Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πέτρος Β.
Το ΤΔΠΕΑΕ «τρέχει» τα περισσότερα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα στην Ελλάδα, ποιός θα τα διαχειριστεί στην συνέχεια?Ποιός θα απορροφήσει τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ ? Το διευρυμένο υπουργείο?ΣΩΘΗΚΑΜΕ! Μερικοί δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους, δυστυχώς.
 
 
Αργυρώ Τηνιακού, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών
Σχετικά με την κατάργηση του ΦΔ Αίνου, δηλ. του μόνου ΦΔ Εθνικού Δρυμού και μάλιστα νησιωτικού που καταργείται, εκφράζω την κατάπληξη, οργή και απογοήτευση μου.Με ποια κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση και ποιος θα επωφεληθεί από την κατάργηση του ΦΔ; Πάντως όχι η Κεφαλονιά και ο μοναδικός Εθνικός Δρυμός της.Η κατάργηση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου, σημαίνει στην πράξη, κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου του Εθνικού Δρυμού του Αίνου. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΦΔ σε υπηρεσίες του Δημοσίου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου προστασίας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και μειωμένου προσωπικού.Αυτό που θα περιμέναμε από ένα ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ΠΠ, είναι η αύξηση των ΦΔ και όχι συνένωση και κατάργηση των 29 ΦΔ που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 30 % των ΠΠ του δικτύου NATURA 2000.Η κα Βώκου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής «Φύση 2000» (ΕΦ), δηλ. ενός κεντρικού γνωμοδοτικού οργάνου του κράτους, μας παραθέτει με σαφήνεια τους λόγους της αντίθεσης της ΕΦ στην αλλαγή του καθεστώτος των ΦΔ, τουλάχιστον μέχρι το 2015.Επίσης, έχουν ήδη αναφερθεί διεξοδικά στο opengov στα προβλήματα που θα ανακύψουν από το άρθρο 10, και εκπρόσωποι άλλων φορέων (Εργαζομένων στους ΦΔ, Περιβαλλοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ.ά), αλλά και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους, τους οποίους συμμερίζομαι πλήρως..Φαίνεται όμως πως το ΥΠΕΚΑ της χώρας μας θεωρεί ότι οι ΦΔ με τα ΔΣ και τους προέδρους τους που εργάζονται αμισθί και τη χρηματοδότηση τους σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελούν μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας! Θα μπορούσε να μας το τεκμηριώσει; Ακόμη περισσότερο θα μπορούσε να μας τεκμηριώσει την κατάργηση (!) των 5 ΦΔ;Θεωρώ ότι το Άρθρο 10 πρέπει να αποσυρθεί από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχουν τεκμήρια και αξιολόγηση για την εφαρμογή του.