Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Φώτης Μπάτζιος
Σχετικά με το θέμα της λήξης των αποσπάσεων θα ήθελα να αναφέρω με την σειρά μου ότι υπάρχει και προσωπικό των υπό συγχώνευση φορέων το οποίο βρίσκεται αποσπασμένο λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο σύζυγο, κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας. Θεωρώ απαράδεκτη οποιανδήποτε σκέψη για κατάργηση αυτού του είδους των αποσπάσεων οι οποίες απλά θα χωρίσουν οικογένειες και θα εξαναγκάσουν τον υπάλληλο να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης, κάτι το οποίο θα επιφέρει σημαντικό ψυχολογικό, οικονομικό και ηθικό κόστος στους ίδιους τους υπαλλήλους και στις οικογένειές τους. Παρακαλώ όπως εξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα με την δέουσα προσοχή.
 
 
Δήμητρα Κουφλή
Σχετικά με τη συγχώνευση των δυο ν.π.δ.δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι του «Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και του «Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδεκάνησο: Η προβλεπόμενη συγχώνευση στοχεύει προφανώς σε κτιριακή μεταστέγαση του ενός εκτός ως άνω ν.π.δ.δ. χρονίων παθήσεων με το κέντρο προστασίας παιδιού. Ο σκοπός του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδ/σου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Τα παιδιά αυτά διαθέτουν όμως σωματική και πνευματική υγεία. Η συγκατοίκησή τους με άτομα με αναπηρίες θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στον ψυχικό τους κόσμο. Μετά την απελευθέρωση της Δωδεκάνησο το 1947 η διοίκηση της Ρόδου μαζί με τον τότε μητροπολίτη Ρόδου Τιμόθεο, παρέδωσαν τα παιδιά στη φροντίδα ορθόδοξων μορφωμένων μοναχών , οι οποίες έως σήμερα παρέχουν στα παιδιά αμέριστη ηθική συμπαράσταση και σημαντική υλική υποστήριξη. Επίσης το κέντρο στηρίζεται από την κοινωνία της Ρόδου. Σύλλογοι και πολίτες προσφέρουν εθελοντικά, ανάλογα με την ειδικότητά τους, υπηρεσίες στα παιδιά. Οι ισορροπίες που έχουν εδραιωθεί εδώ και 65 χρόνια και που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σκοπιμότητας του κέντρου, κινδυνεύουν να ανατραπούν. Θύματα της νομικής αυτής μεταβολής θα είναι τα παιδιά που είναι ήδη θύματα της οικογενειακής εγκατάλειψης.