Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σωτήρης Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που εισήχθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με την παράγραφο 10γ, όπου αναφέρεται στην κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου».Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, από το έτος ίδρυσης του, το 1999, υλοποιεί με επιτυχία το έργο του και διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων. Τελικός Αποδέκτης του έργου αυτού είναι η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την μοναδική οικολογική και γεωγραφική αυτονομία που την χαρακτηρίζει. Επειδή θεωρούμε ότι τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από την δράση του Φορέα σχετικά με την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού μας Δρυμού, πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν, με την στήριξη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίνουμε αρνητική εξέλιξη για τον τόπο μας και τον φυσικό του πλούτο, την σχεδιαζόμενη κατάργηση του. Πόσο μάλλον όταν αφορά τον μοναδικό στην Ελλάδα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση! Θεωρούμε ότι δεν λήφθησαν υπόψη όλα τα αξιολογικά κριτήρια για να τεκμηριώσουν με τον μεγαλύτερο δυνατό ορθολογισμό την κατάταξη του στην λίστα των υπό κατάργηση φορέων.Επιπροσθέτως σας πληροφορούμε ότι η δρομολόγηση αυτή θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των δεσμευμένων κονδυλίων από το Ε.Σ.Π.Α., προκαλώντας οικονομική ζημία για την χώρα μας.Προκειμένου η ευρωπαϊκή στρατηγική κατεύθυνση της αειφόρου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης να βρει στέρεο έδαφος και προοπτική στην χώρα μας, σας καλούμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου αυτού, να επανεξετάσετε την περίπτωση αυτή.Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών.Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & ΙθάκηςΣωτήρης Κουρής
 
 
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
O φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού που το άρθρο 10 παρ. η) του ν/σ προβλέπει συγχώνευση με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και μεταφορά της έδρας του από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα , τον Οκτώβριο του 2009 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων EGN που έχει τώρα 52 μέλη από Ευρώπη (http://www.europeangeoparks.org/) και του παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων GGN της Unesco (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/members/) με 84 μέλη από όλο τον κόσμο . Για να ενταχθούμε στο δίκτυο καταθέσαμε αίτηση και επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή του φορέα διαχείρισης Χελμού-Βουραικού 2 ειδικοί αξιολογητές του δικτύου που ενθουσιάστηκαν από το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Σε αυτά τα δύο δίκτυα τα μέλη τους που έχουν περιοχές με τα χαρακτηριστικά των περιοχών που προστατεύονται από τους φορείς διαχείρισης , έχουν υψηλό βαθμό προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης της περιοχής τους , της γεωμορφολογικής και γεωλογικής κληρονομιάς, της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προβολής της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής τους (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, παράδοση, τοπική κουζίνα) και φυσικά ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων και των τοπικών αρχών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που είχαμε (2 φορές τον χρόνο συνεδριάζει το δίκτυο κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο ) διαπιστώναμε τις δυνατότητες που μας δίνονται και που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη δική μας περιοχή (περιβαλλοντική εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του ανθρώπου στο περιβάλλον, οικονομική αυτοτέλεια του φορέα , ήπια τουριστική ανάπτυξη σε νέους τομείς κ.α)Καταλήγοντας θέλω να πω ότι η προοπτική αυτή που έχει ο φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού (http://www.fdchelmos.gr/el/geopark/taftotita.html) με την συμμετοχή του στα Δίκτυα των Γεωπάρκων πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αν υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο άρθρο 10 .
 
 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΘΛΟΘ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΕΚΑ Ως αναπληρωματική ειδική επιστήμονας, του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και επί σειρά ετών εργαζόμενη ως Ιχθυολόγος Δημοσίου για την αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων και νυν Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Εσωτερικών υδάτων Λαγκαδά με αρμοδιότητες επί του υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης έχω να παρατηρήσω ότι το σχέδιο συγχώνευσης των Φορέων είναι άλλη μία ενέργεια εξυπηρέτησης συμφερόντων υπέρ της καταλήστευσης των φυσικών πόρων και της καταστροφής του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των “fast track” αναμενόμενων προγραμμάτων «ανάπτυξης». Αναλυτικά:1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής καλούνται τα Υπουργεία να τροποποιήσουν τους οργανισμούς τους και να συγχωνεύσουν τις υπηρεσιακές μονάδες με σκοπό την εξοικονόμηση των δαπανών τους. Το ΥΠΕΚΑ στο εισηγητικό έγγραφο (αριθ.: 3792/29-08-12) προς το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως αιτιολόγηση για το σχέδιο συγχωνεύσεων παραδέχεται ότι αυτή δεν εξυπηρετεί την δημοσιονομική πολιτική, καθώς αναφέρει στην παράγραφο 5 ότι δεν αναμένεται να έχει θεαματικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση πόρων.2. Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην συγχώνευση και κατάργηση Φορέων με στόχο την υποτιθέμενη αποτελεσματικότερη οργάνωση και απόδοση τους για δομές που το ίδιο είχε θεσπίσει μόλις πριν 8 χρόνια, δομές που έγιναν αποδεκτές από την Ε.Ε. και που για τη δημιουργία της υποδομής τους και τη λειτουργία τους δαπανήθηκαν πάρα πολλά κονδύλια όλα συγχρηματοδοτούμενα άνω του 80% από την Ε.Ε. Πόσο γρήγορα πιστεύει κανείς και πόσο οικονομικά μπορεί να στηθεί μία υπηρεσιακή δομή και να λειτουργεί έστω στο 70% της απόδοσης και των αρμοδιοτήτων της. Αν το κριτήριο συγχωνεύσεων είναι η «αύξηση της ανταγωνιστικότητας» των υπηρεσιών (πολλές δράσεις, έργα, ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλιών, κ.λ.π.), τότε θα έπρεπε το ΥΠΕΚΑ να εξετάσει την ανταγωνιστικότητα των Φορέων και με άλλα κριτήρια και όχι μόνον με τα ιστορικά, ώστε οι πιο ανταγωνιστικοί να συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους χωρίς επικίνδυνες παρεμβάσεις ανατροπής της επιτυχημένης πορείας τους και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στους μη ανταγωνιστικούς.3. Στο παραπάνω πλαίσιο της αποδοτικότητας των φορέων και της απορρόφησης των κονδυλίων για έργα και δράσεις προς όφελος των προστατευομένων περιοχών και των κατοίκων σε αυτές, εκτός της τεράστιας ανατροπής των δομών γιατί από 29 δημιουργεί 9, καταργεί 4και 5 κρατά ως έχουν, κάνει εισήγηση και για την ύπαρξη μίας μεταβατικής περιόδου, καθώς είναι ανέτοιμο να σηκώσει τη νέα δομή που προτείνει. Η συνολική αυτή ενέργεια του ΥΠΕΚΑ θα επιφέρει δραματική υστέρηση στις εισροές και απορροφήσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το περιβάλλον σε μία οικονομικά κρίσιμη για τη χώρα εποχή. Η αποδόμηση δομών που εξαιτίας τους υπάρχει εισροή στην ελληνική κοινωνία μεγάλου χρηματικού ποσού επιδοτούμενου άνω του 80% από την Ε.Ε. είναι ακατανόητη.4. Το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε αυτήν την αναστάτωση με πιθανή συνέπεια μίας πολύ μεγάλης οικονομικής ζημιάς της χώρας με το αιτιολογικό αδυναμιών που αφορούν το ίδιο και όχι τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς.:Α) Τι εμπόδιζε μέχρι τώρα το ΥΠΕΚΑ να εντάξει τις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις περιοχές που διαχειρίζονταν οι αντίστοιχοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.Β) Τι εμπόδιζε μέχρι τώρα την έκδοση των Π.Δ. για τις προστατευόμενες περιοχές και τη θεσμοθέτηση των σοβαρών αρμοδιοτήτων της επόπτευσης και φύλαξης που ασκούν οι Φορείς.5. Πως πιστεύουν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την προστασία του Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ ότι μπορεί γρήγορα, αποτελεσματικά και προπάντων ορθολογικά να προστατεύονται περιοχές που υπάγονται σε πάνω από μία λεκάνη απορροής, που απλώνονται σε τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις. Είναι δυνατόν να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις γι αυτές (καταγγελίες, απορρόφηση κονδυλίων, κ.λ.π.) Δ.Σ ή Επιτροπές, στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη τοπικής κοινωνίας και θα αποφασίζουν για μία τεράστια ποικιλία οικοσυστημάτων για τα περισσότερα από τα οποία εκ των πραγμάτων θα υπάρχει σοβαρή έλλειψη επαφής και εμπειρικής γνώσεις. Είναι φανερό ότι το σχεδιαζόμενο μόρφωμα δεν μπορεί να αποτελεί όχι προστασία ούτε καν πρωτογενή έλεγχο της περιοχής αρμοδιοτήτων της κάθε νέας μονάδας.6 Επίσης, δεν γίνεται κατανοητό γιατί για τους υπαλλήλους των Φορέων των προστατευόμενων περιοχών να μην ισχύει και για γι αυτούς η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων έως ότου υπάρχει η χρηματοδότηση του έργου, όπως ακριβώς μνημονεύεται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου για τους αντίστοιχους υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων.7. Πιστεύει πράγματι το ΥΠΕΚΑ ότι οι εντασσόμενοι Φορείς σε υφιστάμενες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα μπορέσουν απρόσκοπτα να λειτουργήσουν άμεσα και να απορροφήσουν κονδύλια για τα οποία οι Υπηρεσίες υποδοχής μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία αρμοδιότητα.8. Επειδή ακριβώς τα Δ.Σ. ήταν άμισθα και δεν επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς λειτουργίας των Φορέων, πόσο μάλλον τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούνταν από ειδικούς επιστήμονες και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής θεωρούμε, ότι δεν υπάρχει λόγος αναστάτωσης της δομής και λειτουργίας των Φορέων Προστασίας. Αντί αυτού το ΥΠΕΚΑ να δώσει βαρύτητα στην ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που έχει απέναντι τους και απέναντι σε Διεθνείς Οργανισμούς για την έκδοση των σχετικών Π.Δ. και την ένταξη των υπολοίπων περιοχών Natura στις περιοχές αρμοδιοτήτων των Φορέων.9. Ο συγκεκριμένος Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, εξαιτίας της διεθνούς σπουδαιότητας του προστατευόμενου αντικειμένου που είναι οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη που ειδικά για την Κορώνεια η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο επιβολής προστίμων για την κατάσταση της, είναι σε επιτήρηση από διεθνείς οργανισμούς,. Η δομή και λειτουργία του Φορέα θα έπρεπε να προσεχθεί, όπως και άλλων Φορέων που έχουν προστατευόμενες περιοχές με ανοικτά ζητήματα τήρησης των διεθνών δεσμεύσεων και βρίσκονται σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Δύσκολα μπορεί να γεφυρωθεί η μεγάλη οικολογική διαφορά που εντοπίζεται στην βασική φυσιογνωμία και λειτουργία του οικοσυστήματος των δύο φυσικών λιμών και μίας τεχνητής φραγμαλίμνης και ενός δέλτα ποταμού (συγχωνεύεται με Κερκίνη και Δέλτα Αξιού), από τους Εθελοντές Επιστήμονες και εκπροσώπους κοινωνικών Φορέων, σε συνδυασμό με την τεράστια απόσταση και έκταση. Επίσης, ο Φορέας έχει αναπτύξει μία σημαντική δράση, έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο στο στελεχιακό δυναμικό (αριθμό και επιστημονική εξειδίκευση), στις κινητές και ακίνητες υποδομές του. Είναι πρώτος μεταξύ των 29 για το ποσοστό απορρόφησης από την Ε.Ε. και την ολοκλήρωση δράσεων και ενεργειών προστασίας της προστατευόμενης περιοχής. Έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει κοινωνικά αποδεκτός και ο κύριος παράγοντας της περιοχής για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.10. Τέλος, στα πάντα που γύρω καταρρέουν ας κρατήσουμε το περιβάλλον όρθιο μιας και δεν μας κοστίζει οικονομικά τώρα σχεδόν τίποτα, ενώ θα το πληρώσουμε στο μέλλον πολλαπλά και ποικιλοτρόπως. Αξίζει να δοθεί μία ευκαιρία στους Φορείς των προστατευόμενων περιοχών και κυρίως στους κατοίκους και στο περιβάλλον των προστατευόμενων περιοχών.
 
 
Σωτήρης Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 12-γ,«Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν». 1. Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για την κατάργηση Φορέων βασίζεται στην άποψη εξοικονόμησης χρηματικών πόρων. Εντούτοις, η δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των εγκεκριμένων και δεσμευμένων κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για το έργο που μέχρι σήμερα υλοποιεί ο Φορέας. Ως αποτέλεσμα δεν αναμένεται όφελος για την Ελλάδα αλλά μάλλον ζημία!2. Μέχρι σήμερα, ο Φορέας, με την οργάνωσή που έχει επιτύχει και την εμπειρία του προσωπικού του, υλοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό με αυτεπιστασία το έργο του μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της Πράξης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της Πράξης, μέρος των οποίων αποδίδεται στην Ελληνική Οικονομία, μέσω ασφαλιστικών, φορολογικών εισφορών κ.λπ.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το οποίο, σημειωτέον, συνεδριάζει τακτικά και χωρίς προβλήματα απαρτίας, εργάζεται καθ’ όλη τη θητεία του αμισθί. Συνεπώς από την κατάργηση του επίσης δεν προκύπτει κάποια εξοικονόμηση πόρων.4. Με την κατάργηση του Φορέα, η διαχείριση των Κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης του ΕΣΠΑ περιέρχεται στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εντούτοις, η διαδικασία που θα απαιτηθεί για να περάσει η χρηματοδότηση από τον καταργούμενο Φορέα (που αποτελεί τον σημερινό δικαιούχο στο ΕΣΠΑ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας, καθώς και η όποια τροποποίηση απαιτηθεί για το Τεχνικό Δελτίο που υλοποιείται, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Αυτό θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του έργου και μπορεί να σημάνει την σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, έντονο προβληματισμό προκαλεί το κατά πόσο και πόσο γρήγορα η υπηρεσία υποδοχής του προγράμματος και των δράσεων του καταργούμενου Φορέα (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια σχετική αρμοδιότητα ή εμπειρία) θα μπορέσει να προσαρμοστεί, προκειμένου να διαχειριστεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα και να ανταποκριθεί στις πολύπτυχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως για παράδειγμα στην Επιστημονική Παρακολούθηση.5. Οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στο σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, θα διαταράξουν κατά πολύ την ομαλή υλοποίηση συγκεκριμένων, ιδιαιτέρως σημαντικών δράσεων του Φορέα. Ειδικότερα, ο Φορέας, ως δικαιούχος της Πράξης για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο για την Καταγραφή και Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409 αλλά και να συντάξει το Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες θα καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι πλέον ιδιαιτέρως πιεστικά. Ο Φορέας, με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του έχει διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Αντιθέτως, η καθυστέρηση που με βεβαιότητα θα προκύψει μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σχήμα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της.6. Επίσης, η πιθανή μη συμβασιοποίηση προβλεπόμενων έργων, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης, μέχρι το τέλος του 2013 (όπως απαιτείται από το ΕΣΠΑ) μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή ως ημιτελή και των δαπανών ως μη επιλέξιμες, που σημαίνει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ότι αυτές θα πρέπει να καλυφτούν από Εθνική συμμετοχή, ήτοι με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος και ποιός ή ποιοί θα το χρεωθούν! Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού έχει να επιδείξει μία άψογη λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια, όπως θα επιβεβαιώσουν όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ κ.λπ. Εντούτοις σήμερα είναι ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που καταργείται!Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης με τη σημερινή του υπόσταση θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος στο ΕΣΠΑ. Εξάλλου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες άλλοι Φ.Δ.Π.Π. (5 στο σύνολό τους) παραμένουν ως έχουν.Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών, όπως π.χ. με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ή ακόμα και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
 
 
Θεματική Ομάδα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των Οικολόγων Πράσινων
Θ.Ο. Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων7 Οκτωβρίου 2010Να αποσυρθεί το αρ. 10 του ν/σ «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» H Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ θεωρεί ιδιαίτερα άστοχη και επιζήμια την προωθούμενη με το αρ.10 του σχεδίου νόμου για τις συγχωνεύσεις Φορέων του δημοσίου, συγχώνευση ή κατάργηση Φ. Δ. των Προστατευομένων Περιοχών της χώρας. Αναφέρουμε τους κυριότερους λόγους συνοπτικά: !. Με την επιχειρούμενη συγχώνευση δεν επιτυγχάνεται κανένα οικονομικό όφελος, δεδομένου ότι οι Φ.Δ. Προστατευομένων Περιοχών χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα δε Δ. Σ. τους είναι άμισθα. Εξάλλου τεκμηρίωση για αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για το δημόσιο δεν έχει υπάρξει. 2. Μπορεί αντιθέτως να προκύψει ζημία από την ανάγκη δαπανών για Γραφεία σε πόλεις που δεν φιλοξενούν σήμερα ΦΔ, μετακινήσεις φυλάκων και λοιπού προσωπικού πεδίου, η σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την έδρα του Φορέα, και πολύ περισσότερο από την απώλεια πόρων από την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που διαχειρίζονται οι ΦΔΠΠ μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ με χρονικό ορίζοντα το 2015. 3. Επιπλέον, δημιουργείται ο κίνδυνος οι πράξεις που σήμερα υλοποιούν οι ΦΔ να θεωρηθούν ημιτελείς και οι δαπάνες μη επιλέξιμες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, στην ανάγκη κάλυψής τους με εθνικούς πόρους (που δεν υπάρχουν). 4. Παρατηρείται ότι περιοχές με θεμελιακά διαφορετικά χαρακτηριστικά (υγροτοπικές πεδινές πχ μαζί με ορεινές δασικές) υπάγονται στο ίδιο ΔΣ. Μόνο αρνητικά αναμένονται από αυτή την βεβιασμένη κοινή υπαγωγή σοβαρά ανόμοιων περιοχών. 5. Οι καταργήσεις με μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΦΔ σε γενικού χαρακτήρα υπηρεσίες του Δημοσίου (όπως πχ στην περίπτωση του Αίνου Κεφαλονιάς) είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου προστασίας λόγω αυξημένου φόρτου, έλλειψης ειδικού ενδιαφέροντος, και πιθανότατης θέσης των θεμάτων παρακολούθησης και προστασίας των περιοχών των εθνικών πάρκων σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Ζητούμε την απόσυρση του άρθρου αυτού, την δημιουργία και νέων Φ.Δ. ώστε να καλυφθεί σταδιακά το σύνολο των προστατευομένων περιοχών με Φ.Δ. και την αναβάθμιση των νομικών καθεστώτων προστασίας των περιοχών που καλύπτουν από Κ.Υ.Α. σε προεδρικά διατάγματα.Η ταπείνωση, στην πράξη, του επιπέδου προστασίας των Εθνικών μας πάρκων και των άλλων φυσικών προστατευομένων περιοχών δεν πλήττει μόνο ένα μη αποτιμήσιμο σε χρήμα διαχρονικό δημόσιο αγαθό αλλά και τις δυνατότητες αειφορικής παραγωγικής ανάκαμψης των περιοχών αυτών.