Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ
Αγαπητοί μου, υπάρχουν χιλιάδες προσλήψεις εργαζομένων οι οποίοι επικαλούνται την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ αλλά σας διαβεβαιώνω ότι το 2003 ταλαιπωρήθηκαν από όλοι την Ελλάδα χιλιάδες ΠΕ με πολλά προσόντα και χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ω!!! του θαύματος οι προσλήψεις έγιναν για τα παιδιά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Είμαστε Ν.Π.Ι.Δ. Πήραμε 130 άτομα καί ούτε ένα από τους συμμετέχοντες . Τα είχαμε όλα έτοιμα.Επιτροπή αξιολόγησης,Ενας κλητήρας, δύο ΔΕ γραμματείς υπό την καθοδήγηση του Νομικού Συμβούλου.Επομένως οι προσλήψεις έχουν γίνει και με άλλους τρόπους.Δεν ακυρώνω όσους πράγματι μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ. Λειτούργησε και σωστά .Οχι όμως μόνο σωστα. Στην δική μου υπηρεσία το ΑΣΕΠ λειτούργησε μη σωστά.Μέλος του τότε ΑΣΕΠ λειτούργησε κομματικά και μόνο. Καί όχι τίποτε άλλο δε μου φεύγει η εικόνα μιας εγκύου κοπέλας μέσα στις λάσπες η οποία ευελπιστούσε να πάρει μία θέση γιατί είχε πολλά μόρια…….Ολες οι υπηρεσίες στα Υπουργεία,με αυστηρά κριτίρια επιλογής προσωπικού.
 
 
Νίκος Πετρόπουλος
Δεν είναι ορθό να ξανααξιολογηθούν οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ που διορίστηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία κλείνουν ή συγχωνεύονται! Οι διορισστέοι – επιτυχόντες ΑΣΕΠ ήδη έχουν περάσει αξιολογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ΗΔΗ έχουν αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ για τα προσόντα τους! Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ξανααξιολογηθούν για μια ακόμη φορά όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν αορίστου μετά από 2-3 χρονάκια υπηρεσίας στο δημόσιο και οι οποίοι μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο! Άνθρωποι σαν κι αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθούν και να περάσουν επιτέλους κι αυτοί από το ΑΣΕΠ. Εάν κριθούν ικανοί να παραμένουν στην εργασία τους αλλιώς να απολύονται ή να μπαίνουν σε εφεδρεία ή διαθεσιμότητα. Όλα όμως αυτά δεν πρέπει να καμία περίπτωση να αφορούν τους επιτυχόντες – διοριστέους ΑΣΕΠ οι οποίοι διαθέτουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες και άριστη γνώση Η/Υ και φυσικά έχουν κριθεί ήδη από το ΑΣΕΠ με αξιοκρατικά κριτήρια. Δεν μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο και εργάζονται νόμιμα, αξιοκρατικά και αποδοτικά! Έχουν λοιπόν όλα τα ουσιαστικά αλλά και τα τυπικά προσόντα και οφείλετε να τους προστατέψετε από αξιολογήσεις και εφεδρείες μιας και είναι η μόνη ελπίδα για να λειτουργήσει στην Ελλάδα κάποια στιγμή το δημόσιο σωστά και αποδοτικά! Το οφείλετε εάν θέλετε να προασπίσετε την αξιοκρατία και την διαφάνεια στις προσλήψεις του δημοσίου! ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΎΝ ΟΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ.-
 
 
FANI
Στο άρθρο 15 στην παράγραφο 5 αναφέρει ότι «Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια». Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κάθε οργανισμός αναγνωρίζει με διαφορετικό τρόπο τον χρόνο υπηρεσίας; Υπάρχουν οργανισμοί που δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχες στον ιδιωτικό τομέα πριν προσληφθείς, ασχέτως που ήταν βασικό κριτήριο για την πρόσληψή σου μέσω ΑΣΕΠ και έτσι έσυ ξεκινάς από μηδενικό στάδιο. Ταυτόχρονα, όμως, σε άλλους οργανισμούς αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία. Δεν θα υπάρχει ανισότητα όταν θα γίνει η συγχώνευση και θα μεταφερθεί το προσωπικό ακριβώς με τα ίδια κριτήρια που είχε προσλήφθεί και τον χρόνο προϋπηρεσίας που του είχε αναγνωριστεί? Πως θα συγκριθεί βαθμολογικά και μισθολογικά αυτός που στον φορέα προσέλευσης δεν του είχαν αναγνωριστεί ούτε τα πραγματικά χρόνια προϋπηρεσίας που αποτελούσαν κριτήριο πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ ένω σε άλλους φορείς προσέλευσης αναγνωρίστηκαν στον αντίστοιχο υπάλληλο χρόνια από κτήσης πτυχίου;
 
 
Ιωάννα Παπαδοπούλου
Για το προσωπικό το οποίο διορίστηκε σε Ν.Π.Ι.Δ. μέσω ΑΣΕΠ το οποίο κλείνει ή συγχωνεύεται, πρέπει να παίρνει μετάταξη για άλλο Ν.Π.Ι.Δ. ή να πηγαίνει στο υπουργείο από το οποίο υποπτεύεται. Φτάνει πια με το πελατειακό σύστημα πρόσληψης! Ας τιμωρηθούν επιτέλους μόνο αυτοί οι οποίοι μπήκαν από το παράθυρο στο δημόσιο με ένα απολυτήριο δημοτικού και τώρα έχουν γίνει και διευθυντές!