Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αγγέλου Μ.
Κατά την προηγούμενη διαβούλευση για την Α’ Φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, η οποία υλοποιήθηκε με Υπουργό Παιδείας την κ. Διαμαντοπούλου (και κατά την οποία τα 56 Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ περιορίστηκαν σε 31) τα εναλλακτικά σενάρια για το ΚΕΤΕΑΘ ήταν 2 (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1120). Συνένωση των (τότε) υπαρχόντων θεματικών Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ σε ένα, ή συγχώνευση των (τότε) υπαρχόντων Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ και των δραστηριοτήτων τους στα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ. Και ενώ πραγματοποιήθηκε το 1ο σενάριο (μόλις το Φεβρουάριο του 2012) και τα τέσσερα θεματικά Ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύτηκαν σε ένα πολυθεματικό Ινστιτούτο, με έντονα περιφερειακό χαρακτήρα, τώρα επιχειρείται (από τους συντάκτες του παρόντος Άρθρου) να εφαρμοστεί και το 2ο σενάριο επί του 1ου, δημιουργώντας ένα ΜΟΡΦΩΜΑ Ερευνητικού Κέντρου ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ!!! Αυτό διότι το νέο μόρφωμα θα περιέχει θεματικά Ινστιτούτα (αυτά του ΕΚΕΤΑ) και ένα επιπλέον πολυθεματικό Ινστιτούτο (ΚΕΤΕΑΘ), με γεωγραφικό προσδιορισμό και αντικείμενα που αποτελούν επίσης αντικείμενο των μονοθεματικών Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ… Το Ινστιτούτο Θεσσαλίας λοιπόν, μετά τη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ θα ανταγωνίζεται (κατά περίπτωση και πάντα μέσα στο ίδιο Κέντρο) με το εκάστοτε θεματικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ για ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, αφού η αξιολόγηση γίνεται ανά ινστιτούτο και όλα τα ινστιτούτα πρέπει να δείξουν ερευνητικό έργο (βέβαια το ποιος θα ‘κερδίσει’ σε αυτόν τον ανταγωνισμό, με την πλειοψηφία στη διοίκηση του νέου Κέντρου να ανήκει στο ΕΚΕΤΑ, είναι μάλλον προφανές…). Πρόταση 1: Το Άρθρο 7 του παρόντος νομοσχεδίου πρέπει να απαλειφθεί, καθώς καταργεί στην πραγματικότητα ένα νέο, μικρό, αλλά ιδιαίτερα παραγωγικό περιφερειακό ερευνητικό κέντρο (ΚΕΤΕΑΘ) που κοστίζει ελάχιστα στο Κράτος και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Πρόταση 2: Να σταματήσει γενικώς η (κατά)χρηση εναλλακτικών σεναρίων ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ που ανασύρονται από σκονισμένα συρτάρια Υπουργείων, με στόχο την επίδειξη άμεσου έργου στην τρόικα, και τα ερευνητικά κέντρα επιτέλους να βοηθηθούν, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα, συνεισφέροντας στο έπακρο των δυνατοτήτων τους στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
 
 
Βικτωρία
Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) λειτουργεί από το 2006 προσφέροντας πάντα στην έρευνα και την ανάπτυξη σε επίπεδο Θεσσαλίας, Ελλάδας, Ευρώπης και όχι μόνο, παράγοντας έρευνα, γνώση, αποτελέσματα εκμεταλλεύσιμα από τοπικούς φορείς, δημιουργώντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με βιομηχανίες, με τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση με επιστήμονες και μέλη ΔΕΠ αυτού, και φυσικά προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας σε αξιόλογα άτομα και επιστήμονες οι οποίοι έχουν συνειδητά επιλέξει να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους προσφέροντας το καλύτερο δυνατό στην επιστήμη τους αλλά και στην Θεσσαλία. Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και έχοντας προσφέρει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα στην οικονομία και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έχοντας διακριθεί, έχοντας περάσει από αξιολόγηση, όντας ένας προσοδοφόρος οργανισμός στηριζόμενος για την λειτουργία του στις χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και όχι μόνο, μη επιβαρύνοντας ουσιαστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δε μπορώ να κατανοήσω πως ξαφνικά αποκλείεται και απογυμνώνεται η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, μία τόσο σημαντική περιφέρεια, εντάσσοντας το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και μάλιστα χωρίς να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα προαναφερθέντα καθώς επίσης και οι συνέπειες αυτής της ένταξης. Δε γίνεται σαφές και κατανοητό βάσει ποιών στοιχείων (οικονομικών ή/και μη) προχωρά μια τέτοια συγχώνευση και ένταξη του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και ουσιαστικά χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα ωφελήσει το κράτος και την οικονομία κλίμακας. Η συγχώνευση αυτή εγείρει πολλά προβλήματα, όπως το ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδυναμώνεται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και πρακτικά ζητήματα όπως αυτά της Τύχης του προσωπικού που στελεχώνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., των τρεχόντων προγραμμάτων του, καθώς και των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Θεωρώ πολύ άδικο να προχωρήσει η συγχώνευση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. με το Ε.Κ.Ε.ΤΑ.. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στην Θεσσαλία ώστε να μπορεί να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανάγκες της Θεσσαλίας και ουσιαστικά να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει απερίσπαστο το έργο του προς όφελος του τόπου και όχι μόνο, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια επιτυχώς. Δυστυχώς οι βεβιασμένες και μη εμπεριστατωμένες κινήσεις για δήθεν συγκερασμό ομοειδών οργανισμών για οικονομικό όφελος, χωρίς πουθενά να προσδιορίζεται τεκμηριωμένα ο σκοπός, δεν μπορούν παρά μόνο να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις πολλαπλές δράσεις του Κέντρου. Επίσης, αβεβαιότητα, δυσαρέσκεια και απογοήτευση σε όσους έχουν παλέψει και δουλέψει για να υλοποιηθεί αυτή η επιτυχημένη πρωτοβουλία λίγων Θεσσαλών, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, και σε όσους έχουν δουλέψει με μεράκι και όρεξη για να παράγουν έργο προς όφελος όλων.
 
 
giorgosyyz
Ως απάντηση στο Στέλιο Δ.: Θα ήταν προτιμότερο και πιο παραγωγικό για τη χώρα το να καταργούταν το αντίστοιχο Υπουργείο, με μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων του στο ΕΚΕΤΑ (δλδ το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προτείνεις). Τι έργο παράγει το Υπουργείο αυτό ? Το ΕΚΕΤΑ τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων που ουσιαστικά καλύπτουν εξολοκλήρου τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ το Υπουργείο όχι. Θα αποφεύγαμε και τις περικοπές που ζητά η τρόικα…
 
 
Γραφείο Προέδρου ΕΚΕΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)(Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη: o Το σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού, το οποίο αναφέρεται στην ένταξη του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) στο ΕΚΕΤΑo τις προγενέστερες αποφάσεις του για το ζήτημα της ένταξης του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑo τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρωνo τα αποτελέσματα των επαφών του με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 1. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του και επιφύλαξή του ως προς το αποτέλεσμα των προωθούμενων συγχωνεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη του ότι δεν συνοδεύονται από μελέτη σκοπιμότητας, δεν έχουν οριστεί σαφή κριτήρια με βάση τα οποία έχουν σχεδιαστεί οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις, δεν έχει προηγηθεί η απαραίτητα ανάλυση κόστους-οφέλους, με συνέπεια, να μην τεκμηριώνεται το τυχόν όφελος που θα προκύψει, ώστε να δικαιολογείται η οποιαδήποτε συγχώνευση. Δεδομένου δε ότι οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις δεν γίνονται με γνώμονα ξεκάθαρης στρατηγικής για την έρευνα και δεν συνοδεύονται από μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, η επίτευξη των στόχων του όλου εγχειρήματος κινδυνεύει να αποβεί άκαρπη. 2. To EKETA, στα πλαίσια της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της δομής και λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012, ανταποκρινόμενο στην έκκληση της Πολιτείας με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις δαπάνες των ερευνητικών φορέων και τη λειτουργική ενοποίηση των ερευνητικών Ινστιτούτων με βάση τη θεματική συνάφεια αυτών, προέβη ήδη σε περιορισμό των Ινστιτούτων του από 6 σε 4. Κάθε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της εκάστοτε «διοικητικής μεταρρύθμισης». 3. Εάν, παρά ταύτα, η σχεδιαζόμενη ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ προχωρήσει, το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι: α) Η επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το ΕΚΕΤΑ είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενο, με την ετήσια τακτική επιχορήγησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό τον τελευταίο χρόνο να ανέρχεται μόλις στο 7% των συνολικών εισροών του. Δεδομένου δε ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ, θεωρείται πιθανότερη η αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά η μείωση αυτών. β) Θεωρεί αυτονόητη προϋπόθεση για την τυχόν ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ τη μεταφορά του συνόλου της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής του στο ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΕΤΕΑΘ από το ΕΚΕΤΑ για την κάλυψη της μισθοδοσίας του και των ανελαστικών δαπανών του. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ. γ) Αποβλέπει στην ουσιαστική ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ με την ένταξη των ερευνητικών του ομάδων στις υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, συναφών αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ των Ινστιτούτων. δ) Θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την άμεση αξιολόγηση και αποτίμηση του ΚΕΤΕΑΘ σε διοικητικό / οικονομικό επίπεδο από κοινή επιτροπή ΕΚΕΤΑ/ΚΕΤΕΑΘ, ώστε να καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματική διοικητική και οικονομική ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. ε) Τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης του ΚΕΤΕΑΘ και των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ σε επιστημονικό επίπεδο από εξωτερικούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους επιστήμονες, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ινστιτούτων για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους και συνεργειών από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. στ) Θα προσκαλέσει άμεσα, τη διοίκηση του ΚΕΤΕΑΘ για ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων με στόχο την κοινή προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ και υλοποίηση των σχετικών αυτών αποφάσεων στα πλαίσια και των παραπάνω ενεργειών. Ο Πρόεδρος ΔΣ Τα Μέλη ΔΣΑ. Κωνσταντόπουλος Γ. ΓιαννόπουλοςΕ. ΚακαράςΜ. ΠέτρουΑ. Νικολαΐδου
 
 
GT
Το ΚΕΤΕΑΘ έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του να εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας. Η κρατική επιχορήγηση είναι μηδαμινή μπροστά στην εισροή χρηματοδοτικών πόρων από διεθνή και εθνικά προγράμματα που έχει υλοποιήσει το ΚΕΤΕΑΘ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε 1 ευρώ της κρατικής επιχορήγησης έχουν επιστρέψει στην Ελληνική οικονομία ~4 ευρώ. Το ΚΕΤΕΑΘ λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στο μεράκι ανθρώπων της Θεσσαλίας. Το Κέντρο απασχολεί περίπου 120 άτομα (ερευνητές, διοικητικό προσωπικό και συνεργαζόμενους ερευνητές) από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν συνειδητά να ζήσουν και να εργαστούν στη Θεσσαλία. Επέλεξαν συνειδητά να δουλέψουν και να φέρουν ανταγωνιστικά προγράμματα στη Θεσσαλία, συμβάλλοντας και αυτοί με το δικό τους τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή. Σε μια εποχή που το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, σε όλους του τομείς, η κυβέρνηση απεφάσισε την ένταξη ενός καθ’όλα επιτυχημένου Κέντρου της Θεσσαλίας σε ένα άλλο Κέντρο με διαφορετικό αντικείμενο και θεσμικό καθεστώς που εδρεύει στη Βόρειο Ελλάδα. Ποια ακριβώς είναι η «οικονομία κλίμακας» που δημιουργείται; Υπάρχει διαθέσιμη αιτολογική έκθεση που να το αποδεικνύει; Μήπως οι ιθύνοντες μπορούν επίσης να μας ενημερώσουν τι θα γίνει με τα προγράμματα που ήδη υλοποιεί το ΚΕΤΕΑΘ, τα οποία με την ένταξή του στο ΕΚΕΤΑ θα σταματήσουν να υλοποιούνται για αρκετό διάστημα με ότι αυτό συνεπάγεται (διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα χαθούν, υπηρεσίες θα σταματήσουν να παρέχονται,ο εξοπλισμός θα αδρανήσει);Ας σταματήσουν επιτέλους οι οριζόντιες περικοπές, διότι περι αυτού πρόκειται.