Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Ντέλλας
Το έργο του ΤΔΠΕΑΕ και των πάνω από 30 Επιτροπών του είναι γνωστό και μεγάλο στα 20 χρόνια που λειτουργεί, όπως και το έργο της Ακρόπολης των Αθηνών που ξεκίνησε με το ΤΔΠΕΑΕ και συνεχίζει ως ανεξάρτητη υπηρεσία (ΥΣΜΑ). Η κατάργησή του και η ένταξή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού θεωρείται σκόπιμη και επιβεβλημένη, εκτός των άλλων και για την ανασυγκρότηση του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών του.1.Πολύ εύστοχα κάποιος σχολιαστής ανέφερε το πλήθος των συναρμόδιων υπηρεσιών Πολιτισμού που εμπλέκονται στην Ήπειρο και τα Γιάννενα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δωδεκάνησο και τη Ρόδο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ανασυγκρότηση των υπουργείων; Με την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ βελτιώνεται κάτι από τη λειτουργία του κράτους; Δεν θάπρεπε οι συναρμόδιες υπηρεσίες να συμπτυχθούν για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για την οικονομία; Για παράδειγμα στη Ρόδο λειτουργούν ταυτόχρονα η νεοσύστατη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με αντικείμενο, εκτός των άλλων και τις αναστηλώσεις αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων μνημείων στα Δωδεκάνησα και παράλληλα λειτουργούν η Επιτροπή της ακρόπολης της Λίνδου και η Επιτροπή της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που εκτελούν έργα αναστήλωσης επίσης. Ταυτόχρονα ο Δήμος της Ρόδου έχει συστήσε σχετική Διεύθυνση προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων της Ρόδου και της μεσαιωνικής πόλης. Δεν θάταν λογικό να συμπτυχθούν σε μια υπηρεσία για εξοικονόμηση προσωπικού, χρημάτων και καλύτερη λειτουργία και των 3 φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού τουλάχιστον; Φημολογείται, πολύ εύστοχα, αντίστοιχη σύμπτυξη των Εφορειών Κλασικών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Η λειτουργία επιπρόσθετα στη Ρόδο και ενός αρχαιολογικού ινστιτούτου, που δικαίως προβλέπεται να καταργηθεί, τι βοηθάει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του πολιτισμού2. Η ένταξη εξάλλου των Επιτροπών των κατά τόπους έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων και όχι στις αρμόδιες και πλέον σχετικές Διευθύνσεις Αναστήλωσης, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αντί να λύσει, ενώ υποχρεώνει να προΐστανται των τεχνικών έργων των Επιτροπών υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες και όχι όπως θάπρεπε με τεχνικές και αναστηλωτικές, οξύνοντας και ενισχύοντας αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.
 
 
Χριστίνα Λ.
Για την παρ. 2α:Η μεταφορά (!!!) προσωπικού (για 13 μηχανικούς και 1 συντηρητή) από ΝΠΙΔ στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ με διαπιστωτική πράξη (όχι ΚΥΑ) είναι αμφίβολης νομιμότητας και σκοπιμότητας.Για την παρ. 2β:Αντίθετα, το λοιπό προσωπικό (6 άτομα ΠΕ & ΤΕ Οικονομικού, 1 φύλακας & 1 κλητήρας), που έχει την ίδια σχέση εργασίας στο φορέα με τους μηχανικούς και συντηρητές, με ΚΥΑ μεταφέρεται σε ΝΠΙΔ, εάν και όταν υπάρξουν αιτήματα από άλλους φορείς (οι οποίοι μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα καταργηθούν)… Η σκοπιμότητα αυτής της διάκρισης μεταξύ του προσωπικού οφείλεται στο ότι το ΥΠΑΙΘΠΑ (γ.γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) δεν χρειάζεται Οικονομικούς και 2 φύλακες αρχαιοτήτων (βλ. κλοπές σε μουσεία και κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι);;;Αν ναι, γιατί με ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) ζητάει να προσλάβειλογιστές ορισμένου χρόνου; Μήπως να σοβαρευτούμε λίγο;;;
 
 
Άχρηστος
Μερικές μικρές απορίες ως αδαής πολίτης και υπάλληλος της χώρας τούτης.Τι είναι οι Επιστημονικές Επιτροπές;Που θα μπορούν να εκτελούν: -μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό έργου.-καταρτίζουν ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, με την υποβολή και του σχετικού προϋπολογισμού.-προχωρούν στην εκπόνηση των μελετών για τις επεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία-να προβαίνουν στην προκήρυξη, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Ποια είναι η νομική τους μορφή;Συλλογικό όργανο; Οπως το άρθρο αναφέρει; Ποιοι είναι στις επιστημονικές επιτροπές; Που θα πρέπει να μεταλλαχθούν οι Ε Επιτροπές σε Υπηρεσίες… -Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για την επιλογή των μελών τη συγκρότηση και τη λειτουργία συλλογικών οργάνων στο Δημόσιο.-Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για τις διαδικασίες προλήψεων στο Δημόσιο-Υπάρχει νομοθεσία για τις μελέτες τις συμβάσεις τις αναθέσεις στο Δημόσιο-Υπάρχει νομίζω νομοθεσία του Δημοσίου Λογιστικού και του Διπλογραφικού για το Δημόσιο. Εαν κατάργηση στην Ελλάδα ενός ΝΠΙΔ σημαίνει δημιουργία 30, 40, 50 άλλων με τον μανδύα της Ε Επιτροπής ( Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της υπερκείμενης Αρχής των δύο Διευθύνσεων) τότε το άρθρο 3 είναι καταπληκτικό.Εαν το ΤΔΠΕΑΕ μπορεί να εκτελεί έργα και οι Υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ όχι (πχ επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο και αποτελεσματικό όπως ορισμένοι αναφέρουν στα σχόλιά τους) ας κλείσει τότε το Πολιτισμού που δεν έχει επιστήμονες καταρτισμένους και αποδοτικούς και ας μείνει το ΤΔΠΕΑΕ.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΕρμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,http://www.sea.org.gr Αθήνα, 8/10/2012Αρ. Πρωτ.: 317 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αισθάνεται δικαιωμένο για την κατάργηση του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρο 3), καθώς αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΕΑ κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά η διατύπωση του σχετικού άρθρου μάλλον οδηγεί στην ουσιαστικά διατήρησή του παρά την ονομαστική κατάργηση. Συγκεκριμένα:Το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. λειτουργεί, με βάση τον Ν. 2021/92, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των μεγάλων αρχαιολογικών έργων των οποίων την διαχείριση είχε ως τότε η Αρχαιολογική Εταιρεία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξελίχθηκε –με την ραγδαία αύξηση των εκτελούμενων έργων και των σχετικών Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.)– σε μία εν δυνάμει παράλληλη Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προβλήματα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.), γεγονός που έχει κατά καιρούς στηλιτεύσει ο ΣΕΑ.Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι με την επιχειρούμενη με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. καταρχάς πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα το σύνολο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου των Ε.Ε. ή εργάζεται εν γένει στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο απασχολούμενο αντικείμενο.Ο ΣΕΑ θεωρεί, επίσης, ότι η επιχειρούμενη –με το προαναφερθέν νομοσχέδιο– υπαγωγή (§ 5,α) των εν ενεργεία Επιστημονικών Επιτροπών «στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ … κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων, που εκτελούνται, κατόπιν αξιολόγησης» αφενός μεν εγείρει ερωτήματα ως προς δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας τους, αφετέρου δε σημαίνει τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης με άλλη μορφή, καθώς είναι σαφές ότι:► Η αποσύνδεση των έργων των Ε.Ε. από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθιστά δυσχερέστερη την συνεργασία των φορέων υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου (δηλ. των Εφορειών με τις Ε.Ε.). Μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται τα έργα, μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των έργων, την οποία άλλωστε εκ του νόμου ελέγχουν και εποπτεύουν.► Η υπαγωγή των Ε.Ε. σε δύο διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλοιώνει τον συντονιστικό χαρακτήρα των διευθύνσεων της ΚΥ, δημιουργώντας υδροκεφαλικό συγκεντρωτισμό στην ΚΥ και αντίκειται στο βασικό στόχο μιας σύγχρονης διοίκησης, που είναι η ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών της.► Οι περιφερειακές διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ υποβαθμίζονται σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αυτό αποδυναμώνει το κύτταρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων.► Στο άρθρο 6 αναφέρεται αόριστα η κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών «μετά τη λήξη της χρηματοδότησης», χωρίς άλλα συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. την αναφορά στη χρηματοδότηση μέσω των ΕΣΠΑ, που λήγει το αργότερο το 2015). Δεν υπάρχει καν αναφορά στην –αυτονόητη και επιβεβλημένη, κανονικά– κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα ή Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς έργο στην παρούσα φάση. Όλα αυτά αφήνουν το ενδεχόμενο να διατηρηθούν οι Ε.Ε. στο διηνεκές, όπως συνέβη ήδη με το ΤΔΠΕΑΕ, την ΕΑΧΑ κλπ.► Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5, οι Επιστημονικές Επιτροπές θα λειτουργούν στο πρότυπο της ΥΣΜΑ, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα διοικητικής και θεσμικής υφής. Δεν νοούνται συλλογικά όργανα και επιτροπές, τα μέλη των οποίων κατά πλειοψηφία δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να αναλαμβάνουν διοικητικές αρμοδιότητες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Αυτό θα επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων και εγείρει ερωτήματα για την θεσμική του υπόσταση.► Την στιγμή που αβίαστα συζητούνται από την πολιτική ηγεσία σχέδια για την συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.) που δύναται να αποβεί μοιραία για την ομαλή εξέλιξη όχι μόνον των εκτελούμενων από την Α.Υ. έργων ΕΣΠΑ αλλά και την προστασία των μνημείων γενικότερα, την ίδια στιγμή από το προαναφερθέν νομοσχέδιο (§ 5,δ) προκύπτει η επιλογή διαιώνισης της λειτουργίας τρίτων φορέων.Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ θεωρεί, ότι στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά η -άνευ όρων και προϋποθέσεων- άμεση ενσωμάτωση όλων των έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, με διατήρηση των Επιστημονικών Επιτροπών μόνο με συμβουλευτικό χαρακτήρα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων μέχρι τη λήξη τους. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ