Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Σαφώς και πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού, οι οποίοι υπηρετούσαν στα καταργηθέντα ή υπό συγχώνευση νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Και σίγουρα οι κατώτεροι σε προσόντα (οι μη έχοντες πτυχία Π.Ε.) , άνθρωποι και αυτοί, με οικογένειες, παιδιά και υποχρεώσεις, βάσει της αρχής της Ισονομίας δεν θα πρέπει επ ουδενί λόγο, να πεταχτούν στον Καιάδα.Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι όταν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα τρίτων που είχαν κτηθεί θεμιτώς, παραβιάζεται με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο η αρχή της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών για όλους . Εξυπακούεται ότι είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου, οι πολίτες να χωρίζονται σε κατηγορίες και αυτοί που εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το ίδιο το κράτος, διότι καταπατείται κάθε έννοια δικαίου και η βασική αρχή, ίσα δικαιώματα ίσες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες.
 
 
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πιστεύω ότι το αρθ. 9 του σχέδιου νόμου πρέπει άμεσα να αποσυρθεί γιατί είναι αντισυνταγματικό και διακρίνεται από προχειρότητα. Από τη στιγμή που η Έρευνα διέπεται από τον νόμο 1514/85, δεν είναι δυνατό σημαντικές διαδικασίες που αφορούν στη συγχώνευση των Ερευνητικών Κέντρων να εντάσσονται σε ένα άσχετο σχέδιο νόμου, όπως αυτό που αναρτήθηκε στην παρούσα διαβούλευση.Πριν προφθάσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανασυγκρότησης του Ερευνητικού Ιστού, τον περασμένο Φεβρουάριο, με τις συγχωνεύσεις 56 Ερευνητικών Ινστιτούτων σε 31, έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου (με το αρθ. 9) να καταργήσει την ύπαρξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ενός Ν.Π.Δ.Δ. και να το εντάξει ακολούθως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) που είναι Ν.Π.Ι.Δ.Ένα άλλο αντισυνταγματικό σημείο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι ότι καταργεί αυθαίρετα την μονιμότητα των υπαλλήλων του ΕΚΚΕ, μετατρέποντας την σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η «κερκόπορτα» για τη συνολική κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο απειλώντας τα θεμέλια της δημόσιας διοίκησης. Πάνος ΓεωργίουΕκπρόσωπος Τεχνικών & Διοικητικών Υπαλλήλων στο Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Σαφώς και πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού οι οποίοι υπηρετούσαν στα καταργηθέντα ή υπό συγχώνευση νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Και σίγουρα οι κατώτεροι σε προσόντα (οι μη έχοντες πτυχία Π.Ε. ) , άνθρωποι και αυτοί, με οικογένειες παιδιά και υποχρεώσεις, βάσει της αρχής της Ισονομίας δεν θα πρέπει να πεταχτούν στον Καιάδα.Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι όταν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα τρίτων που είχαν κτηθεί θεμιτώς, παραβιάζεται με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο η αρχή της ισονομίας και ίσων ευκαιριών για όλους . Εξυπακούεται ότι είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου, οι πολίτες να χωρίζονται σε κατηγορίες και αυτοί που εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το ίδιο το κράτος, διότι καταπατείται κάθε έννοια δικαίου και η βασική αρχή, ίσα δικαιώματα ίσες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες.