Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
XK
Για την ιστορία (και για όσους δεν γνωρίζουν περί ΚΕΤΕΑΘ, βλ άρθρο 7)Το ΚΕΤΕΑΘ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές και αρίστευσε Το ΚΕΤΕΑΘ για κάθε 1 ευρώ κρατικής χρηματοδότησης απέδιδε 3,5 ευρώ από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Το ΚΕΤΕΑΘ είχε σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, (ιδρύθηκε μόλις το 2006) ΑΜΙΣΘΟΥΣ διευθυντές και συνεργάτες (συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ από το Πανεπιστημιο Θεσσαλίας), ελάχιστο μόνιμο προσωπικό (μάλιστα κάποιοι ερευνητές του ήλθαν από κέντρα του εξωτερικού), και πολύ προσωπικό που πληρωνόταν από τα προγράμματα – άρα δεν επιβάρυνε τον ‘κρατικό’ προϋπολογισμό με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να ακούμε Το ΚΕΤΕΑΘ έχει ξεκάθαρους στόχους και υλοποίησε σημαντικές δράσεις άρρηκτα δεμένες με την ανάπτυξη της περιφέρειας της Θεσσαλίας και γενικά της νότιας Ευρώπης [Όλα αυτά η ελληνική κοινωνία δεν πρόλαβε να τα μάθει - η κυβέρνηση όμως οφείλει να τα γνωρίζει και να τα αναγνωρίζει.] Το ΚΕΤΕΑΘ δεν υπήρξε ποτέ προβληματικός φορέας για αυτό και η συγχώνευσή του σε ένα, καθόλα αξιόλογο, ερευνητικό κέντρο μεγάλης πόλης (200 χιλιόμετρα μακριά), για προφανώς λογιστικούς λόγους, θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Είναι μια αντιαναπτυξιακή απόφαση να κλείνεις ένα κέντρο που έχει τρομερές επιτυχίες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κοστίζει ελάχιστα στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκρατεί νέους επιστήμονες στην Θεσσαλία, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να δώσει τα περισσότερα χρήματα για την έρευνα που έχουν ποτέ δοθεί!!!
 
 
Κωνσταντίνος
Όσον αναφορά το άρθρο 11 πιστεύω ότι το ίδρυμα παιδικής μέριμνας στην Ρόδο πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο. Οι ανάγκες του κάθε ιδρύματος διαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά πράγματα εξυπηρετεί το ένα και άλλα το άλλο.Και δεν μιλώ διοικητικά αλλά πρακτικά.Και τα δύο πράττουν λειτούργημα για τον τόπο.Θεωρώ όμως πως θα ήταν μέγα σφάλμα της πολιτείας να προβεί στην συνένωση τους.
 
 
ΧΚ
[προς διαχειριστή: σβήστε παρακαλώ την αμέσως προηγούμενη καταχώρηση μου- ακολουθεί η ορθότερη διατύπωση] @ «ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ», @ P.D.A., @ Τριανταφύλλου, @ Δημήτρης Καρύδης @ Νιζάμης @ karavidopoulos είναι μια ‘νίκη’ της παραπληροφόρησης ότι εσείς, ως απλoί πολίτες, πιστεύετε ότι όλοι οι οργανισμοί που εντάσσονται στο παρόν νομοσχέδιο «νοσούν» και άρα, επειδή «το κακό έχει παραγίνει», «θα έπρεπε να γίνει αντί διαβούλευσης άμεση (=σήμερα!!) νομοθέτηση» για την «παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο» Σας προσκαλώ να διαβάσετε τις συζητήσεις και σε άλλα άρθρα και να ενημερωθείτε καλύτερα. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για τους υπόλοιπους οργανισμούς αλλά το ΚΕΤΕΑΘ (βλ άρθρο 7) δεν ‘νοσεί’. Το αντίθετο μάλιστα.Ούτε είναι κέντρο διαφθοράς και βέβαι δεν είναι ‘trisathlios organismos’. Συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο της περιοχής του, με την τοπική βιομηχανία/βιοτεχνία και την αυτοδιοίκηση προσφέροντας τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας πολλές δράσεις. Φέρνει χρήματα στην Θεσσαλία (στην Ελλάδα) μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Έχει μικρό και ευέλικτο σχήμα. Τις λίγες θέσεις ερευνητών που έχει τις κάλυψε μετά από ανοιχτή προκήρυξη (σε Ελλάδα και εξωτερικό). Δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες, που αλλιώς θα ήταν άνεργοι.Αξιολογηθηκε από εξωτερικούς κριτές και πήρε άριστα.Το να συμπεριλαμβάνεται το ΚΕΤΕΑΘ εδώ αποτελεί κατεδάφιση της αξιολόγησης και αντίκειται στην λογική.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Το ΙΟΚ, μέσα στο σπουδαίο έργο που έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα, έχει αναλάβει (με κρατική επιχορήγηση) τη δημιουργία 400 περίπου νέων ΕΤΕΠ. Οι ήδη υπάρχουσες ΕΤΕΠ (440 συνολικά) εκδόθηκαν πρόσφατα με την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) κι είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 1/10/2012.Στην παρ. 3.α) δεν αναφέρεται τι θα γίνει με την έκδοση των νέων ΕΤΕΠ, καθώς και το πώς θα γίνεται η επικαιροποίησή τους (διαρκής διεργασία λόγω τεχνολογικών εξελίξεων κατασκευαστικών μεθόδων και δομικών υλικών νέας τεχνολογίας).ΠΡΟΤΑΣΗ: ι) Το εν λόγω έργο για την έκδοση και την επικαιροποίηση των ΕΤΕΠ να το αναλάβει εξ’ ολοκλήρου ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (με την αντίστοιχη κρατική επιχορήγηση), αφού εντάσσεται στα πλαίσια της εθνικής τυποποίησης.ιι) Το ΙΟΚ εφόσον καταργείται, θα ήταν αποδοτικότερο για το έργο που επιτελεί να ενσωματωθεί στις δομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κι όχι σε ένα Τμήμα μιας Δ/νσης της ΓΓΔΕ.