Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
θ
Προτείνω το προσωπικό μόνιμο και αορίστου χρόνου των φορέων που καταργείται να μεταφερθεί σε φορείς του στενού δημοσίου τομέα με την προυπόθεση να εχουν διοριστεί στο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ.Το υπόλοιπο προσωπικό ας αξιολογήθεί αντικειμενίκα.Τέλος ας εκτελεστούν οι εκκρεμμείς μεταταξεις σύμφωνα με το αρθρο 68 του ν.4002/2011 ώστε να στελεχουθούν φορείς που έχουν πράγματι ανάγκη προσωπικό το οποίο ήδη έχει περάσει μέσω προκύρηξης μετατάξεων και το Υπουργέιο Διοικητικής Μεταρύθμισης έχει όρισει να μην εκτελεστούν.Παρακαλώ να εξεταστεί σοβαρά το θέμα αυτό που ίσως λύσει πολλά θέματα στην στελέχωση του δημοσίου τομέα ορθολογίκα με εξιδικευμένο προσωπικό στους φορείς που πράγματι εχουν ανάγκη οι οποιοι έιχαν προκυρήξει τις θέσεις αυτές.