Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης Κανάβας
1. Ως προς το προσωπικό : Μετά από αξιολόγηση, παραμονή των αρίστων. Οι επιτυχόντες της πρόσληψης με ΑΣΕΠ να μην εξαιρούνται από την αξιολόγηση. Μέσω του ΑΣΕΠ αξιοκρατικά προσλήφθηκαν. Το τι παράγουν είναι το ζητούμενο. Το πόσο αποτελεσματικοί και ποιοτικοί είναι στην εργασία τους, είναι το θέμα. όχι μόνο το πως προσλήφθηκαν. Βεβαίως, σε άλλες περιπτώσεις προσλήψεων από το παράθυρο… του νόμου ή κάποιου κανονισμού, το προσωπικό να απολυθεί παρ’ αυτά εκτός αν τεκμηριώνεται ειδικός τεχνικός, επιστημονικός ή άλλος κρίσιμος λόγος παραμονής.2. ως προς τους κανονισμούς και τους στόχους των νέων οργανισμών : ρητές αναφορές στο Νόμο, με στόχους σαφείς και ρεαλιστικούς και με κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.
 
 
Νάνσυ
Από που προκύπτει οικονομικό όφελος από την συγχώνευση των ΦΔ Κοτυχίου Στροφυλιάς και Χελμού Βουραϊκού όταν η έδρα μεταφέρεται στη Πάτρα τη στιγμή που και οι δύο ΦΔ στεγάζονται σε χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί για πολλά χρόνια χωρίς να έχουν λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια,ΔΕΗ,νερό)?