάργηση του ΕΚΚΕ. Λύντα Παπαγαλάνη Καλαφάτη, Κοινωνιολόγος – Κοινωνική Ανθρωπολόγος,Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Κεφαλάς
Η ανάλυση των άρθρων 9 και 15 αναδεικνύει όλο και μεγαλύτερες εκπλήξεις στον υποψιασμένο αναγνώστη, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση της Ερευνητικής Κοινότητας για την προχειρότητα της σύνταξης του νομοσχεδίου, αλλά και των προσωπικών ατραπών και επιλογών…Η παράγραφος 1δ του άρθρου 15 (γενικές διατάξεις) προβλέπει ότι: «Η σχέση έμμισθης εντολής των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως και δ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, λύεται αυτοδικαίως…». Επιπροσθέτως, το άρθρο 9 προβλέπει «Ένταξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.)». Σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 15, οι έμμισθες υπηρεσίες των δικηγορικών /ου γραφείων/ου που παρέχουν/ει νομική συμβουλή στο ΕΚΚΕ θα μεταφερθούν στον νέο φορέα. Δοθέντος ότι το ΕΙΕ έχει τις δικές του νομικές υπηρεσίες, το νέο υβριδικό μόρφωμα θα αποκτήσει ενισχυμένη νομική υποστήριξη με επιπλέον κόστος. Το εύλογο ερώτημα κ. Υπουργέ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ποιος θα αναλάβει το επιπλέον κόστος της ενισχυμένης νομικής υποστήριξης; Μήπως τα έσοδα από τα ερευνητικά προγράμματα των δύο θετικών κέντρων του ΕΙΕ ; Βεβαίως, τέτοιες ουσιαστικές λεπτομέρειες θεωρήθηκαν μάλλον ασήμαντες από τον συντάκτη του νομοσχεδίου! Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος ΚεφαλάςΔντης ΕρευνώνΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής ΧημείαςΕΙΕ