Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Η προτιθέμενη κατάργηση και συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, αλλά και η μετονομασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, δηλώνει σαφή πρόθεση υποβάθμισης του ρόλου της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά και ιδιωτικοποίησης της γνώσης. Τα Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΔΔ, το ΕΚΚΕ, το ΕΑΑ, το ΕΛΚΕΘΕ & το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, πρέπει να παραμείνουν ΝΠΔΔ, διότι παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην Πολιτεία ως σύμβουλοι σε θέματα που άπτονται του Δημοσίου Συμφέροντος. Έχουν αναγνωρισμένα διεθνώς ονόματα, επιτελούν αξιόλογο και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, και ενισχύουν τα δημόσια έσοδα μέσω χρηματοδοτήσεων από εξωτερικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κονδύλια. Δεν είναι οργανισμοί που φτιάχνονται και διαλύονται εν μία νυκτί, ούτε μαϊμούδες ΜΚΟ που εκμεταλλεύονται κρατικές χρηματοδοτήσεις. Επιπροσθέτως, τα δημόσια ερευνητικά κέντρα διαθέτουν εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό & διοικητικό προσωπικό, το οποίο όχι μόνον δεν προορίζεται να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά με βάση το υπό «διαβούλευση» άρθρο 9, αντιμετωπίζει την αντισυνταγματικά επιχειρούμενη άρση των εργασιακών του δικαιωμάτων και την απόλυση. Η ένταξη ερευνητικών κέντρων σε συνοπτικές λίστες συγχωνεύσεων, και μάλιστα υπό διαφορετικό υπουργείο από αυτό που υπάγονται, αποδεικνύει μόνο προχειρότητα αφού όχι μόνο δεν τεκμηριώνει κανένα άμεσο όφελος, αλλά παραβιάζει και σοβαρούς θεσμούς του Συντάγματος μας, όπως είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της Έρευνας. Με αυτή την τακτική, αγνοούνται επιδεικτικά αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων των Ερευνητικών Κέντρων, και μένουν αναξιοποίητες μελέτες που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και την οικονομία, όπως η πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με τίτλο «Το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας 2012″, που προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την διαμόρφωση της ύφεσης στην οικονομία. Τέτοιες προχειρότητες και αυθαιρεσίες οδηγούν μόνο στη σταδιακή συρρίκνωση της γνώσης, της καινοτομίας και των επιστημών, επηρεάζουν τα δημόσια έσοδα και υπονομεύουν την ανάπτυξη της χώρας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Σαφώς και πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού, οι οποίοι υπηρετούσαν στα καταργηθέντα ή υπό συγχώνευση νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Και σίγουρα οι κατώτεροι σε προσόντα (οι μη έχοντες πτυχία Π.Ε.) , άνθρωποι και αυτοί, με οικογένειες, παιδιά και υποχρεώσεις, βάσει της αρχής της Ισονομίας δεν θα πρέπει επ ουδενί λόγο, να πεταχτούν στον Καιάδα.Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι όταν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα τρίτων που είχαν κτηθεί θεμιτώς, παραβιάζεται με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο η αρχή της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών για όλους . Εξυπακούεται ότι είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου, οι πολίτες να χωρίζονται σε κατηγορίες και αυτοί που εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το ίδιο το κράτος, διότι καταπατείται κάθε έννοια δικαίου και η βασική αρχή, ίσα δικαιώματα ίσες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες.