Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ
Παρακαλώ vα ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και στις συγχώνευσεις της 1ης φάσης , που αποφασίστηκαν με τον νομό 4002/2011., στις οποίες ίσχυσε η εφεδρεία. Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων στις εταιρείες που συγχωνεύονται απαιτεί να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου για όλους. Στο παρόν νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπεται η επέκταση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και για τους εργαζόμενους των συγχωνευόμενων εταιρειών της 1ης φάσης.
 
 
Γιαλαμάς Γιάννης Αντιπρόεδρος ΠΟΕΕΚΙ
Βήμα, βήμα προχωρά η σχεδιασμένη αποδόμηση της Εθνικής, Δημόσιας Ερευνας.Η κατάργηση του ΕΚΚΕ του μοναδικού Δημόσιου φορέα κοινωνικής ερευνας, σηματοδοτεί:1.Την σαφή υποβάθμιση των θεμάτων που έμμεσα η άμεσσα αναδεικνύει η κοινωνική έρευνα.2.Δείχνει την αποστροφή της Ελληνικής Τρόικας πρός φορείς μη εξαρτημένους άμεσα απο ιδιωτικά συμφέροντα.3.Το να έχει εξασφαλισμένο το μισθό του ο Επιστήμονας είναι τροχοπέδη στην εξάρτησή του.4. Ο δρόμος για να αλώσει » Η αγορά», κάθε αντικειμενική και επιστημονική έρευνα διευρύνεται.5. Είναι πρόοδος η μετατροπή του επιστήμονα σε » κυνηγό» προγραμμάτων, μελετών για επιβίωση , για εξασφάλιση του στοιχειώδους, του μισθού του και των συνεργατών του. (Η χρόνια εμπειρία των επι μήνες απλήρωτων εργαζομένων του ΕΙΕ και άλλων ΕΚ και οι μαύρες σημαίες έξω απ΄αυτό είναι νωπή στη μνήμη μας).6. Η παράνομη-αντισυνταγματική μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού απο μόνιμες σε αορίστου χρόνου είναι το κερασάκι στην τούρτα της συνενοχής.Οσοι την υπογράψουν, όσοι την ψηφίσουn θα είναι στην μνήμη μας kai θα »χρωστάνε» στην κοινωνία. Που κάποια στιγμή θα τους πληρώσει!
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Μετά απο συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου μας, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην παρούσα διαβούλευση χαιρετίζοντας την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου, διότι εκτός του ότι βρίσκεται σε αντιστοιχία με την ανάγκη εξορθολογισμού των δομών της δημόσιας διοίκησης, εναρμονίζει ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις που αφορούν στα εργασιακά θέματα με το Ευρωπαικό Δίκαιο.Ζητάμε την επέκταση των ρυθμίσεων αυτών και στους φορείς η συγχώνευση των οποίων έχει ήδη θεσπισθεί με τον νόμο 4002/2011. Συγκεκριμένα:Στο παρόν νομοσχέδιο για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπό συγχώνευση εταιρειών, προβλέπεται ότι «καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό» των νέων υπό σύσταση φορέων με την «ίδια σχέση εργασίας». Διατυπώνεται επίσης ρητά ότι «Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του νέου φορέα». Τα προαναφερθέντα αναγράφονται σε όλα τα άρθρα που σχετίζονται με συγχωνεύσεις φορέων, ισχύουν δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους των φορέων η συγχώνευση των οποίων προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο.Είναι προφανές οτι οι προαναφερόμενες διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας κατά την διαδικασία των συγχωνεύσεων εντάσσοντας «αυτοδικαίως» το σύνολο του προσωπικού στο οργανόγραμμα – Κανονισμό Λειτουργίας των νέων φορέων, οπως άλλωστε προβλέπεται και στις σχετικές Ευρωπαικές Οδηγίες (98/50/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ) καθώς και στο Π.Δ. 178/2002.Θεωρούμε οτι η αρχή της ίσης μεταχείρησης των εργαζομένων στους υπό συγχώνευση φορείς, επιβάλλει την επέκταση των διατάξεων αυτών στους φορείς η συγχώνευση των οποίων αποφασίστηκε με τον ν. 4002/2011 και στους οποίους εφαρμόστηκε ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας (εφεδρεία εργαζομένων κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ παρ.7 άρθρο 34 του ν. 4024/2011).Θεωρούμε ότι με σχετική ρύθμιση στις Γενικές Διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, θα πρεπει να προβλεφθεί η προαναφερόμενη επέκταση των διατάξεων.Η επέκταση των ρυθμίσεων αυτών στους ολους τους υπο συγχώνευση φορείς, αποκαθιστά την ισονομία και την ισοτιμία στην αντιμετώπιση των εργαζομένων και εναρμονίζει τα προβλεπόμενα κατά την διαδικασία των συγχωνεύσεων με το ισχύον Ευρωπαικό Δίκαιο.
 
 
Διαμαντής
Στην παράγραφο 1, εδάφιο Β, υποπερίπτωση ββ, πρέπει να προστεθεί»εκτός των περιπτώσεων όπου ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά » , διότι υπάρχουν αποσπάσεις οι οποίες έγιναν κατόπιν προσκλήσεως , η επιλογή έγινε κατόπιν συνέντευξης και αξιολόγησης από γνωμοδοτική επιτροπή, είναι με θητεία και η ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένη διδικασία.