Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρια Κορφιατη
Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος για τις οικονομικές δραστηριότητες των εταίρων και γιατί όχι να υπάρχει δέσμευση για επενδύσεις ενός ποσού από τα κέρδη σε κάποιο τομέα επιλογής του επενδυτή.