Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Ε. Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων Η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων προβλέπεται ασφαλώς και από το ισχύον νομικό πλαίσιο και έχει γίνει επανειλημμένως στο παρελθόν , κατά τη γνώμη μας επιτυχώς σε γενικές γραμμές, από την ΓΓΕΤ. (Η τελευταία αξιολόγηση έγινε το 2005.) Η αναγκαιότητά της είναι προφανής, και δεν θα έπρεπε π.χ. η Πολιτεία να προχωρήσει τώρα σε ενέργειες συγχώνευσης ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων χωρίς να έχει προηγηθεί η συστηματική και αξιόπιστη αξιολόγησή τους από επιτροπές επαϊόντων κριτών. Όσο αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχεδίου, η κύρια παρατήρησή μας είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να προηγείται της προγραμματικής συμφωνίας που η Πολιτεία θα συνάπτει με το ΕΚ (Κεφ. Ζ.) Η προγραμματική συμφωνία πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν της τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και να αποτελεί , μεταξύ των άλλων, εργαλείο υλοποίησής της. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ –http://www.eee-researchers.gr Πρώτα σχόλια επί των βασικών αρχών του κειμένου διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της έρευνας Το ερευνητικό σύστημα της χώρας μας είναι αποτέλεσμα μόχθου και άοκνης προσπάθειας δεκαετιών, με κεντρικό στόχο την επιστημονική αριστεία και την καινοτομία. Είναι ένας από τους λίγους τομείς του Ελληνικού δημόσιου τομέα που κρίνεται συστηματικά ανά πενταετία, μέσω σταθερών θεσμών αποτίμησης και αξιολόγησης, λογοδοτώντας έτσι συστηματικά στον Έλληνα φορολογούμενο που καταβάλει το τίμημα της λειτουργίας του. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν επίσης ότι ο ερευνητικός ιστός της χώρας μας αποτελεί μια υπαρκτή οντότητα στον παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη. Με το κείμενο διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της έρευνας η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ στέλνει το ερευνητικό σύστημα της χώρας τριάντα χρόνια στο παρελθόν και καθιστά δύσκολη, έως αδύνατη, κάθε έννοια δημιουργικού διαλόγου. Συγκεκριμένα: - Το κείμενο ορίζει σαφώς ότι οι ερευνητές του δημόσιου ερευνητικού συστήματος προσλαμβάνονται με καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου, ενώ δεν ορίζει σαφώς ούτε καν τα βασικά προσόντα των ερευνητών. Σε μια από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, σε μια φάση παγκόσμιων αναδιατάξεων, όπου η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, ευθύνη του υπουργείου είναι να απαντήσει αν οφείλουμε ή όχι να διατηρήσουμε ένα βασικό, δημόσιο ερευνητικό σύστημα στη χώρα μας, κατά το πρότυπο των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ερευνητές – δημόσιους λειτουργούς. Δυστυχώς, σε αυτό το ερώτημα το υπουργείο φαίνεται να απαντά κατηγορηματικά ΟΧΙ !!! - Το κείμενο προτείνει ένα μοντέλο διοίκησης που αντιστοιχεί grosso modo σε ιδιωτικές εταιρείες (πρόεδρος, διοικητικό συμβούλιο και γενικός διευθυντής), αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε ουσιαστική συμμετοχή των ερευνητών στη διοίκηση κέντρων και ινστιτούτων (ένας αιρετός ερευνητής στο σύνολο του πολυμελούς συμβουλίου διοίκησης κέντρου, καμία συμμετοχή στην εκλογή διοίκησης ινστιτούτων, κατάργηση των υφισταμένων γνωμοδοτικών συμβουλίων των ινστιτούτων). Έτσι αντιλαμβάνεται το υπουργείο τη διαμόρφωση περιβάλλοντος ελευθερίας για την ανέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας. Διερωτόμαστε αν θα διανοούνταν οι σύμβουλοι του υπουργείου να προτείνουν ανάλογες ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια, ώστε στο συμβούλιο του πανεπιστημίου να συμμετέχει ένας μόνο αιρετός καθηγητής του οικείου ιδρύματος και ο Δ/ντής τμήματος να επιλέγεται ερήμην των καθηγητών. Οι προτεινόμενες αυταρχικές ρυθμίσεις δεν συνάδουν με την ανεξαρτησία του ερευνητικού πνεύματος, δεν συμβάλλουν στην παραγωγή νέας γνώσης και δεν ενισχύουν τη δημιουργικότητα, ενώ αντίθετα δυναμιτίζουν κρίσιμους θεσμούς για την παραγωγική και πνευματική ανάταξη της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν ένας ερευνητής, που έχει επιλεγεί με αυστηρότατα ακαδημαϊκά κριτήρια (κατά νομοθετημένη / θεσμοθετημένη αναλογία με τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους του) και, κατά τεκμήριο, μετά από πολλά χρόνια ερευνητικής πορείας στο εξωτερικό, να εργάζεται υπό την απειλή της ανά πάσα στιγμής απόλυσής του από μια παντοδύναμη διοίκηση, την οποία δεν εκλέγει και στην οποία ουσιαστικά δεν συμμετέχει. Η ερευνητική κοινότητα πιστεύει βαθύτατα ότι το πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί η ερευνητική αριστεία είναι η εσωτερική δημοκρατική ζωή των ερευνητικών κέντρων και η ελευθερία του ερευνητή, σε συνδυασμό με ισχυρούς εξωτερικούς θεσμούς κρίσεων και αξιολογήσεων. Το υπουργείο φαίνεται να ασπάζεται την άποψη ότι η αριστεία είναι αποτέλεσμα απολυταρχικών ρυθμίσεων. Η διαφωνία μας σε αυτό είναι ριζική και τα περιθώρια διαλόγου καθίστανται πλέον πολύ μικρά. Προσήλθαμε με πνεύμα καλής πίστης στην άτυπη επιτροπή επεξεργασίας του σχετικού προσχεδίου νόμου για την έρευνα. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ουδεμία από αυτές έγινε δεκτή. Αναγκαστήκαμε για λόγους στοιχειώδους αξιοπρέπειας να αποχωρήσουμε, καταθέτοντας -για άλλη μια φορά- τα θέματα που κατά την άποψή μας θα έπρεπε να απαντώνται στις βασικές διατάξεις του νέου νόμου (βλ.http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_412-25-11-11.pdf). Οφείλουμε δε να σημειώσουμε εδώ ότι η απουσία εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα από την άτυπη αυτή επιτροπή ήταν εντυπωσιακή, δεδομένου ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου ‘φιλοδοξεί’ να αποτελέσει «μια ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης, κλπ., κλπ.». Εκφράζουμε τη ριζική μας διαφωνία επί της αρχής και των βασικών διατάξεων του κειμένου διαβούλευσης. Θα υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα το μόχθο δεκαετιών, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για την πνευματική και παραγωγική ανάκαμψη της χώρας μας και να προστατευθούν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οι θεσμοί. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων ΕρευνητώνΟ Πρόεδρος Δημήτρης Ε. Λουκάς, Κύριος Ερευνητής Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»Η Γενική Γραμματέας Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 
 
Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς
Θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι μεταβατικές διατάξεις και να αποτελέσουν μέρος του νόμου.Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος ΚεφαλάςΔντης Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
 
 
Γιάννης Σκουληκάρης
Οι ερευνητές έχουν την τάση να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σχετικά γρήγορα, διότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι κριτήριο για την αξιολόγησή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μία δημοσιευμένη εργασία όμως ενδέχεται να είναι εμπόδιο στην κατοχύρωση της αντίστοιχης τεχνολογίας με πατέντα, διότι οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πατέντα λαμβάνεται αρνητικά υπόψη για την κατοχύρωση. Είναι λοιπόν σκόπιμο να γίνεται μία προληπτική κατάθεση αίτησης για πατέντα, π.χ. στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Έτσι,άν τελικά ο ερευνητής επιδιώξει την κατοχύρωση, δεν θα απορριφθεί η αίτησή του για λόγους που μπορούν να αποφευχθούν και μάλιστα με ελάχιστα έξοδα. Επι πλέον, έτσι ανοίγει και ο δρόμος για πανευρωπαική ή διεθνή κατοχύρωση, π.χ. με Ευρωπαικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ερευνητών καθώς και η καθοδήγησή τους για την αίτηση πατέντας στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ένα από τα καθήκοντα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων, που προβλέπεται να ιδρυθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. Το Γραφείο αυτό θα πρέπει να έχει θεσμοθετημένη συνεγασία με τα κατά τόπους αντίστοιχα γραφεία των ερευνητικών κέντρων (υπάρχουν ήδη αρκετά). Γιάννης ΣκουληκάρηςΔιευθυντής, Ευρωπαικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)Υπεύθυνος σύνδεσμος μεταξύ ΕΓΔΕ και ΟΒΙ
 
 
XK
Αξιολόγηση: Πρέπει κάπου (σε σύνδεσμο, όχι στο άρθρο) να ορίζονται σαφώς ποιοί είναι οι δείκτες «ποιότητας και αποτελεσματικότητας» τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία-οκταετία.Στο άρθρο, όπως αναφέρονται δυσμενείς παρενέργειες από την έλλειψη αξιολόγησης πρέπει να αναφέρονται σαφώς και τα οφέλη (και άρα τα μελλοντικά κίνητρα) της εξωτερικής αξιολόγησης (πχ θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των ΕΚ και Ινστιτούτων, 1*-5* συνδεδεμένη με επιχορήγηση;). Δεν αρκεί μια αόριστη αναφορά στην διεθνή πρακτική. [Εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση για κάποια ΕΚ και Ινστιτούτα δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρονται τα συγκεκριμένα κριτήρια/δείκτες "ποιότητας και αποτελεσματικότητας" (αφού έχουν οριστεί και χρησιμοποιηθεί ήδη απο εξωτερικούς αξιολογητές). Επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρονται τα οφέλη (αφού το υπουργείο θα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, ελπίζουμε, επιβράβευσης όσων τα πήγαν καλά στην έως τώρα εξωτερική αξιολόγηση)]. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να γνωρίζουμε (αλλού – σε σχετικό σύνδεσμο) εάν τα κριτήρια που ήδη χρησιμοποιούνται, λαμβάνουν υπόψη τις έως τώρα επιχορηγήσεις, τακτικούς ΠΥς, αριθμό προσωπικού και τις διαθέσιμες υποδομές (αφού υπάρχουν τρομερές ανισότητες σε αυτόν τον τομέα).Ιδιαίτερα στην μεταβατική περίοδο που ακολουθεί (και σε σχέση με τον επανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού) μια τέτοια ‘διόρθωση’ μπορεί να βοηθήσει στο να ξεχωρίσουν τα pockets of excellence που υπάρχουν στην Ελλάδα και να δει το υπουργείο σε ποιές γνωστικές/τεχνολογικές περιοχές πράγματι ‘πάνε καλά’ τα ΕΚ και Ινστιτούτα.