Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Σαφώς και πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού, οι οποίοι υπηρετούσαν στα καταργηθέντα ή υπό συγχώνευση νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Και σίγουρα οι κατώτεροι σε προσόντα (οι μη έχοντες πτυχία Π.Ε.) , άνθρωποι και αυτοί, με οικογένειες, παιδιά και υποχρεώσεις, βάσει της αρχής της Ισονομίας δεν θα πρέπει επ ουδενί λόγο, να πεταχτούν στον Καιάδα.Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι όταν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα τρίτων που είχαν κτηθεί θεμιτώς, παραβιάζεται με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο η αρχή της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών για όλους . Εξυπακούεται ότι είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου, οι πολίτες να χωρίζονται σε κατηγορίες και αυτοί που εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το ίδιο το κράτος, διότι καταπατείται κάθε έννοια δικαίου και η βασική αρχή, ίσα δικαιώματα ίσες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες.
 
 
Θωμόπουλος Θ.
Σχόλια για το άρθρο 9 Γενική Παρατήρηση: Η κατάργηση της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα που ταλανίζει την διοίκηση, εδώ και το πεδίο του ερευνητικού χώρου…Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 1. Το άρθρο 9 ασχολείται μόνο με τη μεταφορά ονομασιών και ονοματολογιών, ενώ παραλείπει τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και αντικειμένων – ως όφειλε – για το «υπό κατασκευή» Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ που μεταφέρεται και εντάσσεται στο ΕΙΕ. Πουθενά δεν καθορίζονται ποια θα είναι τα αντικείμενα και τα πεδία έρευνας που θα έχει το Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του εντός του Ε.Ι.Ε.2. Η ένταξη του Ινστιτούτου του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ στην ουσία επιφέρει τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΙΕ, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και οι σχετικές μεταβολές στον οργανισμό και στο οργανόγραμμα του ΕΙΕ.3.Στο Διάταγμα που πρόκειται να εκδοθεί, όμως, δεν δίδεται εντολή για μεταφορά του νυν προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ στον νέο φορέα. Πως επομένως θα καλυφθούν τα θέματα της μισθοδοσίας του μεταφερόμενου εκεί προσωπικού; Το δημόσιο λογιστικό απαιτεί συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.4.Στην § 5β δεν αναφέρεται τι γίνεται με το πνευματικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ. Ποιος κρατάει τα εκ τούτου πνευματικά δικαιώματα; Τα εξ αυτού πνευματικά δικαιώματα περιέχονται έτσι γενικώς στο ΕΙΕ; Ή μήπως πρέπει -λόγω ειδικότητος και συνάφειας του αντικειμένου- να τα διατηρήσει το νέο σχήμα του Ινστιτούτου ΕΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μεταφορά δημοσίας περιουσίας σε ιδιωτικό φορέα!5.Εάν αργότερα επέλθει στο Ε.Ι.Ε. νέα μεταβολή-μεταρρύθμιση τι θα γίνει με την τύχη της δημόσιας περιουσίας, και σε ποιόν θα περιέλθει; Παρόμοιος είναι και ο προβληματισμός σχετικώς με την τύχη του Ερευνητικού Αρχείου του ΕΚΚΕ.6.Είναι μύθος ότι με την συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται έσοδα για το Δημόσιο από την κατάργηση της λειτουργίας του ΕΚΚΕ, δεδομένου ότι το ΕΚΚΕ δεν έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό. Εξάλλου, πουθενά δεν παρατίθενται κάποια στοιχεία για την δήθεν ελλειμματικότητα του Ε.Κ.Κ.Ε. για να αιτιολογηθεί κάπως ο προσχηματικός λόγος για την σημερινή κατάργησή του. Εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της αέναης προχειρότητας… Είναι πασιφανές ότι το άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν νομοσχέδιο. Τέλος οφείλει κανείς να διερωτηθεί: Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτή, όταν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών δεν φθάνουν καν στα «ώτα», ούτε και λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη από τους «ιθύνοντες»; Αλλιώς και σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία θα καταλήξει να είναι για άλλη μια φορά, απλώς ένα υποκριτικό μέσο εκτόνωσης των αντιδράσεων και μια επίφαση στρεβλής δημοκρατικότητας.