Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερινόπουλος Λάμπρος
Η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει σα σκοπό την περαιτέρω υποβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα θέτοντας για άλλη μια φορά εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα τύπου «Έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα στη χώρα, με το περιβάλλον θα ασχολούμαστε;» Η συγχώνευση όμως αυτών των φορέων θα έχει ελάχιστα οφέλη και σε μερικές περιπτώσεις τα ακριβώς αντίθετα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς:α. Τα ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης δεν αμοίβονται, επομένως το οικονομικό όφελος θα είναι ελάχιστο από την εξοικονόμηση των οδοιπορικών.β. Οι περισσότεροι Φορείς στεγάζονται σε κτήρια παραχωρημένα από Δήμους, Κοινότητες κλπ. Με τις συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν μεγαλύτερα κτίρια για να στεγάσουν το προσωπικό των Φορέων που θα συγχωνευτούν.γ. Να πάρουμε σαν παράδειγμα τη συγχώνευση Αμβρακικού – Μεσολογγίου – Καλαμά. Η Αρτα, έδρα του νέου φορέα απέχει 110 χλμ. από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Καταλαβαίνει κανείς οτι τα έξοδα σε βενζίνη που θα χρειάζονται τα αυτοκίνητα του φορέα για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής θα είναι πολλαπλάσια πλέον, ενώ θα υπάρχουν και χαμένες εργατοώρες λόγω της μεγάλης απόστασης. Τεράστιο και φυσικά σημαντικότερο όλων, θα είναι και το οικολογικό κόστος από την υποτιθέμενη συγχώνευση. Είναι αδιανόητο να συγχωνεύονται φορείς που διαχειρίζονται τις σημαντικότερες σε βιποικιλότητα περιοχές της χώρας όπως πχ οι αντίστοιχοι της Κερκίνης, Βόλβης – Κορώνειας και Αξιού – Λουδία Αλιάκμονα, 3 διεθνούς σημασίας υγρότοποι Ramsar της βόρειας Ελλάδας. Τελειώνοντας να αναφέρω ότι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης αυτής θα είναι καταστροφικό καθώς οι νέοι φορείς θα πρέπει να διαχειριστούν πολύ μεγάλες περιοχές, αυτό εκ των πραγμάτων δεν θα είναι δυνατό και συνεπώς θα οδηγήσει σε νέες καταδίκες της Ελλάδας και νέα πρόστιμα καθώς δε θα εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε σα χώρα.
 
 
Κούλα Κασιμάτη
Για το ΕΚΚΕΏστε η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του ΕΚΚΚ μέσω της συγχώνευσής του στο Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών! Αλήθεια, δεν χρειάζεται την κοινωνική έρευνα η χώρα μας; Δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος της στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σήμερα που η ίδια αυτή κυβέρνηση διακηρύσσει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές; Μήπως το ρόλο του ΕΚΚΕ, ως κατ’εξοχήν δημόσιου ερευνητικού φορέα θα αντικαταστήσουνε άλλλοι ιδιωτικοί φορείς- είμαστε στη λογική όλα να γίνουν ιδιωτικά; Τότε όμως θέτουμε κάποια ερωτήματα όπως:1) Μπορεί να αναπτυχθεί σωστά η κοινωνική έρευνα από ιδιωτικούς και κατά συνέπεια κερδοσκοπικούς οργανισμούς; Πιστεύουμε όχι, γιατί η χρονοβόρα διαδικασία , η διεπιστημονική προσέγγιση και η καλή ποιότητα της πληροφόρισης απαιτούν υψηλό κόστος το οποίο το ιδιωτικό γραφείο θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει για να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της έρευνας.2) Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι απαλλαγμένη πάντοτε από σκοπιμότητες που να εξυπηρετούν τους αναδόχους; Ασφαλώς όχι, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος το ιδιωτικό γραφείο να υποκύπτει στις υποδείξεις του χρηματοδότη της έρευνας για να μην χάσει «τον πελάτη»3) Μπορεί να αναπτυχθεί έρευνα για θέματα που δεν έχουν άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα, ωστόσο όμως είναι αναγκαία για την προαγωγή της επιστήμης στο θεωρητικό επίπεδο; Προφανώς όχι . Ποιος ιδιωτικός φορέας θα ενδιαφερθεί για προγράμματα που στοχεύουν σε μεθοδολογικές τεχνικές και θεωρητικά θέματα; Ασφαλώς κανένας γιατί αυτά δεν έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον, ούτε χρηματοδότηση εύκολα θα παρουσιαστεί.Είναι τυχαίο που στις αναπτυγμένες χώρες οι ερευνητικοί φορσείς είναι δημόσιοι ( CNRS στη Γαλλία, SCRC στην Αγγλία). Κρίμα που η εξοικονόμηση πόρων κατά την κυβέρνηση θα γίνει σε βάρος της παιδείας, της έρευνας και του πολιτισμού.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης και βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, κατέχοντας σε κύκλο εργασίας το 26% του συνόλου της μεταποίησης. Απασχολεί περισσότερους από 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και καλύπτει το 25% της βιομηχανικής παραγωγής με πωλήσεις που ανέρχονται στα 13 δις ευρώ. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω των 3 δις ευρώ, καλύπτοντας το 29% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων.Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας. Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του. Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα. Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.
 
 
Petros
Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθώ ως ενεργός πολίτης την διαβούλευση για την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO-ΟΠΕ.Εντυπωσιακές είναι δε οι παρεμβάσεις απο θεσμικούς φορείς η πρόσωπα της πόλης, που για ακόμη μια φορά κρύβουν την αλήθεια ή αποσιωπούν τις πραγματικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της πόλης που έχουν σχέσεις με το διαχρονικά πολύτιμο αναπτυξιακό-οικονομικό εργαλείο που είναι ο εκθεσιακός φορέας.1.Η όποια συγχώνευση δεν βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκθεσιακής δραστηριότητας ή των εξαγωγών θα είναι εν τη γενέσει του θνησιγενές.2.Η ιεράρχηση των επιδιοκώμενων στόχων θα πρέπει να είναι σαφείς.3.Η αξιολόγηση της λειτουργίας των υπο συγχώνευση φορέων πρέπει να γίνει με βάσει την μέχρι σήμερα λειτουργία τους καθώς και ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.4.Ο διαχωρισμός στην λειτουργία του ιδιωτικού-ανταγωνιστικού με όρους αγοράς τομέα και της υποστήριξης του κράτους (δημόσια παρέμβαση) στην ανάπτυξη των εξαγωγών, στην δημιουργία ισχυρού branding για τα ελληνικά προιόντα,κ.α.5. Η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού απο το δημόσιο τομέα αλλά και την εμπειρία των φορέων που ασχολούνται με την εξωστρέφεια με ένα και μοναδικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα και τις οικονομίες κλίμακος. Με βάση τα παραπάνω η διακριτή λειτουργία ενός φορέα εθνικής εμβέλειας για τις εξαγωγές, που θα συντονίζεται απο ένα ανεξάρτητο συμβούλιο στρατηγικού χαρακτήρα για την εξωσρέφεια της χώρας, και ενός φορέα για την εθνική εκθεσιακή δραστηριότητα είναι το μόνο ορθολογικό σχήμα. Οι δύο αυτοί φορείς μπορούν να συνεργάζονται οριζόντια στην λογική της αποτελεσματικής λειτουργίας τους αλλά και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.Αυτό εδράζεται και στο ότι ο ΟΠΕ είναι ένας κοινωφελής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδοτείται απο το κράτος (όπως γίνεται άλλωστε και σε όλες τις χώρες), ενώ αντιθέτως η ο εκθεσιακός φορέας δεν επιδοτείται αλλά λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ετσι επιτυγχάνεται και ο στόχος του διαχωρισμού του δημοσίου απο τον ιδιωτικό λογιστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση λειτουργίας, κάτω απο τον ίδιο όπως προτείνεται φορέα, θα προκύψουν θέματα ανταγωνισμού το γνωστό state aid.Σε ότι αφορά την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO με την δημιοργία ενός εθνικού εκθεσιακού φορέα είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά σημασία έχει η διαδικασία, ο τρόπος και το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.Η αξολόγηση της δραστηριότητας τους, του προσωπικού της, η αποτελεσματικότητά τους την τελευταία δεκαετία αλλά και η αναγκαιότητα άσκησης κάποιων λειτουργιών πρέπει να αποτελέσουν τα κριτήρια με βάσει τα οποία θα γίνει η συγχώνευση τους.Αποτελεί λοιπόν ενδιαφέρον όπως προανέφερα, ιδιαίτερα απο φορείς ή πολίτες που έχουν συμμετάσχει και σε Δ.Σ. αυτών των εταιρειών,ότι δεν προτείνουν λύσεις με βάση αυτά τα κριτήρια αλλά για να δικαιώσουν προσωπικές πολιτικές ή και ανεκπλήρωτα ίσως και ουτοπικά οράματα.Η HELEXPO είναι γνωστό σε όλους πως είναι ο φορέας παραγωγής έργου την τελευταία δεκαετία αφού έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των εκθέσεων και ίσως είναι με βάσει και τελευταία δημοσιεύματα η εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.Αντίθετα η ΔΕΘ είναι η εταιρεία που έχει το ακίνητο στην ιδιοκτησία της (αλήθεια ποιός τις το παραχώρησε;) και εισπράτει όπως φαίνεται τα ενοίκια και διοργανώνει (όπως φαίνεται στο site της), όχι πάντα, και δύο περιφερειακές εκθέσεις.Επίσης εκμεταλλεύται και ένα parking.Αλήθεια είναι απαραίτητο σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία να υπάρχει μία εταιρεία που να απασχολεί προσωπικό για αυτό το έργο;Το ορθολογικό λοπόν είναι:α)Να συγχωνευθούν οι δύο εταιρείες σε μία ενιαία με επωνυμία ΔΕΘ-HELEXPO γιατί πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί το ισχυρό brand name που έχουν δημιοργήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.β) Το ακίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσ/νίκης αφού στο μέλλον όλοι συμφωνούν να γίνει στον χώρο του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου το μεγάλο μητροπολικό πάρκο της πόλης.Μέχρι τότε η χρήση του θα είναι για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.γ)Αξιολόγηση προσωπικού των δύο εταιρειών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου φορέα.δ)Την λειτουργία του με βάσει καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αν χρειασθεί η ενδυνάνωσή του με νέο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει αυξημένα προσόντα όπως πρέπει να έχει ένας διεθνής οργανισμός.ε)Η άμεση διερεύνηση για την στρατηγική συνεργασία του νέου φορέα με στρατηγικό εταίρο απο το εξωτερικό (μεγάλο διοργανωτή εκθέσεων του εξωτερικού).Ακόμη και η διερεύνηση για την ιδιωτικοποίηση του νέου φορέα.στ)Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του τόσο σε αντικείμενο όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.Τέλος θα πρέπει να ανζητηθεί επενδυτής για την δημιουργία ενός νέου, σε άλλο χώρο απο τον σημερινό, σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.Είναι η ώρα όλοι να συμβάλλουν για το καλό της πόλης συμπεριφερόμενοι με βάση την ειλικρίνεια και όχι τις πελατειακές σχέσεις ή τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η κάλυψη δυσλειτουργιών αλλά και φορέων που η υπάρξή τους είναι αδιανόητη στο σημερινό περιβάλλον μόνο καλό δεν κάνουν.Ελπίζω με τις παρατηρήσεις μου να συμβάλλω στον διάλογο που γίνεται και οι αποφάσεις να παρθούν με γενναιότητα και χωρίς υστεροβουλίες.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ)
Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας. Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του. Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα. Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.