Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος
Η καταργούμενη διάταξη προβλέπει «Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον τουΔιοικητικού Εφετείου μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησητους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.»Φαντάζομαι η κατάργηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς….